แรงอธิษฐานทำให้หายป่วยได้จริงหรือ

แรงอธิษฐานทำให้หายป่วยได้จริงหรือ โดย สมภพ ชัยวิศิษฎ์ (อดีตสาธารณสุขอำเภอ จ.ขอนแก่น) ข้าพเจ้ากับบุตรชายได้ร่วมเดินทางโดยรถตู้จากขอนแก่น พร้อมด้วยคณะนำโดยอาจารย์ บุญส่ง อินทวิรัตน์ ถึงวัดอัมพวัน [...]

แรงอธิษฐานทำให้หายป่วยได้จริงหรือ2018-03-21T13:28:15+07:00

บันทึกถึงคุณยาย

บันทึกถึงคุณยาย (คุณยายทองสุข ปัญญาวรรณ) โดย จิตนิภา เวชพันธุ์ (อาจารย์โรงเรียนขามแก่นนคร จ.ขอนแก่น) วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน [...]

บันทึกถึงคุณยาย2018-03-21T13:25:46+07:00

พระภูมิ – เจ้าที่

พระภูมิ - เจ้าที่ โดย หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม ๖ พ.ย. ๓๕ พระภูมิ [...]

พระภูมิ – เจ้าที่2018-03-21T13:21:47+07:00

รอดตายเพราะบารมีหลวงพ่อ

รอดตายเพราะบารมีหลวงพ่อ โดย สุวพร กัณหาบัว (อาจารย์โรงเรียนขามแก่นนคร จ.ขอนแก่น) เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๓๕ ข้าพเจ้าได้เดินทางมาวัดอัมพวัน [...]

รอดตายเพราะบารมีหลวงพ่อ2018-03-21T13:19:45+07:00

ชีวิตโยมแสวง แตงอ่อน

ชีวิตโยมแสวง แตงอ่อน โดย พระนรินทร์ สุภากาโร (ผู้สอบถาม โยมแสวง แตงอ่อน) โยมได้เข้ามาอยู่วัดอัมพวัน ในปี พ.ศ. [...]

ชีวิตโยมแสวง แตงอ่อน2018-03-21T13:17:54+07:00

เหตุอัศจรรย์ขณะทำกรรมฐาน

เหตุอัศจรรย์ขณะทำกรรมฐาน โดย อุไร คมคาย เรื่องที่ข้าพเจ้าจะเล่าต่อไปนี้ บางท่านที่ไม่มีความเชื่อถือสิ่งประหลาดที่อยู่รอบ ๆ ตัวเรา หรือไม่เคยปฏิบัติกรรมฐาน อาจจะคิดว่าข้าพเจ้าเขียนเรื่องขึ้น เพื่อเชิญชวนให้คนเข้าวัดอัมพวัน [...]

เหตุอัศจรรย์ขณะทำกรรมฐาน2018-03-21T13:16:27+07:00

จากโรงเรียนขามแก่นนครถึงวัดอัมพวัน

จากโรงเรียนขามแก่นนครถึงวัดอัมพวัน โดย วัชรีวรรณ วัดบัว (บรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนขามแก่นนคร) ข้าพเจ้ารู้จักหลวงพ่อ เมื่ออาจารย์ดุษณี มาตุย์สุรีย์ มาเล่าให้ฟังถึงข้อธรรมมะของหลวงพ่อจรัญ มีตอนหนึ่งได้พูดถึงบุญบารมีของหลวงพ่อที่ช่วยรักษาโรงมะเร็งที่หูจนหายสนิท ให้แก่พันเอกวิโรจน์ [...]

จากโรงเรียนขามแก่นนครถึงวัดอัมพวัน2018-03-21T13:14:33+07:00

ประสบการณ์การไปบำเพ็ญกุศลที่วัดอัมพวัน

ประสบการณ์การไปบำเพ็ญกุศลที่วัดอัมพวัน โดย วิเชียร บุนนาค (อดีตผู้จัดการธนาคารออมสินภาค ๗ จ.ขอนแก่น) ข้าพเจ้าเดินทางจากบ้าน จ.ขอนแก่น ไปวัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี [...]

ประสบการณ์การไปบำเพ็ญกุศลที่วัดอัมพวัน2018-03-21T13:12:47+07:00

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดอัมพวัน

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดอัมพวัน โดย สำเริง องอาจ เมื่อวันที่ ๑๐-๑๗ ตุลาคม ๒๕๓๕ ดิฉันได้มีโอกาสไปเข้ากรรมฐานที่วัดอัมพวัน พระราชสุทธิญาณมงคล (หลวงพ่อจรัญ) [...]

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดอัมพวัน2018-03-21T13:10:46+07:00

พบกายทิพย์ หลวงพ่อเจ้าคุณฯ วัดอัมพวัน

พบกายทิพย์หลวงพ่อวัดอัมพวัน โดย จรวยพร ประสานทอง (อาจารย์หัวหน้าหมวดสังคมศึกษา โรงเรียนขามแก่นนคร จ.ขอนแก่น) ตลอดชีวิตที่จำความได้ ทั้งสิ่งแวดล้อมในครอบครัว ได้สัมผัสกับคำว่า วัด [...]

พบกายทิพย์ หลวงพ่อเจ้าคุณฯ วัดอัมพวัน2018-03-21T13:09:20+07:00
Go to Top