Loading...
วัดอัมพวัน ต.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี2018-12-01T12:23:33+00:00

สวดมนต์คือยาทา วิปัสสนาคือยากิน

– พระธรรมสิงหบุราจารย์

กราบสรีระสังขารหลวงพ่อจรัญฯ

 • สถานที่
  ศาลา ร.๕
 • เวลา
  ทุกวัน
  เวลา ๘.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.
 • สวดพระอภิธรรม
  ทุกวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ เวลา ๑๔.๐๐ น.
 • เจ้าภาพสวดพระอภิธรรม
  ติดต่อได้ที่ ศาลา ร.๕ ก่อนเวลา ๑๓.๓๐ น. ทุกวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์

กิจกรรมที่กำลังมาถึง

ข่าวสาร

1 วัน ที่แล้ว

วัดอัมพวัน จังหวัดสิงห์บุรี

งานทำบุญอายุวัฒมงคลครบรอบ ๖๒ ปี "พระครูปลัดสิทธิวรวัฒน์" เจ้าอาวาสวัดอัมพวัน จังหวัดสิงห์บุรี และกำหนดการพิธีมอบทุนการศึกษา กองทุนพระธรรมสิงหบุราจารย์ ประจำปี ๒๕๖๑

ขอน้อมแสดงมุฑิตาสักการะท่านพระครูปลัดสิทธิวรวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดอัมพวัน มา ณ โอกาสนี้
... ดูเพิ่มเติมย่อ

 

คอมเมนต์บนเฟสบุ๊ค

น้อมกราบมุฑิตาสักการะท่านพระครูปลัดสิทธิวรรัฒน์ ขอให้ท่านพระครูจงมีสุขภาพแข็งแรงและมากล้นด้วยบารมียิ่งๆขึ้นเจ้าค่ะ สาธุ สาธุ สาธุ

น้อมกราบอนุโมทนาบุญสาธุ​ พระครูปล้ดสิทธิวรวัฒน์​เจ้าอาวาสวัดอัมพวัน​กราบสาธุ​ สาธุ​ สาธุ​เจ้าค่ะ

สาธุ ขอให้ท่านพระครูมีสุขภาพแข็งแรงและมีอายุยืนนาน สาธุ สาธุ สาธุ

🙏🙏🙏 อนุโมทามิขอถวายพรพระครูปลัดสิทธิวรวัฒน์ขอให้มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์เจ้าค่ะ

กราบ​นมัสการ​ท่าน​พระ​ครู​ขอให้​สุขภาพ​แข็งแรง​เจ้าค่ะ​

ขอกราบ.มุตฑิตาจิตหลวงพ่อเจ้าค่ะ. ขอพระรัตนตรัยปกป้องคุ้มครองท่านให้มีพลานามัยแข็งแรง.สุขกายสุขใจตลอดไป. สาธุๆๆ เจ้าค่ะ.🙇🙇🙇

สาธุๆๆค่ะ

กราบนมัสการท่านพระครูเจ้าค่ะ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และบุญกุศลในการเจริญวิปัสสนากรรมฐานของลูกศิษย์ ขอจงส่งผลให้ท่านพระครูมีความสุข สุขภาพร่างกายแข็งแรง สาธุ สาธุ สาธุ

ขอน้อมแสดงมุฑิตาสักการะท่านพระครูปลัดสิทธิวรวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดอัมพวัน มา ณ โอกาสนี้เจ้าค่ะ

กราบนมัสการท่านพระครู ขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงคะ สาธุ สาธุ สาธุ เจ้าคะ

นมัสการ​ท่านพระครูค่ะ ขอให้ท่านพระครูสุขภาพแข็งแรงค่ะ​ สาธุๆๆ

กราบมนัสการพระคุณเจ้า ขอให้พระคุณเจ้าสุขภาพแข็งแรง อนุโมธนาสาธุคะ

น้อมกราบพระคุณเจ้าขอให้ท่านมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง เจ้าค่ะ🙏🙏🙏

น้อมกราบนมัสการสุขสันต์วันเกิดพระครูปลัดสิทธิวรวัฒน์เจ้าค่ะ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยช่วยดลบันดาลให้พระครูปลัดฯ มีสุขภาพแข็งแรง มีความสุข มีพลังกายพลังใจในการประกอบกิจ การงานทุกอย่าง มีอายุยืนนาน อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของลูกศิษย์ไปอีกนานเท่านานเจ้าค่ะ

กราบสาธุค่ะ ขอท่านพระครู เจ้าอาวาสวัดอัมพวันมีสุขภาพแข็งแรงเจ้าค่ะ

นมัสการ มาด้วยความเคารพค่ะ ขอท่านสุขภาพแข็งแรง นะคะ

กราบนมัสการค่ะ ลูกขอให้พระครูสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะ

ขอน้อมมุทิตาสักการะท่านพระครูปลัดสิทธิวรวัฒน์ ท่านเจ้าอาวาสวัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี มา ณ โอกาสนี้ ขอให้ท่านมีความสุข มีธาตุขันธ์ที่แข็งแรง โรคภัยหากมีจงโปรดหาย เจริญด้วยอายุวัฒนะเจ้าค่ะ

ขอให้ท่านเจ้าอาวาส มีความสุข มีความเจริญในบารมีธรรมสูงยิ่งๆขึ้นไป มีอายุยืนยาวหนึ่งกัลป์ หนึ่งอสงไขย ค่ะ

ขอน้อมจิตแสดงมุฑิตา สักการะท่านพระครู ด้วยคะ และอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มีโอกาสไปร่วมงานคะ

