วันชำระหนี้สงฆ์

วันชำระหนี้สงฆ์ โดย หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม ๓๑ ธ.ค. ๓๒ วันนี้เราโชคดี ได้มีโอกาสทำบุญสิ้นปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เพื่อให้หมดเสนียดจัญไร [...]

วันชำระหนี้สงฆ์2017-07-07T12:58:19+07:00

สอนพระนวกะในพรรษา ๒๕๓๒

สอนพระนวกะในพรรษา ๒๕๓๒ โดย หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม ๑๗  ต.ค. ๓๒ วันนี้เป็นวันพระ ๘ [...]

สอนพระนวกะในพรรษา ๒๕๓๒2017-07-07T12:54:33+07:00

โพธิปักขิยธรรมภาคปฏิบัติ

โพธิปักขิยธรรมภาคปฏิบัติ โดย หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม วันนี้จะชี้แจงภาคปฏิบัติธรรมแยกรูปแยกนามในโพธิปักขิยธรรมให้ญาติโยมทั้งหลายฟัง เพื่อนำมาเป็นหลักปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ เหตุผลที่ให้ปฏิบัติโดยไม่ห่วงภาควิชาการ ให้ปฏิบัติค้นหาเหตุผลให้กุศลเกิดขึ้นจากวิธีปฏิบัติ ให้ผุดขึ้นมาในดวงใจเองนั้น เพราะท่านทิ้งความรู้เดิมที่เป็นทิฐิมานะในชีวิตของตนให้หมดจากจิตใจไป [...]

โพธิปักขิยธรรมภาคปฏิบัติ2017-07-07T12:51:38+07:00

แยกรูป แยกนาม

แยกรูป แยกนาม โดย หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม ๒๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๓๒ ญาติโยมมาปฏิบัติฝึกหัดกาย วาจา [...]

แยกรูป แยกนาม2017-07-07T12:36:59+07:00

แก้กรรมด้วยการกำหนด

แก้กรรมด้วยการกำหนด โดย หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม อารัมภกถา เจริญสุขญาติโยมพุทธบริษัท ญาติโยมได้มาพร้อมใจกันสวดมนต์ไหว้พระเจริญกุศลภาวนาตามลำดับ แล้วจงอโหสิกรรมแก่ท่านสาธุชน และหมู่กรรมทั้งหลายให้มารับเวรรับกรรมรับภัยที่เราขออโหสิกรรม จะได้หมดเวรหมดกรรม [...]

แก้กรรมด้วยการกำหนด2020-11-05T15:54:42+07:00

กฎแห่งกรรม: รู้ได้จากเวทนา

กฎแห่งกรรม: รู้ได้จากเวทนา โดย หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม ...สำหรับผู้ปฏิบัติซึ่งจะได้ผลภายใน ๗ วันนั้น ต้องก้าวหน้าอย่างนี้ หูได้ยินเสียง [...]

กฎแห่งกรรม: รู้ได้จากเวทนา2017-07-07T12:23:05+07:00

ลดห้าว่างสร้างห้าร่วม

ลดห้าว่างสร้างห้าร่วม โดย หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม บรรยาย ณ หอประชุมพุทธมณฑล พ.ศ. ๒๕๓๐ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราผู้ทรงมีพระชนมายุครบ [...]

ลดห้าว่างสร้างห้าร่วม2017-07-07T14:20:51+07:00

วิปัสสนาพัฒนาชีวิต

วิปัสสนาพัฒนาชีวิต โดย ร.อ.หญิง สุชาวดี ไชยยันบูรณ์ ร.อ.หญิง สุชาวดี ไชยยันบูรณ์ ร.น. [...]

วิปัสสนาพัฒนาชีวิต2017-07-06T16:46:55+07:00

บุญพาข้าพเจ้าไปเรือเยาวชน

บุญพาข้าพเจ้าไปเรือเยาวชน โดย ร.อ.หญิง สุชาวดี ไชยยันบูรณ์ ดิฉัน น.ส. กุลชลี จงเจริญ จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา [...]

บุญพาข้าพเจ้าไปเรือเยาวชน2017-07-06T16:38:17+07:00

อานิสงส์การปฏิบัติกรรมฐาน

อานิสงส์การปฏิบัติกรรมฐาน โดย เอื้อมทิพย์ คงเพ็ชร ดิฉันชื่อ น.ส.เอื้อมทิพย์ คงเพ็ชร ปัจจุบันเป็นนิสิตปริญญาโท จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะรัฐศาสตร์ [...]

อานิสงส์การปฏิบัติกรรมฐาน2017-07-06T16:34:55+07:00
Go to Top