สวดมนต์คือยาทา วิปัสสนาคือยากิน

– พระธรรมสิงหบุราจารย์

กราบสรีระสังขารหลวงพ่อจรัญฯ

 • เวลา
  ทุกวัน
  เวลา ๘.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.
 • สวดพระอภิธรรม
  ทุกวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
  เวลา ๑๔.๐๐ น.

 • เจ้าภาพสวดพระอภิธรรม
  ติดต่อได้ที่ ศาลา ร.๕ ก่อนเวลา ๑๓.๓๐ น. ทุกวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์

กิจกรรมที่กำลังมาถึง

ข่าวสาร

2 วัน ที่แล้ว

วัดอัมพวัน จังหวัดสิงห์บุรี

#ภาพบรรยากาศ งานพิธีเททองหล่อหลวงพ่อเพชร พระประธานประจำองค์พระเจดีย์ ฯ และหลวงพ่อดำ(พระในป่า)

เพื่อสร้างกุศลถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา ถวายแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมสิงหบุราจารย์

วันอาทิตย์ที่ ๒๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้างพระเจดีย์ธรรมสิงหบุราจริยานุสรณ์ วัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี
... ดูเพิ่มเติมย่อ

คอมเมนต์บนเฟสบุ๊ค

สาธุจ้า

สาธุค่ะ

กราบสาธุคร๊า

สาธุ สาธุ สาธุค่ะ

ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยค่ะ สาธุ สาธุ สาธุค่ะ

ขอโ มทนาสาธุกับทุกบุญค่ะ

อนุโมทนาสาธุค่ะ

สาธุค่ะ

อนุโมทนาสาธุ สาธุ สาธุ

สาธุคะ

กราบ..อนุโมทนาบุญเจ้าค่ะ สาธุ สาธุ สาธุ

อนุโมทนาสาธุ สาธุ สาธุค่ะ🙏🙏🙏

สาธุค่ะ

อีกไม่นานก็เห็นหลวงพ่อเพชรทองคำ🙏

สาธุค่ะ อนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยค่ะ

ขออนุโมทนาบุญนี้ด้วยครับ สาธุ สาธุ สาธุ

สาธุครับ

อนุโมทนาสาธุคะ

อนุโมทนา​บุญ​ด้วย​ค่ะ​สาธุ​

สาธุค่ะ

กราบสาธุค่ะ

สาธุสาธุสาธุค่ะ

สาธุเจ้าค่ะ

สาธุค่ะ

สาธุๆๆค่ะ

2 วัน ที่แล้ว

วัดอัมพวัน จังหวัดสิงห์บุรี

งานพิธีเททองหล่อหลวงพ่อเพชร พระประธานประจำองค์พระเจดีย์ ฯ และหลวงพ่อดำ(พระในป่า)

เพื่อสร้างกุศลถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา ถวายแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมสิงหบุราจารย์

วันอาทิตย์ที่ ๒๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้างพระเจดีย์ธรรมสิงหบุราจริยานุสรณ์ วัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี
... ดูเพิ่มเติมย่อ

คอมเมนต์บนเฟสบุ๊ค

ขออนุโมทนาบุญต่อทุกท่านที่ร่วมบุญหล่อหลวงพ่อเพชรวันนี้ค่ะ สาธุๆๆอนุโมทามิ

อนุโมทนากับเจ้าภาพ และผู้ร่วมบุญในครั้งนี้ทุกทุกท่านค่ะ สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ

น้อมกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่าน ทุกนาม ทุกดวงวิญญาณ ทุกประการเจ้าค่ะ สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทนามิ

กราบนมัสการ อนุโมทนา รับพรัพรขัย ขอพระองค์ประทาน * สันติสุข รุ่งเรืองตลอดไป * แด่ประเทศไทย และ คนไทยคนดีๆๆ ควไว้สืบสานขาติไทยสืบไป...คนทรยศ คิดคดๆ จงพินาศด้วยภัยแห่งตนพลันเทอญ

ขออนุโมทนาบุญต่อทุกท่านที่ร่วมบุญหล่อหลวงพ่อเพชรวันนี้ค่ะ สาธุๆๆอนุโมทามิคะ

ขออนุโมทนาบุญกับผู้ที่มาออกโรงทาน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวในพิธีหล่อหลวงพ่อเพชรด่วยค่ะ

