Loading...
วัดอัมพวัน ต.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี2018-12-01T12:23:33+00:00

สวดมนต์คือยาทา วิปัสสนาคือยากิน

– พระธรรมสิงหบุราจารย์

กราบสรีระสังขารหลวงพ่อจรัญฯ

 • สถานที่
  ศาลา ร.๕
 • เวลา
  ทุกวัน
  เวลา ๘.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.
 • สวดพระอภิธรรม
  ทุกวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ เวลา ๑๔.๐๐ น.
 • เจ้าภาพสวดพระอภิธรรม
  ติดต่อได้ที่ ศาลา ร.๕ ก่อนเวลา ๑๓.๓๐ น. ทุกวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์

ข่าวสาร

4 วัน ที่แล้ว

วัดอัมพวัน จังหวัดสิงห์บุรี

ภาพบรรยากาศงานพิธีทำบุญแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๒ ... ดูเพิ่มเติมย่อ

 

คอมเมนต์บนเฟสบุ๊ค

สาธุๆๆค่ะ

สาธุคะ

สาธุอนุโมทนาบุญด้วยค่ะ

สาธุ สาธุ

สาธุอนุโมทนามิสาธุค่ะ

สาธุ สาธุ สาธุค่ะ

สาธุค่ะ

อนุโมทนา สาธุบุญครับ สาธุ ๆ ครับ

อนุโมทนาสาธุค่ะ

อนุโมทนาสาธุกับทุกท่านด้วยเจ้าค่ะ🙏🙏🙏

สาธุค่ะ

สาธุสาธุสาธุอนุโมทนาบุญด้วยค่ะ

สาธุคะ

สาธุๆค่ะ

อนุโมทนาสาธุๆๆ

สาธุๆ

อนุโมทนา​สาธุ​ๆ​ๆ​ค่ะ​

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ 🙏🙏🏾🙏🏼💕

สาธุ​คะ​

สาธุค่ะ

สาธุๆๆค่ะ

สาธุๆๆค่ะ

กราบสาธุค่ะ

อนุโมทนาสาธุ ครับ

โมทนาสาธุค่ะ

+ ดูความเห็นก่อนหน้า

5 วัน ที่แล้ว

วัดอัมพวัน จังหวัดสิงห์บุรี

#งานทำบุญแผ่นดิน #กิจกรรมวัดอัมพวัน #จัดเตรียมสถานที่#งานทำบุญแผ่นดิน #กิจกรรมวัดอัมพวัน สรรพสิ่งย่อมต้องการแผ่นดินเป็นที่รองรับ นอกจากบิดามารดา ที่ให้กำเนิดแก่เราซึ่งเป็นผู้มีพระคุณยิ่งแล้ว เรายังมีครูบาอาจารย์ เพื่อนพ้องอีกมากมาย ที่ช่วยให้เราเติบโตเป็นคนดีมีคุณภาพ และมีความสุข ตลอดจนแผ่นดินสำหรับเป็นที่เกิด ที่อยู่อาศัย อยู่กินเจริญเติบโต ขับถ่ายของเสียและที่ตาย หากเราไร้ซึ่งแผ่นดินแล้วเราจะดำรงชีวิตอยู่อย่างยากเย็น พระแม่ธรณีและผืนแผ่นดินที่เราเกิด จึงเป็นแผ่นดินแม่ผู้มีพระคุณแก่ตัวเราเป็นอย่างยิ่ง พระเดชพระคุณหลวงพ่อจรัญเห็นความสำคัญในข้อนี้ ทั้งสมัยก่อน ๗๐๐ กว่าปีที่แล้ว สมัยกรุงศรีสัชนาลัยเป็นเมืองหลวง ต่อมาพระร่วงต้องการจะย้ายเมืองมาที่สุโขทัย เมืองเก่ามันคับแคบ จึงทำบุญแผ่นดินก่อนที่จะสร้างเมืองเสียก่อน ซึ่งตรงกับวันที่ ๑๔ มกราคม พระเดชพระคุณหลวงพ่อจรัญจึงยึดเอาวันที่ ๑๔ มกราคมของทุกปี จัดงานทำบุญอุทิศให้ แม่พระธรณี แม่ศรีโพสพ แม่นพดารา จะได้อยู่เย็นเป็นสุข เหล่าลูกศิษย์ที่รู้ข่าวจึงมาร่วมกันในงานบุญนี้.. ในปีนี้จึงขอเรียนเชิญท่านสาธุชนทุกท่านร่วมงาน "ทำบุญแผ่นดิน" เพื่อรักษาแนวทางรักษาไว้ซึ่งปฏิปทาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อจรัญ และเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตัวท่านเอง พิธีเริ่มเวลาประมาณ ๐๘.๓๐ น. ณ ศาลาสุธรรมภาวนา วัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรี ... ดูเพิ่มเติมย่อ

 

คอมเมนต์บนเฟสบุ๊ค

พระแม่เจ้าเอ๋ย อยู่แล้วหรือยังอยู่แล้ว สังขารตัง โลกังกะวิทู ขอพระธรณีคุ้มครองลูกหลานไห้ร่มเย็นเป็นสุขมีแต่สิ่งดีๆๆเข้ามาในครอบครัวลูกสาธุค่ะ

พระแม่เจ้าเอ๋ย อยู่แล้วหรือยัง อยู่แล้ว สังขาตัง โลกังกะวิทู ขอพระธรณีคุ้มครองลูกหลาน ให้ร่มเย็น นึกเงินไหลนองทองไหลมา อิติเพิ่มพูน มูลมามี โมทนาบุญ ครับ

กราบๆๆๆ อนุโมทาสาธุๆๆๆๆ

กราบสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะ

สาธุๆๆคะ

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทนามิ

สาธุๆค่ะ

สาธุค่ะ🙏

สาธุๆค่ะ

สาธุอนโมทามิ

สาธุ สาธุ สาธุค่ะ

สาธุค่ะ

พระแม่ธรณีเอ๋ย อยู่แล้วหรือยัง อยู่แล้ว สังขาตัง โลกังกะวิทู ขอพระแม่ธรณี คุ้มครองครอบครัวของข้าพเจ้าทุกคน ให้อยู่ร่มเย็นมีสุข นึกถึงเงินเงินไหลมานึกถึงทอง ทองไหลมา อิติเพิ่มพูน ขออนุโมทนาบุญด้วยกับทุกท่านสาธุๆๆค่ะ

สาธุค่ะ

กราบสาธุ สาธุ สาธุค่ะ

สาธุค่ะ

สาธุค่ะ

กราบสาธุค่ะ

ร่วมอนุโมทนาสาธุเจ้าค่ะ

สาธุๆๆเจ้าคะ

สาธุค่ะ🙏🙏🙏

อนุโมทนาสาธุค่ะ

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ

สาธุค่ะ

"สาธุ.สาธุ.สาธุ.อนุโมทามิ"

+ ดูความเห็นก่อนหน้า

ดูเพิ่มเติม

ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ณ วัดอัมพวัน

เพิ่มเติม

กรรมฐาน ใช้หนี้ข้าวและน้ำนมแม่ ดีที่สุด

– พระธรรมสิงหบุราจารย์