หลวงพ่อจรัญในสำนึกของข้าพเจ้า

หลวงพ่อจรัญในสำนึกของข้าพเจ้า โดย นาวาเอก (พิเศษ) ไพโรจ แก่นสาร คิดคำนวณ  หวนคำนึง  ถึงชีวิต กรรมลิขิต  [...]

หลวงพ่อจรัญในสำนึกของข้าพเจ้า2019-06-18T14:47:32+07:00

เพื่อนนักรบพบผลกรรมที่ตามทัน

เพื่อนนักรบพบผลกรรมที่ตามทัน โดย นาวาเอก (พิเศษ) ไพโรจน์ แก่นสาร ผู้เขียนมีเพื่อนรักร่วมรุ่นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ ๙ อยู่คนหนึ่งเป็นทหารบก ชื่อ [...]

เพื่อนนักรบพบผลกรรมที่ตามทัน2019-06-18T14:40:59+07:00

ข้าพเจ้าได้อะไรบ้าง จากการปฏิบัติกรรมฐาน

ข้าพเจ้าได้อะไรบ้าง จากการปฏิบัติกรรมฐาน (ตามแนวทางของหลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี) โดย นาวาเอก (พิเศษ) ไพโรจน์ แก่นสาร [...]

ข้าพเจ้าได้อะไรบ้าง จากการปฏิบัติกรรมฐาน2019-06-18T14:38:03+07:00

หลวงพ่อผู้ให้ชีวิตใหม่แก่ลูก

หลวงพ่อผู้ให้ชีวิตใหม่แก่ลูก โดย สมพร แมลงภู่ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สถาบันราชภัฏนครศรีอยุธยา) ๑๖ เมษายน ๒๕๓๙ บทนำ [...]

หลวงพ่อผู้ให้ชีวิตใหม่แก่ลูก2019-06-18T14:34:17+07:00

อานิสงส์ของการสวดมนต์

อานิสงส์ของการสวดมนต์ โดย วิชาญ ฤทธิรงค์ ข้าพเจ้าได้ฟังธรรมและสนทนากับหลวงพ่อจรัญ หรือ พระราชสุทธิญาณมงคล ระหว่างปี ๒๕๓๐-๒๕๓๕ ที่ธนาคารทหารไทย [...]

อานิสงส์ของการสวดมนต์2019-06-18T14:24:31+07:00

ตามรอยธรรมะ

ตามรอยธรรมะ โดย อัญชลี วงศ์วาสิน (เจ้าของ ห.จ.ก. เอเชียไทยโปรดัก) บทเรียนของชีวิต ๒๒ ปี [...]

ตามรอยธรรมะ2019-06-10T15:57:33+07:00

ความผูกพันกับวัดอัมพวัน

ความผูกพันกับวัดอัมพวัน โดย พรพรรณ ฮุนตระกูล อาจจะมองเป็นเรื่องแปลก ถ้ามีผู้พบ พรพรรณ ฮุนตระกูล เดินเข้า - [...]

ความผูกพันกับวัดอัมพวัน2019-06-10T15:50:47+07:00

กรรมฐานรักษาโรคหอบหืด

กรรมฐานรักษาโรคหอบหืด โดย พระธเนศ หิตกาโม เมื่อประมาณวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ อาตมาซึ่งในนั้นยังอยู่ในเพศฆราวาส [...]

กรรมฐานรักษาโรคหอบหืด2019-06-10T15:49:30+07:00

เวรกรรมที่ข้าพเจ้าพบ

เวรกรรมที่ข้าพเจ้าพบ โดย ทิพย์วัลย์ พงษ์ประสิทธิ์ เรื่องราวต่าง ๆ ต่อไปนี้เป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมที่ข้าพเจ้าได้ประสบพบเห็นมาด้วยตนเอง และเกิดขึ้นใกล้ตัวข้าพเจ้ามากที่สุด เพราะเกิดขึ้นกับมารดาและบิดาของข้าพเจ้าเอง เมื่อประมาณ [...]

เวรกรรมที่ข้าพเจ้าพบ2019-06-10T15:48:00+07:00

เวทนา กุญแจสู่ภพชาติ และการสิ้นเวรต่อกัน

เวทนา กุญแจสู่ภพชาติ และการสิ้นเวรต่อกัน โดย นิฐิวงศ์ วงศ์ช่างหล่อ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ผมได้ไปถึงวันอัมพวันในตอนเช้า [...]

เวทนา กุญแจสู่ภพชาติ และการสิ้นเวรต่อกัน2019-06-10T15:46:17+07:00
Go to Top