โยนิโสมะนะสิการ หม้นติตรองพิจารณา หาเหตุและผล นั้นจะได้ชี่อว่า เป็นศิษย์ ตถาคต

สาธุ​ๆ​สาธุ​ๆ​ๆ​ๆ​คับ​ขอพร​อัน​ประเสริฐ​จง​บังเกิด​แก่​ข้าพเจ้า​ด้วย​เทอญ​สาธุ​ๆ​

สาธุ สาธุ สาธุ ขอน้อมจิตอนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพหล่อทองหลวงพ่อเพชร และหลวงพ่อดำทุกๆท่านด้วยจิตอันบริสุทธิ์ด้วยค่ะ

ขอน้อมจิตอนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านที่ถวายทองร่วมบุญเททองหล่อหลวงพ่อเพชร(พระประธาน)และหลวงพ่อดำในครั้งนี้ด้วยค่ะ 🙏🙏🙏🙏

สาธุๆๆค่ะลูกขออนุโมทนาบุญกับพระคุณเจ้าทุกรูปและเจ้าภาพทุกท่านนะเจ้าคะสาธุและทุกคนที่ไปพิธีเททองหล่อพระสาธุๆๆค่ะ

ขอร่วมอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่อยู่ ณ.ที่วัด แบะที่ร่วมชมรายการอยู่ด้วยค่ะ สาธุ สาธุ สาธุ

ขออนุโมทนาบุญต่อทุกท่านที่ร่วมบุญหล่อหลวงพ่อเพชรวันนี้ค่ะ สาธุๆๆอนุโมทามิ

ส่ธุๆๆขอพรอันประเสริฐจงบังเกิดแก่ข้าพเจ้าและครอบครัวด้วยเทอญสาธุๆๆ

(วิมล อยู่สถาน)+ครอบครัว จากเยอรมนี ขอกราบอนุโมทนาบุญจากใจอันบริสุทธิ์ สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ นิพพาน ะปัจจะโย โหตุ กับทุกท่านที่มีส่วนในบุญทุกบุญค่ะ

ขอร่วมอนุโมทนาบุญกับทุกท่าน ที่มาร่วมหล่อพระหลวงพ่อเพ็ชร์ หลวงพ่อดำที่วัดอัมพวันค่ะ สาธุ สาธุ สาธุค่ะ

กราบขออนุโมทนาบุญกุศลกับทุกๆท่านและขอระลึกคุณบารมีท่านหลวงพ่อจรัญที่เคารพยิ่งสาธุๆๆๆๆครับ

ขอร่วมใจอนุโมทนาสาธุ สาธุ สาธุ กราบนมัสการหลวงพ่อเพชร หลวงพ่อดำ และหลวงพ่อจรัญ ธิตธัมโม

สาธุๆๆ อยากไปร่วมงานมากๆแต่ไม่ได้ไป ขออนุโทนาบุญกุศลทั้งหมดในงานนี้และกับทุกท่านที่มีส่วนทั้งหมดทุกประการค่ะ

สาธุลูกมาแต่อยู่ด้านล่างจ้า. ขึ้นไม่ได้คนยอะมากเอาหลานมาร่วมบุญด้วยเขา่พูดไม่ได้พาเขามาสร้างบุญขอร่วมอรุโมทนายุญยอยู่ด้านล่าง. สาธุคะ

ขออนุโมบุญผู้ใจบุญทุกๆท่าน หลวงพ่อมาโปรดมนุษย์มาเยอะมากแล้ว

✨✨#ผู้ปฏิบัติธรรมวัดอัมพวัน✨✨

📢 วันอาทิตย์ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๒
ผู้ปฏิบัติธรรมทั่วไป ช่วงเช้ายอดทั้งหมดประมาณ ๑,๒๐๐ คน

🙏 ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่าน
========= ========= =========
✍️ ท่านใดสนใจมีความประสงค์จะเข้าปฏิบัติธรรม ณ วัดอัมพวัน ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ goo.gl/wrKzYy

👍 อย่าลืมกดถูกใจ และติดตาม เพื่อรับข่าวสารดีๆ ที่
เพจ วัดอัมพวัน จังหวัดสิงห์บุรี
เพจ พระวุทธเนตร สนฺตกาโย
เวป www.amphawan.net
... ดูเพิ่มเติมย่อ

