อำนาจจิตทำให้หายจากโรคได้

อานุภาพเจริญพระพุทธคุณหายจากโรคอัมพาตได้ โดย อ่อนจันทร์ พิสัยสวัสดิ์ บทนำ             ดิฉันขออนุญาตเรียกท่านว่าหลวงพ่อนะคะ ดิฉันรู้จักหลวงพ่อนานพอสมควรจากเรื่อง “สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม” ของ “สุทัสสา [...]

อำนาจจิตทำให้หายจากโรคได้2018-02-28T15:25:52+07:00

จิตดับแล้วไปไหน

จิตดับแล้วไปไหน โดย พระนรินทร์ สุภากาโร แม่ชีสมคิด มาลีหอม อาตมาได้มีโอกาสสนทนากับแม่ชีสมคิด มาลีหอม หัวหน้าแม่ชีไทยวัดอัมพวัน [...]

จิตดับแล้วไปไหน2018-02-28T15:22:02+07:00

รู้กรรมด้วยธรรมะ

รู้กรรมด้วยธรรมะ โดย ประภา จุลชาต คุณประภา จุลชาติ การเจริญสติปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน จะแก้กรรมได้ และจะรู้กรรมของตนเองได้ [...]

รู้กรรมด้วยธรรมะ2018-02-28T14:59:24+07:00

เมื่อข้าพเจ้าเป็นศิษย์หลวงพ่อวัดอัมพวัน

เมื่อข้าพเจ้าเป็นศิษย์หลวงพ่อวัดอัมพวัน โดย สุจิตรา รณรื่น ความเป็นมา รศ.ดร. สุจิตรา รณรื่น ข้าพเจ้ารู้จักวัดอัมพวันครั้งแรกเมื่อปี [...]

เมื่อข้าพเจ้าเป็นศิษย์หลวงพ่อวัดอัมพวัน2018-02-28T14:47:48+07:00

ประสบการณ์การปฏิบัติธรรม ตอนที่ ๒

ประสบการณ์การปฏิบัติธรรม ตอนที่ ๒ โดย นิรัชรา ทวีสมบูรณ์ คุณนิรัชรา ทวีสมบูรณ์ ถ่ายกับน้องสาว (นุสรา [...]

ประสบการณ์การปฏิบัติธรรม ตอนที่ ๒2018-02-28T13:58:13+07:00

คุณแม่สุ่มศิษย์เอกของหลวงพ่อ

คุณแม่สุ่มศิษย์เอกของหลวงพ่อ โดย เมือง ทองยิ่ง (ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี) อุบาสิกาสุ่ม ทองยิ่ง (แม่ใหญ่) [...]

คุณแม่สุ่มศิษย์เอกของหลวงพ่อ2018-02-28T13:46:04+07:00

เทพวัดอัมพวัน

เทพวัดอัมพวัน โดย หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม นายห้างทองย้อย ชโลธร ที่วัดอัมพวันมีเทพไท้ปกปักรักษาและทำการช่วยเหลือในการต้อนรับสอนกรรมฐาน คนที่เคยเป็นญาติ หรือมีบุญเท่านั้นจะสัมผัสได้ [...]

เทพวัดอัมพวัน2018-02-28T13:33:26+07:00

กุฏิเจ้าอาวาส

กุฏิเจ้าอาวาส โดย หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม อาตมาอยู่กุฏิหลังนี้มานาน ๓๕ ปีแล้ว ค่อย ๆ ซ่อมแซม เปลี่ยนกระเบื้องเล็กเป็นกระเบื้องใหญ่ [...]

กุฏิเจ้าอาวาส2018-02-28T13:31:39+07:00

เมตตาบารมีของหลวงพ่อ

เมตตาบารมีของหลวงพ่อ โดย หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม คือหลวงพ่อภาวนาวิสุทธิคุณ เปี่ยมการุณเมตตาจะหาไหน ช่วยดับทุกข์ดับร้อนช่วยรอนภัย เป็นร่มไทรให้ประชามาพักพิง ฯ   กระโดดตึกเก้าชั้น [...]

เมตตาบารมีของหลวงพ่อ2018-02-28T13:20:03+07:00
Go to Top