หลักกรรมกับความเปลี่ยนแปลงของชีวิต

หลักกรรมกับความเปลี่ยนแปลงของชีวิต โดย หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๓๘ ณ หอประชุมคุรุสภา ขอเจริญพร [...]

หลักกรรมกับความเปลี่ยนแปลงของชีวิต2019-06-19T13:12:39+07:00

เก็บอารมณ์

เก็บอารมณ์ โดย หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม พระที่บวชแค่ชั่วคราว เช่น พรรษาเดียว ๓ เดือน ๑ เดือน [...]

เก็บอารมณ์2019-06-19T13:08:58+07:00

ธรรมวิสาขบูชา

ธรรมวิสาขบูชา โดย หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม ๑๓ พ.ค. ๓๘ ขอเจริญพรพุทธบริษัททั้งฝ่ายบรรพชิต และคฤหัสถ์ อุบาสก อุบาสิกาทุก [...]

ธรรมวิสาขบูชา2019-06-10T18:56:25+07:00

วิธีเดินกำหนด

วิธีเดินกำหนด โดย หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม ๑๔ ก.ย. ๓๒ ...การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเป็นประจำ ทำให้จิตใจนั้นอยู่ที่คงวาคงศอก คิดไม่พลาดคิดไม่ผิด ทำอะไรก็ถูกต้อง [...]

วิธีเดินกำหนด2019-06-10T18:47:40+07:00

มหาสมบัติ

มหาสมบัติ โดย หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม ๑๔ เม.ย. ๓๘ ท่านสาธุชนทั้งหลาย วันนี้นับเป็นวันธรรมสวนะ เป็นวันพระกลางเดือน ๕ [...]

มหาสมบัติ2019-06-12T23:57:10+07:00

พัฒนา

พัฒนา โดย หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม อาตมามีความเห็นว่า การที่วัดวาอารามที่จะเจริญได้นั้น สิ่งสำคัญประการหนึ่งก็คือประชาชนในท้องถิ่นมีภูมิความรู้ ภูมิธรรม เป็นบุคคลสำคัญ จิตใจดี จึงมีแต่การมุ่งดี [...]

พัฒนา2019-06-10T18:27:46+07:00

สัจจะ

สัจจะ โดย หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม สัจจะตัวเดียวนี้ มีอภินิหารทั้งทาน ศีล ภาวนา สัจจะตัวเดียวมีอภินิหารมาก อภินิหารแผลงฤทธิ์ได้ด้วย อยู่ยงคงกระพันเสียด้วย [...]

สัจจะ2019-06-10T18:23:12+07:00

ทำความดีนี้แสนยาก

ทำความดีนี้แสนยาก โดย หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม ๒๖ ต.ค. ๓๗ ในวันนี้จะให้คติกรรมฐาน พูดถึงวิธีการทำกรรมฐานอุทิศส่วนกุศลให้แก่บุคคลผู้มีชีวิตอยู่ และบุคคลที่ตายไปแล้วสู่สัมปรายภพ จะอุทิศอย่างไร [...]

ทำความดีนี้แสนยาก2019-06-10T18:21:20+07:00

วิธีแผ่เมตตาและอุทิศส่วนกุศล

วิธีแผ่เมตตาและอุทิศส่วนกุศล โดย หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม ๓๐ ก.ค. ๓๗ ท่านเถรานุเถระและพระนวกะทั้งหลาย วันนี้ผมจะเรียนถวายวิธีแผ่เมตตาและอุทิศส่วนกุศลท่านเป็นพระบวชใหม่ยังไม่เข้าใจ ขอให้ตั้งใจฟัง อย่าวอกแวกทำใจให้สงบ [...]

วิธีแผ่เมตตาและอุทิศส่วนกุศล2019-06-10T18:13:56+07:00

การเจริญพระกรรมฐาน

การเจริญพระกรรมฐาน โดย หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม ขอเจริญพรบรรดาญาติพี่น้องพุทธบริษัท ทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสต์ทุกท่าน ในวันนี้เป็นวันธรรมสวนะ วันพระอุโบสถ เป็นวันที่เรารวมกันเพื่อแสวงหาพระ ให้พบพระในจิตใจของท่าน ถ้าพบพระเมื่อใดใจประเสริฐเมื่อนั้น [...]

การเจริญพระกรรมฐาน2019-06-10T18:09:34+07:00
Go to Top