✨✨#ผู้ปฏิบัติธรรมวัดอัมพวัน✨✨📢 วันอาทิตย์ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๒
ผู้ปฏิบัติธรรมทั่วไป ช่วงเช้ายอดทั้งหมดประมาณ ๑,๒๐๐ คน🙏 ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่าน
========= ========= =========
✍️ ท่านใดสนใจมีความประสงค์จะเข้าปฏิบัติธรรม ณ วัดอัมพวัน ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/wrKzYy👍 อย่าลืมกดถูกใจ และติดตาม เพื่อรับข่าวสารดีๆ ที่
เพจ www.facebook.com/amphawantemple/
เพจ www.facebook.com/phrawuttanate/
เวป www.amphawan.net

คอมเมนต์บนเฟสบุ๊ค

อนุโมทนาสาธุบุญกับทุกๆท่านที่ปฎิบัติธรรมด้วยนะคะ สาธุ สาธุ สาธุ ค่ะ

อนุโมทนาสาธุบุญกับเนกขัมมะ และโยคาวจรทุกท่าน สาธุ😇🙏🏻

อนุโมทนา​บุญ​กับ​ผู้ปฏิบัติ​ธรรม​ทุกท่าน​ด้วย​ค่ะ​ ​สาธุ​ ​สาธุ​ สาธุ​

ขออนุโมทนาสาธุบุญกับผู้ปฎิบัติธรรมและพระอาจารย์ผู้ฝึกสอนทุกๆท่านด้วยค่ะสาธุๆๆอนุโมทามิ

ขออนุโมทนาบุญร่วมกับผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่าน สาธุ สาธุ สาธุ

สาธุ ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ปติบัติอยู่ที่วัดอัมพวันค่ะ สาธุ สาธุ สาธุ

สาธุขอให้บุญกุศลนี้จงสำเร็จขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ

อนุโมทนาสาธุค่ะ

ขออนุโมทนาบุญกับผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านด้วยนะคะ สาธุ สาธุ สาธุค่ะ

🙏🙏🙏 สาธุอนุโมทนาบุญกับผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านด้วยค่ะ

ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะสาธุ สาธุ สาธุ เคยไปแล้วค่ะชอบมากๆค่ะ

ขออนุโมทนาบุญกับผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านด้วยค่ะ สาธุ สาธุ สาธุ

ข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานบุญกุศลทั้งหลายที่ข้าได้กระทำและปฏิบัติมาตลอด ทั้งในอดีตและปัจจุบันทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังและอนาคตขอถวาย กับองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระรัตนตรัยพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ข้าพเจ้าขอน้อมน้อมจิตถวาย บุญกุศลของข้าพเจ้าให้แก่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอให้ได้รับไปด้วยเถิดสาธุ

ขออนุโมทนาบุญกับผู้เข้าร่วมปฎิบัติธรรมทุกๆ ท่านค่ะสาธุ

อนุโมทนาบุญ กับผู้ปฏิบัติธรรม ในครั้งนี้ทุกท่านค่ะ สาธุ สาธุสาธุค่ะ

สาธุๆๆขออนุโมทนากับผู้ปฏิบัตืธรรมทุกๆท่านด้วยค่ะ

อนุโมทนาบุญกับผู้ปฏิบิติธรรมทุกๆท่านด้วยค่ะ สาธุ สาธุ สาธุ

น้อมจิตอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยค่ะ สาธุ สาธุ สาธุอนุโมทามิ

ขออนุโมทนา​บุญ​ สาธุ​ สาธุ​ สาธุ​ กับผู้ปัฏิบัติธรรม​ทุกท่านด้วยครับ​

อนุโมทนาบุญกับทั้ง 1200 ท่านที่มาปฏิบัติด้วยค่ะ สาธุสาธุสาธุค่ะ

สาุธุ สาธุ สาธุ อนุโมทนาบุญกับผู้ปฏิบัติธรรมด้วยนะคะ

น้อมกราบอนุโมทนาบุญกับผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านด้วยสาธุสาธุ สาธุอนุโมทามิค่ะ

อนุโมทนาบุญกับผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านด้วยครับ สาธุๆ

ขออนุโมทนาบุญกับผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านด้วยครับสาธุๆๆ

ขออนุโมทนาบุญกับผู้ปฏิบัติธรรมทุกๆท่านด้วยค่ะ สาธุ สาธุ สาธุค่ะ

ดูเพิ่มเติม

ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ณ วัดอัมพวัน

เพิ่มเติม

กรรมฐาน ใช้หนี้ข้าวและน้ำนมแม่ ดีที่สุด

– พระธรรมสิงหบุราจารย์