น้อมกราบสาธุ​พระครูปล้ดสิทธิวรวัฒน์​เจ้าอาวาสวัดอัมพวัน​เจ้าค่ะ​ และกราบอนุโมทนาบุญสาธุ​พระคุณเจ้า​ทุกรูป​ และผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่าน​เจ้าค่ะ

กราบนมัสการหลวงพ่อพระครูปลัดสิทธิวรวัฒน์เจ้าค่ะ และอนุโมทนาบุญด้วยค่ะ

กราบนมัสการเจ้าค่ะขออนุโมทนาสาธุกับทุกๆท่านด้วยค่ะ

สาธุๆๆค่ะ

กราบนมัสการท่านพระครูค่ะขอให้ท่านมีความสุขและมีสุขภาพแข็งแรง สาธุๆๆค่ะ และขออนุโมทนาบุญกับผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านค่ะ

+ ดูความเห็นก่อนหน้า

3 วัน ที่แล้ว

วัดอัมพวัน จังหวัดสิงห์บุรี

กำหนดการ การทำบุญอายุวัฒมงคลครบรอบ ๖๒ ปี "พระครูปลัดสิทธิวรวัฒน์" เจ้าอาวาสวัดอัมพวัน จังหวัดสิงห์บุรี และกำหนดการพิธีมอบทุนการศึกษา กองทุนพระธรรมสิงหบุราจารย์ ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันพุธที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ศาลาสุธรรมภาวนา

จึงประกาศให้ทราบ และขอเรียนเชิญร่วมแสดงมุฑิตาสักการะโดยพร้อมเพียงกัน
... ดูเพิ่มเติมย่อ

กำหนดการ การทำบุญอายุวัฒมงคลครบรอบ ๖๒ ปี พระครูปลัดสิทธิวรวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดอัมพวัน จังหวัดสิงห์บุรี และกำหนดการพิธีมอบทุนการศึกษา กองทุนพระธรรมสิงหบุราจารย์ ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันพุธที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ศาลาสุธรรมภาวนาจึงประกาศให้ทราบ และขอเรียนเชิญร่วมแสดงมุฑิตาสักการะโดยพร้อมเพียงกันImage attachment

 

คอมเมนต์บนเฟสบุ๊ค

สาธุ

สาธุ

สาธุค่ะ

สาธุๆๆฟฟคร่า

สาธุค่ะ

สาธุค่ะ

น้อมกราบเจ้าค่ะ

สาธุคะ

สาธุๆๆค่ะ

สาธุๆๆๆ

สาธุเจ้าคะ

สาธุ

"สาธุ.สาธุ.สาธุ.อนุโมทามิ"

สาธุค่ะ

สาธุค่ะ🙏🙏🙏

สาธุค่ะ🙏🏻

สาธุค่ะ

สาธุค่ะ

สาธุเจ้าค่ะ

สาธุสาธุสาธุค่ะ

สาธุค่ะ

สาธุค่ะ

สาธุเจ้าค่ะ

สาธุค่ะ

สาธุค่ะ

+ ดูความเห็นก่อนหน้า

4 วัน ที่แล้ว

วัดอัมพวัน จังหวัดสิงห์บุรี

#บรรพชาอุปสมบทหมู่ภิกษุวัดอัมพวัน
วันอาทิตย์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ พิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่พระภิกษุวัดอัมพวัน ในรุ่นนี้มีผู้มีศรัทธาขอเข้าบรรพชาทั้งหมด ๑๑ รูป โดยในช่วงเช้าเป็นพิธีปลงผมนาค ช่วงเที่ยงเวียนอุโบสถเข้าบรรพชาอุปสมบท

ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่าน
... ดูเพิ่มเติมย่อ

 

คอมเมนต์บนเฟสบุ๊ค

อนุโมทนา​ด้วยค่ะ🙏🙏🙏

ขออนุโมทนาสาธุกับทุกๆท่าน

อนุโมทนาสาธุๆๆด้วยคนค่ะ

สาธุ

สาธุ​

อนุโมทนาสาธุค่ะ

อนุโมทนาสาธุด้วยค่ะ

ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ สาธุค่ะ

👏อนุโมทนาสาธุค่ะ.

สาธุ..อนุโมทนาบุญด้วยค่ะ

อนุโมทนาบุญค่ะ

ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ สาธุ​ สาธุ​ ​สาธุ👏👏

อนุโมทนาสาธุค่ั

ขออนุโมทนาสาธุกับทุกๆท่าน ทุกรูป ด้วยเจ้าค่ะ

อนุโมทนาสาธุ

สาธุค่ะ

อนุโมทนาสาธุค่ะ

ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านค่ะ

ขอนุโมทนาสาค่ะ

ขออนุโมทนาบุญด้วยเจ้าค่ะสาธุๆๆๆๆเจ้าค่ะ

อนุโมทนาสาธุด้วยเจ้าค่ะ

🙏🙏🙏สาธุๆๆครับ

ขอร่วมอนุโมทนาบุญครั้งนี้ด้วยค่ะ สาธุ

ขออนุโมทนาบุญสาธุด้วยค่ะ สาธุ สาธุ สาธุ

อนุโมทนาสาธุค่ะ

+ ดูความเห็นก่อนหน้า

ดูเพิ่มเติม

ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ณ วัดอัมพวัน

เพิ่มเติม

กรรมฐาน ใช้หนี้ข้าวและน้ำนมแม่ ดีที่สุด

– พระธรรมสิงหบุราจารย์