ประสบการณ์ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่วัดอัมพวัน

ประสบการณ์ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่วัดอัมพวัน โดย สว่างจิต ศรีระษา สว่างจิต ศรีระษา รับราชการที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปัจจุบันช่วยราชการที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี [...]

ประสบการณ์ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่วัดอัมพวัน2019-05-09T15:39:11+07:00

ปฏิบัติกรรมฐานเพื่ออุทิศส่วนกุศล

ปฏิบัติกรรมฐานเพื่ออุทิศส่วนกุศล โดย เฉลา เรียวเรืองแสงกุล เฉลา เรียงเรืองแสงกุล และคณะที่มาปฏิบัติฯ ดิฉันพร้อมครอบครัว [...]

ปฏิบัติกรรมฐานเพื่ออุทิศส่วนกุศล2019-05-09T15:20:05+07:00

เวฬุวันกับข้าพเจ้า

เวฬุวันกับข้าพเจ้า โดย อุบล ลุคะราช อุบล ลุคะราช นับเป็นครั้งแรกในชีวิต ที่ดิฉันได้มาเจริญวิปัสสนากรรมฐาน [...]

เวฬุวันกับข้าพเจ้า2019-05-09T15:18:17+07:00
Go to Top