ทำใจได้

ทำใจได้ โดย หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม  ๒๓ พ.ค. ๓๑ ขอให้สาธุรชนทั้งหลายทำให้ครบ ทาน ศีล [...]

ทำใจได้2018-03-21T16:41:02+07:00

ความสุข

ความสุข โดย หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม (ถอดเทปโดย : อ.พรทิพย์ ชูศักดิ์ วค.นครสวรรค์) ขอเจริญพรท่านอุบาสก [...]

ความสุข2018-03-21T16:39:24+07:00

คุณค่าของชีวิต

คุณค่าของชีวิต โดย หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม (ถอดเทปโดย : อ.พรทิพย์ ชูศักดิ์ วค.นครสวรรค์) วันนี้ท่านทั้งหลายมารับกรรมฐานบำเพ็ญศีลภาวนาให้เกิดความสุขแก่ตนเอง [...]

คุณค่าของชีวิต2018-03-21T16:37:24+07:00

คติกรรมฐาน

คติกรรมฐาน โดย หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม  ๒๐ เม.ย. ๓๖ ในวันนี้จะให้โอวาท คติกรรมฐาน โยมโปรดตั้งใจฟัง [...]

คติกรรมฐาน2018-03-21T16:34:31+07:00

นั่งสมาธิอายุยืนจริงหรือ

นั่งสมาธิอายุยืนจริงหรือ โดย หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม ประโยชน์ของการนั่งสมาธิ การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานมีมากมาย เป็นที่น่ายินดีว่า ได้มีการศึกษาวิจัยที่น่าเชื่อถือได้ ลองพิจารณาบทความเรื่อง “ชีวิตก้าวหน้า” [...]

นั่งสมาธิอายุยืนจริงหรือ2018-03-21T16:28:42+07:00

บรรพชาเป็นสามเณร ช่วยเตี่ยขึ้นจากนรกได้

บรรพชาเป็นสามเณร ช่วยเตี่ยขึ้นจากนรกได้ โดย หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม ๒๙ มี.ค. ๓๖ เจริญสุข พระภิกษุสามเณรนวกะ [...]

บรรพชาเป็นสามเณร ช่วยเตี่ยขึ้นจากนรกได้2018-03-21T16:26:12+07:00

อัสสาสะ-ปัสสาสะ (การหายใจเข้า – การหายใจออก)

อัสสาสะ-ปัสสาสะ (การหายใจเข้า – การหายใจออก) โดย หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม การเดินจงกรมนี้ ขอให้ญาติโยมเดินให้ช้าที่สุด ก้าวขวาย่างหนอย่างไปแล้วหยุดหายใจ [...]

อัสสาสะ-ปัสสาสะ (การหายใจเข้า – การหายใจออก)2018-03-21T16:23:47+07:00

คนมีบุญจึงจะเจริญกรรมฐานได้

คนมีบุญจึงจะเจริญกรรมฐานได้ โดย หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม (พระนรินทร์ สุภากาโร-ถอดความ) ท่านสาธุชนที่รัก โปรดตั้งใจฟังอย่างจริงจัง ด้วยกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน มีการเดินจงกรมก่อน [...]

คนมีบุญจึงจะเจริญกรรมฐานได้2018-03-21T16:21:52+07:00

คนตายแล้ว – ไปเกิดได้อย่างไร

คนตายแล้ว - ไปเกิดได้อย่างไร โดย หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม คำว่า กรรม หมายความว่า การกระทำกรรมในชาตินั้นแล้วให้ผลในชาตินั้น [...]

คนตายแล้ว – ไปเกิดได้อย่างไร2018-03-21T16:19:22+07:00
Go to Top