ทำดีความดีคุ้ม

ทำดีความดีคุ้ม โดย พลตำรวจเอกประทิน สันติประภพ (อธิบดีกรมตำรวจ) กระผมมีความเชื่อมั่นในเรื่องของกฎแห่งกรรมที่ว่าใครทำสิ่งใดย่อมได้รับผลเช่นนั้น คนสร้างความดีย่อมได้รับผลของความดีที่ตนกระทำ ส่วนใครทำความชั่วความไม่ดีไว้ ความชั่วความไม่ดีนั้นก็ย่อมติดตามไปสนองเขา แม้บางครั้งจะไม่เกิดกับเขาโดยตรง [...]

ทำดีความดีคุ้ม2019-06-10T21:12:18+07:00

กรรมฐานรักษาโรคเบาหวาน

กรรมฐานรักษาโรคเบาหวาน โดย ละออง ตะบูนพงษ์ ข้าพเจ้าขอเล่าเรื่องชีวิตของข้าพเจ้าในอดีตที่ล่วงมา เพื่อให้เห็นผลของกฎแห่งกรรม จากการกระทำที่ผ่านมาว่าเป็นความจริงเพียงใด ข้าพเจ้าเกิดที่บ้านเลขที่ ๕๓ หมู่ [...]

กรรมฐานรักษาโรคเบาหวาน2019-06-10T15:42:48+07:00

กรรมฐานรักษาโรค

กรรมฐานรักษาโรค โดย ณัฐชไม เฉื่อยนอก ดิฉันมีโรคประจำตัวที่ทำให้ต้องเป็นทุกข์อยู่ในใจมานานกว่า ๑๐ ปี คือ มดลูกอักเสบง่าย ถ้าอั้นปัสสาวะจะอักเสบทันที [...]

กรรมฐานรักษาโรค2019-06-10T15:39:48+07:00

อานิสงค์การสวดพุทธคุณ และชินบัญชรคาถา

อานิสงค์การสวดพุทธคุณ และชินบัญชรคาถา โดย ร.อ (หญิง) พิณทิพย์ พานิช ดิฉันสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งเมื่อกลางปี ๒๕๒๗ ซึ่งเป็นปีเกษียณอายุราชการของคุณพ่อพอดีดิฉันไปสมัครงานหลายแห่งที่สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์หลายครั้ง [...]

อานิสงค์การสวดพุทธคุณ และชินบัญชรคาถา2019-06-10T15:36:25+07:00

คนเก่าเล่าให้ฟัง ภาค ๒

คนเก่าเล่าให้ฟัง ภาค ๒ โดย พล.ต.วสันต์ พานิช เรื่องที่ ๔ บันทึกแห่งความหลัง ความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับศิษย์ไม่มีความเสื่อมคลาย [...]

คนเก่าเล่าให้ฟัง ภาค ๒2019-06-10T15:29:57+07:00

โลกที่ข้าพเจ้าไม่เคยรู้จักมาก่อน

โลกที่ข้าพเจ้าไม่เคยรู้จักมาก่อน โดย วันทะนี ปิณฑกานนท์ ดิฉัน นางวันทะนี ปิณฑกานนท์ รับราชการครูอยู่ที่โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ตำบลดอนแก้ว [...]

โลกที่ข้าพเจ้าไม่เคยรู้จักมาก่อน2019-06-10T15:14:02+07:00

กำไลจากในนิมิต

กำไลจากในนิมิต โดย พนิดา พิริยะวงศ์ เมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๕๒๙ ข้าพเจ้าได้นอนหลับและฝันไปว่า ได้เดินทางไปอยู่ในสถานที่หนึ่ง ที่แห่งนั้นเป็นเรือนไม้สองชั้น [...]

กำไลจากในนิมิต2019-06-10T15:11:52+07:00

ปรากฏการณ์ที่วัดอัมพวัน

ปรากฏการณ์ที่วัดอัมพวัน โดย ไพจิตร ลีนุกูล ข้าพเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมผู้หนึ่ง ที่ใฝ่ในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สนใจในการปฏิบัติธรรม สวดมนต์ภาวนาและนั่งสมาธิมาตั้งแต่เล็ก อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเกิดมาในครอบครัวที่ใฝ่ใจในการปฏิบัติธรรม นับตั้งแต่คุณพ่อ [...]

ปรากฏการณ์ที่วัดอัมพวัน2019-06-10T15:08:13+07:00

มักกะลีผล

มักกะลีผล โดย หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม ก.ค. ๒๖ เมื่อสมัยเป็นเด็ก อาตมาอยู่กับคุณยาย ตอนนั้นอาตมาไม่ได้สนใจเรื่องบุญกุศล และเรื่อง พระเวสสันดรแต่ประการใด [...]

มักกะลีผล2019-06-10T15:01:58+07:00
Go to Top