สัจจะ

สัจจะ โดย หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม สัจจะตัวเดียวนี้ มีอภินิหารทั้งทาน ศีล ภาวนา สัจจะตัวเดียวมีอภินิหารมาก อภินิหารแผลงฤทธิ์ได้ด้วย อยู่ยงคงกระพันเสียด้วย [...]

สัจจะ2019-06-10T18:23:12+07:00

ทำความดีนี้แสนยาก

ทำความดีนี้แสนยาก โดย หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม ๒๖ ต.ค. ๓๗ ในวันนี้จะให้คติกรรมฐาน พูดถึงวิธีการทำกรรมฐานอุทิศส่วนกุศลให้แก่บุคคลผู้มีชีวิตอยู่ และบุคคลที่ตายไปแล้วสู่สัมปรายภพ จะอุทิศอย่างไร [...]

ทำความดีนี้แสนยาก2019-06-10T18:21:20+07:00

วิธีแผ่เมตตาและอุทิศส่วนกุศล

วิธีแผ่เมตตาและอุทิศส่วนกุศล โดย หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม ๓๐ ก.ค. ๓๗ ท่านเถรานุเถระและพระนวกะทั้งหลาย วันนี้ผมจะเรียนถวายวิธีแผ่เมตตาและอุทิศส่วนกุศลท่านเป็นพระบวชใหม่ยังไม่เข้าใจ ขอให้ตั้งใจฟัง อย่าวอกแวกทำใจให้สงบ [...]

วิธีแผ่เมตตาและอุทิศส่วนกุศล2019-06-10T18:13:56+07:00

การเจริญพระกรรมฐาน

การเจริญพระกรรมฐาน โดย หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม ขอเจริญพรบรรดาญาติพี่น้องพุทธบริษัท ทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสต์ทุกท่าน ในวันนี้เป็นวันธรรมสวนะ วันพระอุโบสถ เป็นวันที่เรารวมกันเพื่อแสวงหาพระ ให้พบพระในจิตใจของท่าน ถ้าพบพระเมื่อใดใจประเสริฐเมื่อนั้น [...]

การเจริญพระกรรมฐาน2019-06-10T18:09:34+07:00

คติธรรมกรรมฐาน

คติธรรมกรรมฐาน โดย หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม ๗ เม.ย. ๓๘ ขอเจริญพรพุทธบริษัทผู้ใคร่ธรรมทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์ วันนี้เป็นวันธรรมสวนะ เป็นวันพระขึ้นแปดค่ำ เดือนห้าแล้ว [...]

คติธรรมกรรมฐาน2019-06-10T18:01:09+07:00

ตามรอยธรรมะ

ตามรอยธรรมะ โดย อัญชลี วงศ์วาสิน (เจ้าของ ห.จ.ก. เอเชียไทยโปรดัก) บทเรียนของชีวิต ๒๒ ปี [...]

ตามรอยธรรมะ2019-06-10T15:57:33+07:00

ความผูกพันกับวัดอัมพวัน

ความผูกพันกับวัดอัมพวัน โดย พรพรรณ ฮุนตระกูล อาจจะมองเป็นเรื่องแปลก ถ้ามีผู้พบ พรพรรณ ฮุนตระกูล เดินเข้า - [...]

ความผูกพันกับวัดอัมพวัน2019-06-10T15:50:47+07:00

กรรมฐานรักษาโรคหอบหืด

กรรมฐานรักษาโรคหอบหืด โดย พระธเนศ หิตกาโม เมื่อประมาณวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ อาตมาซึ่งในนั้นยังอยู่ในเพศฆราวาส [...]

กรรมฐานรักษาโรคหอบหืด2019-06-10T15:49:30+07:00

เวรกรรมที่ข้าพเจ้าพบ

เวรกรรมที่ข้าพเจ้าพบ โดย ทิพย์วัลย์ พงษ์ประสิทธิ์ เรื่องราวต่าง ๆ ต่อไปนี้เป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมที่ข้าพเจ้าได้ประสบพบเห็นมาด้วยตนเอง และเกิดขึ้นใกล้ตัวข้าพเจ้ามากที่สุด เพราะเกิดขึ้นกับมารดาและบิดาของข้าพเจ้าเอง เมื่อประมาณ [...]

เวรกรรมที่ข้าพเจ้าพบ2019-06-10T15:48:00+07:00

เวทนา กุญแจสู่ภพชาติ และการสิ้นเวรต่อกัน

เวทนา กุญแจสู่ภพชาติ และการสิ้นเวรต่อกัน โดย นิฐิวงศ์ วงศ์ช่างหล่อ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ผมได้ไปถึงวันอัมพวันในตอนเช้า [...]

เวทนา กุญแจสู่ภพชาติ และการสิ้นเวรต่อกัน2019-06-10T15:46:17+07:00
Go to Top