กระแสไฟฟ้าแห่งจิต

กระแสไฟฟ้าแห่งจิต โดย หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม ท่านผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่าน ที่ได้มีโอกาสโชคดีได้มาเจริญวิปัสสนา ทำให้เกิดปัญญารอบรู้ในเรื่องเหตุผลและข้อเท็จจริงของท่านเอง โดยเฉพาะทั้งโยมหญิงโยมชายทุกคนคำว่าตั้งใจ และเจริญกุศล ต้องตีปัญหาให้แตก แยกออกว่า [...]

กระแสไฟฟ้าแห่งจิต2019-06-19T13:22:40+07:00

ปิดทองหลังพระ

ปิดทองหลังพระ โดย หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม ขอเจริญสุข ท่านอุบาสกอุบาสิกาทุกๆท่าน และท่านพุทธศาสนิกชน ตลอดทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ เถรานุเถระภิกษุนวกะ สามเณร และท่านผู้ใคร่ธรรมสัมมาปฏิบัติ [...]

ปิดทองหลังพระ2019-06-19T13:20:11+07:00

ขันธ์ ๕

ขันธ์ ๕ โดย หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม ขันธ์ ๕ คือ รูปขันธ์ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ [...]

ขันธ์ ๕2019-06-19T13:18:58+07:00

ธรรมะวันพระ

ธรรมะวันพระ โดย หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม วันนี้เป็นวันธรรมสวนะ แรม ๘ ค่ำเดือน ๔ ปีระกา ยังไม่ได้เปลี่ยนปีไปต้องสิ้นเดือนตรุษเสียก่อน [...]

ธรรมะวันพระ2019-06-19T13:17:02+07:00

หลักกรรมกับความเปลี่ยนแปลงของชีวิต

หลักกรรมกับความเปลี่ยนแปลงของชีวิต โดย หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๓๘ ณ หอประชุมคุรุสภา ขอเจริญพร [...]

หลักกรรมกับความเปลี่ยนแปลงของชีวิต2019-06-19T13:12:39+07:00

เก็บอารมณ์

เก็บอารมณ์ โดย หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม พระที่บวชแค่ชั่วคราว เช่น พรรษาเดียว ๓ เดือน ๑ เดือน [...]

เก็บอารมณ์2019-06-19T13:08:58+07:00

ความทรงจำที่ดี

ความทรงจำที่ดี โดย พล.ต บัณฑิต เนียมทันต์ ในปลายเดือน มิถุนายน ๒๕๓๙ ผมได้มีโอกาสเข้าร่วมปฏิบัติธรรมกับข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมซึ่งได้จัดทำโครงการเพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสครองราชย์เป็นปีที่ [...]

ความทรงจำที่ดี2019-06-18T15:33:42+07:00

ของดีที่วัดอัมพวัน

ของดีที่วัดอัมพวัน โดย พลตรี ดร.วิสาร ชนะรัตน์ (ผู้ช่วยอำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทหารกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (ผช.ผอ.สวพ.กห.)) กระผมมีความสุขใจมาก ที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมปฏิบัติธรรม [...]

ของดีที่วัดอัมพวัน2019-06-18T15:32:06+07:00

ได้อะไร? จากวัดอัมพวัน

ได้อะไร? จากวัดอัมพวัน โดย เสียงสาน ต้นสา จากการที่กองทัพบกได้ดำเนินการเปิดการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรกองทัพบกประจำปี ๓๘ ที่วัดอัมพวัน อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี [...]

ได้อะไร? จากวัดอัมพวัน2019-06-18T15:13:33+07:00

พุทธคุณกับการปฏิบัติธรรม ช่วยค้าขายได้

พุทธคุณกับการปฏิบัติธรรม ช่วยค้าขายได้ โดย ขจร ยศชนะ ดิฉัน นางขจร ยศชนะ ปัจุบันอายุ ๓๑ [...]

พุทธคุณกับการปฏิบัติธรรม ช่วยค้าขายได้2019-06-18T15:11:57+07:00
Go to Top