การปฏิบัติธรรมครั้งแรกในชีวิตที่เวฬุวัน ขอนแก่น

การปฏิบัติธรรมครั้งแรกในชีวิตที่ ... เวฬุวัน ขอนแก่น โดย สายยุทธ รัตนวิสุทธิพันธ์ ดิฉันชื่อ นางสายยุทธ รัตนวิสุทธิพันธ์ [...]

การปฏิบัติธรรมครั้งแรกในชีวิตที่เวฬุวัน ขอนแก่น2019-06-10T20:54:06+07:00

เมื่อข้าพเจ้าพบขุมทรัพย์แห่งธรรม

เมื่อข้าพเจ้าพบขุมทรัพย์แห่งธรรม โดย นิลุบล ศิริวรวุฒิ ข้าพเจ้ารู้จักวัดเวฬุวันครั้งแรกเมื่อเดือน เมษายน ๒๕๓๘ ขณะนั้นข้าพเจ้าได้ถูกยืมตัวจากจังหวัดกาฬสินธุ์มาสอนที่โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์ ต.เมืองเก่า อ.เมือง [...]

เมื่อข้าพเจ้าพบขุมทรัพย์แห่งธรรม2019-06-10T20:09:53+07:00

วิปัสสนากรรมฐานให้อะไรผม

วิปัสสนากรรมฐานให้อะไรผม โดย นายธนู ปัญญาเอก ผมเองเรียนมาทางด้านรังสีเทคนิค แต่เดิมทำงานที่ศูนย์เอ็กซเรย์พญาไท สาขาขอนแก่นในตำแหน่งหัวหน้าศูนย์ ทำอยู่ประมาณ ๖ ปี [...]

วิปัสสนากรรมฐานให้อะไรผม2019-06-10T19:52:23+07:00

ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน

ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน โดย เพ็ญศรี ศรีจินดา นับว่าเป็นบุญของคนจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีโอกาสได้ปฏิบัติธรรมที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน ที่หลวงพ่อเจ้าคุณพระราชสุทธิญาณมงคล เมตตาให้ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวันสาขาวัดอัมพวัน เป็นสาขาแห่งแรก และแห่งเดียวในประเทศไทย [...]

ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน2019-06-10T19:50:18+07:00

กรรมฐานช่วยลูกแม่

กรรมฐานช่วยลูกแม่ โดย จันทร์เพชร เอี่ยมเยี่ยมเจริญ ข้าพเจ้ามีบุตรชายชื่อนายเกียรติชาย เอี่ยมเยี่ยมเจริญ ประสบการณ์ที่ข้าพเจ้าเขียนขึ้นมาเพื่ออุทาหรณ์ แก่เพื่อนพุทธศาสนิกชน เป็นคติแก่ครอบครัวของท่านที่มีปัญหาดังเช่นครอบครัวของข้าพเจ้า และเป็นสักขีพยานว่า [...]

กรรมฐานช่วยลูกแม่2019-06-10T19:49:17+07:00

ศูนย์ปฏิบัติธรรม “สวนเวฬุวัน” ในปัจจุบัน

ศูนย์ปฏิบัติธรรม “สวนเวฬุวัน” ในปัจจุบัน โดย อังกูร - พัชรา พินพิสิทธิ์ คำปรารภของหลวงพ่อเจ้าคุณพระราชสุทธิญาณมงคล ที่เป็นดั่งปณิธานในการตั้งศูนย์ปฏิบัติธรรม [...]

ศูนย์ปฏิบัติธรรม “สวนเวฬุวัน” ในปัจจุบัน2019-06-10T19:45:55+07:00

ธรรมวิสาขบูชา

ธรรมวิสาขบูชา โดย หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม ๑๓ พ.ค. ๓๘ ขอเจริญพรพุทธบริษัททั้งฝ่ายบรรพชิต และคฤหัสถ์ อุบาสก อุบาสิกาทุก [...]

ธรรมวิสาขบูชา2019-06-10T18:56:25+07:00

วิธีเดินกำหนด

วิธีเดินกำหนด โดย หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม ๑๔ ก.ย. ๓๒ ...การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเป็นประจำ ทำให้จิตใจนั้นอยู่ที่คงวาคงศอก คิดไม่พลาดคิดไม่ผิด ทำอะไรก็ถูกต้อง [...]

วิธีเดินกำหนด2019-06-10T18:47:40+07:00

มหาสมบัติ

มหาสมบัติ โดย หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม ๑๔ เม.ย. ๓๘ ท่านสาธุชนทั้งหลาย วันนี้นับเป็นวันธรรมสวนะ เป็นวันพระกลางเดือน ๕ [...]

มหาสมบัติ2019-06-12T23:57:10+07:00

พัฒนา

พัฒนา โดย หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม อาตมามีความเห็นว่า การที่วัดวาอารามที่จะเจริญได้นั้น สิ่งสำคัญประการหนึ่งก็คือประชาชนในท้องถิ่นมีภูมิความรู้ ภูมิธรรม เป็นบุคคลสำคัญ จิตใจดี จึงมีแต่การมุ่งดี [...]

พัฒนา2019-06-10T18:27:46+07:00
Go to Top