หลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวันพระผู้ยิ่งด้วยเมตตาธรรม

หลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน พระผู้ยิ่งด้วยเมตตาธรรม โดย หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม จาก หนังสือพุทโธโลยี ปัจจุบันนี้ ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการมีมากขึ้นและนำมาปรับปรุงความเป็นอยู่ของคนเราให้มีความสะดวกสบายยิ่งขึ้น เป็นที่น่าสังเกตว่าความผาสุกที่แท้จริงของคนเรา [...]

หลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวันพระผู้ยิ่งด้วยเมตตาธรรม2019-06-19T13:50:02+07:00

ปกิณกธรรม

ปกิณกธรรม โดย หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม ปัจจุบันอาตมานอน ตี ๓ ตี ๔ ทุกวัน เพราะโยมพากันมาจากทั่วประเทศ [...]

ปกิณกธรรม2019-06-19T13:40:46+07:00

เรียนรู้วิทยาศาสตร์ทางจิตต้องรู้จักฝืนใจ

เรียนรู้วิทยาศาสตร์ทางจิตต้องรู้จักฝืนใจ โดย หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม พระราชสุทธิญาณมงคง (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม) แห่งวัดอัมพวัน จังหวัดสิงห์บุรี ได้แสดง “ธรรมทัศนะ” [...]

เรียนรู้วิทยาศาสตร์ทางจิตต้องรู้จักฝืนใจ2019-06-19T13:39:06+07:00

ปัญญาในตัว

ปัญญาในตัว โดย หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม ๑๖ เมษายน ๒๕๓๙ เจริญสุขท่านผู้ใคร่ธรรมสัมมาปฏิบัติ ทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์ วันนี้เป็นวันพระเราก็แสวงหาพระ จิตใจจะได้ [...]

ปัญญาในตัว2019-06-19T13:37:29+07:00

สนิมในใจ

สนิมในใจ โดย หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม วันนี้เป็นวันพระ แรม ๑๔ ค่ำ จาตุททสี เรามาแสวงหาพระให้จิตใจสะอาด จิตใจได้สว่าง [...]

สนิมในใจ2019-06-19T13:33:15+07:00

ธัมโมวาทวันสงกรานต์

ธัมโมวาทวันสงกรานต์ โดย หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม ๑๓ เมษายน ๒๕๓๙ ท่านผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่าน ทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์ท่านนุ่งขาวห่มขาวมาบวชเนกขัมมปฏิบัติ ไม่ใช่มาบวชชีพราหมณ์อย่างที่ตั้งใจกันมาอย่างนั้น มาหาทางสงบให้กับชีวิต [...]

ธัมโมวาทวันสงกรานต์2019-06-19T13:31:42+07:00

กระแสไฟฟ้าแห่งจิต

กระแสไฟฟ้าแห่งจิต โดย หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม ท่านผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่าน ที่ได้มีโอกาสโชคดีได้มาเจริญวิปัสสนา ทำให้เกิดปัญญารอบรู้ในเรื่องเหตุผลและข้อเท็จจริงของท่านเอง โดยเฉพาะทั้งโยมหญิงโยมชายทุกคนคำว่าตั้งใจ และเจริญกุศล ต้องตีปัญหาให้แตก แยกออกว่า [...]

กระแสไฟฟ้าแห่งจิต2019-06-19T13:22:40+07:00

ปิดทองหลังพระ

ปิดทองหลังพระ โดย หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม ขอเจริญสุข ท่านอุบาสกอุบาสิกาทุกๆท่าน และท่านพุทธศาสนิกชน ตลอดทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ เถรานุเถระภิกษุนวกะ สามเณร และท่านผู้ใคร่ธรรมสัมมาปฏิบัติ [...]

ปิดทองหลังพระ2019-06-19T13:20:11+07:00

ขันธ์ ๕

ขันธ์ ๕ โดย หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม ขันธ์ ๕ คือ รูปขันธ์ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ [...]

ขันธ์ ๕2019-06-19T13:18:58+07:00

ธรรมะวันพระ

ธรรมะวันพระ โดย หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม วันนี้เป็นวันธรรมสวนะ แรม ๘ ค่ำเดือน ๔ ปีระกา ยังไม่ได้เปลี่ยนปีไปต้องสิ้นเดือนตรุษเสียก่อน [...]

ธรรมะวันพระ2019-06-19T13:17:02+07:00
Go to Top