ประสบการณ์ที่วัดอัมพวัน

ประสบการณ์ที่วัดอัมพวัน โดย  ผศ.สุขนิจ กล่อมจันทร์ ผศ. สุขนิจ กล่อมจันทร์ ดิฉันได้มารู้จักวัดอัมพวันอย่างแท้จริง [...]

ประสบการณ์ที่วัดอัมพวัน2018-03-12T15:34:44+07:00

สำนึกบาป

สำนึกบาป โดย ศิษยา ธาดาสีห์ คุณศิษยา ธาดาสีห์ ฉันเคยได้ยินมาว่านวนิยายได้มาจากชีวิตจริง สิ่งที่ฉันจะถ่ายทอดออกมานี้อาจจะเป็นนวนิยายน้ำเน่าในสายตาของคนบางคน แต่คนบางคนจะรู้ดีว่าได้สัมผัสกับรสพระธรรมได้ซึมซาบในความบริสุทธิ์แห่งสายธารนี้ [...]

สำนึกบาป2018-03-12T15:31:38+07:00

เห็นธรรมด้วยตนเอง

เห็นธรรมด้วยตนเอง โดย บุญส่ง อินทวิรัตน์ คุณบุญส่ง อินทรวิรัตน์ คุณบุญส่ง อินทวิรัตน์ ได้ปฏิบัติกรรมฐานตามหลักพระพุทธเจ้าสอน [...]

เห็นธรรมด้วยตนเอง2018-03-12T15:30:35+07:00

ฝันที่เป็นจริง

ฝันที่เป็นจริง โดย  สาวิตรี จันทรานุรักษ์ คุณสาวิตรี จันทรานุรักษ์ ดิฉันชื่อสาวิตรี จันทรานุรักษ์ [...]

ฝันที่เป็นจริง2018-03-12T15:28:44+07:00

ประสบการณ์ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

ประสบการณ์ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน โดย นิภา พงศ์วิรัตน์ พบหลวงพ่อ ในราวปี พ.ศ. ๒๕๒๒ ข้าพเจ้าได้รับเชิญเป็นวิทยากรลูกเสือชาวบ้าน ค่ายวัดอัมพวัน อ.พรหมบุรี [...]

ประสบการณ์ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน2018-03-12T15:27:29+07:00

เมื่อกายทิพย์ของหลวงพ่อมาเยี่ยมข้าพเจ้าที่โรงพยาบาล

เมื่อกายทิพย์ของหลวงพ่อมาเยี่ยมข้าพเจ้าที่โรงพยาบาล โดย รศ .ดร. พรชุลี อาชวอำรุง รศ.ดร. พรชุลี อาชวอำรุง [...]

เมื่อกายทิพย์ของหลวงพ่อมาเยี่ยมข้าพเจ้าที่โรงพยาบาล2018-03-12T15:26:47+07:00

กรรมฐานรักษาโรคมะเร็ง

กรรมฐานรักษาโรคมะเร็ง โดย ส.ณ. ธีรวิทย์ ยิ้มสวน ๒๔ พ.ค. ๓๕ สามเณร ธีรยุทธ [...]

กรรมฐานรักษาโรคมะเร็ง2018-03-12T15:24:18+07:00

หายปวดเพราะปฏิบัติกรรมฐาน

หายปวดเพราะปฏิบัติกรรมฐาน โดย อุไร คมคาย คุณอุไร คมคาย ข้าพเจ้าชื่อนางอุไร คมคาย อดีตอาจารย์ใหญ่ระดับ [...]

หายปวดเพราะปฏิบัติกรรมฐาน2018-03-12T15:23:24+07:00

กรรมฐานรักษานิ่วได้

กรรมฐานรักษานิ่วได้ โดย ประกอบ อุดมธนะสารสกุล คุณประกอบ อุดมธนสารสกุล กระผม นายประกอบ อุดมธนะสารสกุล [...]

กรรมฐานรักษานิ่วได้2018-02-28T15:34:48+07:00
Go to Top