ได้พบแนวทางชีวิตใหม่

ได้พบแนวทางชีวิตใหม่ โดย อานนท์ โคตรทุม ผมชื่อนายอานนท์ โคตรทุม (ปุ๊ สายันต์) จะขอเล่าประวัติของผมเอง และบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับวัดอัมพวันและหลวงพ่อจรัญ [...]

ได้พบแนวทางชีวิตใหม่2019-06-19T14:33:43+07:00

อ้อย

อ้อย โดย เพ็ญศรี ศีจินดา (อาจารย์ ๒ ระดับ ๗ สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเมือง จ.ขอนแก่น) [...]

อ้อย2019-06-19T14:31:55+07:00

ชวนให้คิด…ชีวิตจะมีค่า

ชวนให้คิด...ชีวิตจะมีค่า โดย นายปรีดา ทุมเทียง (หัวหน้าการประถมศึกษา อ.เมือง จ.ขอนแก่น คณะกรรมการข้าราชการครู (ก.ค.) ที่ปรึกษาพิเศษ [...]

ชวนให้คิด…ชีวิตจะมีค่า2019-06-19T14:27:24+07:00

ลูกได้บวชใน โครงการสามเณรใจเพชร ๒

ลูกได้บวชใน โครงการสามเณรใจเพชร ๒ โดย สายยุทธ รัตนวิสุทธิพันธ์ สืบเนื่องมาจากการที่ดิฉันเริ่มเข้าวัดปฏิบัติธรรม ที่ศูนย์อบรมพัฒนาจิตสวนเวฬุวัน อ.เมือง จ.ขอนแก่น [...]

ลูกได้บวชใน โครงการสามเณรใจเพชร ๒2019-06-19T13:55:18+07:00

การปฏิบัติธรรมครั้งแรกในชีวิตที่เวฬุวัน ขอนแก่น

การปฏิบัติธรรมครั้งแรกในชีวิตที่ ... เวฬุวัน ขอนแก่น โดย สายยุทธ รัตนวิสุทธิพันธ์ ดิฉันชื่อ นางสายยุทธ รัตนวิสุทธิพันธ์ [...]

การปฏิบัติธรรมครั้งแรกในชีวิตที่เวฬุวัน ขอนแก่น2019-06-10T20:54:06+07:00

เมื่อข้าพเจ้าพบขุมทรัพย์แห่งธรรม

เมื่อข้าพเจ้าพบขุมทรัพย์แห่งธรรม โดย นิลุบล ศิริวรวุฒิ ข้าพเจ้ารู้จักวัดเวฬุวันครั้งแรกเมื่อเดือน เมษายน ๒๕๓๘ ขณะนั้นข้าพเจ้าได้ถูกยืมตัวจากจังหวัดกาฬสินธุ์มาสอนที่โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์ ต.เมืองเก่า อ.เมือง [...]

เมื่อข้าพเจ้าพบขุมทรัพย์แห่งธรรม2019-06-10T20:09:53+07:00

วิปัสสนากรรมฐานให้อะไรผม

วิปัสสนากรรมฐานให้อะไรผม โดย นายธนู ปัญญาเอก ผมเองเรียนมาทางด้านรังสีเทคนิค แต่เดิมทำงานที่ศูนย์เอ็กซเรย์พญาไท สาขาขอนแก่นในตำแหน่งหัวหน้าศูนย์ ทำอยู่ประมาณ ๖ ปี [...]

วิปัสสนากรรมฐานให้อะไรผม2019-06-10T19:52:23+07:00

ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน

ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน โดย เพ็ญศรี ศรีจินดา นับว่าเป็นบุญของคนจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีโอกาสได้ปฏิบัติธรรมที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน ที่หลวงพ่อเจ้าคุณพระราชสุทธิญาณมงคล เมตตาให้ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวันสาขาวัดอัมพวัน เป็นสาขาแห่งแรก และแห่งเดียวในประเทศไทย [...]

ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน2019-06-10T19:50:18+07:00

กรรมฐานช่วยลูกแม่

กรรมฐานช่วยลูกแม่ โดย จันทร์เพชร เอี่ยมเยี่ยมเจริญ ข้าพเจ้ามีบุตรชายชื่อนายเกียรติชาย เอี่ยมเยี่ยมเจริญ ประสบการณ์ที่ข้าพเจ้าเขียนขึ้นมาเพื่ออุทาหรณ์ แก่เพื่อนพุทธศาสนิกชน เป็นคติแก่ครอบครัวของท่านที่มีปัญหาดังเช่นครอบครัวของข้าพเจ้า และเป็นสักขีพยานว่า [...]

กรรมฐานช่วยลูกแม่2019-06-10T19:49:17+07:00

ศูนย์ปฏิบัติธรรม “สวนเวฬุวัน” ในปัจจุบัน

ศูนย์ปฏิบัติธรรม “สวนเวฬุวัน” ในปัจจุบัน โดย อังกูร - พัชรา พินพิสิทธิ์ คำปรารภของหลวงพ่อเจ้าคุณพระราชสุทธิญาณมงคล ที่เป็นดั่งปณิธานในการตั้งศูนย์ปฏิบัติธรรม [...]

ศูนย์ปฏิบัติธรรม “สวนเวฬุวัน” ในปัจจุบัน2019-06-10T19:45:55+07:00
Go to Top