ได้พบแนวทางชีวิตใหม่

ได้พบแนวทางชีวิตใหม่ โดย อานนท์ โคตรทุม ผมชื่อนายอานนท์ โคตรทุม (ปุ๊ สายันต์) จะขอเล่าประวัติของผมเอง และบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับวัดอัมพวันและหลวงพ่อจรัญ [...]

ได้พบแนวทางชีวิตใหม่2019-06-19T14:33:43+07:00

อ้อย

อ้อย โดย เพ็ญศรี ศีจินดา (อาจารย์ ๒ ระดับ ๗ สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเมือง จ.ขอนแก่น) [...]

อ้อย2019-06-19T14:31:55+07:00

ชวนให้คิด…ชีวิตจะมีค่า

ชวนให้คิด...ชีวิตจะมีค่า โดย นายปรีดา ทุมเทียง (หัวหน้าการประถมศึกษา อ.เมือง จ.ขอนแก่น คณะกรรมการข้าราชการครู (ก.ค.) ที่ปรึกษาพิเศษ [...]

ชวนให้คิด…ชีวิตจะมีค่า2019-06-19T14:27:24+07:00

ลูกได้บวชใน โครงการสามเณรใจเพชร ๒

ลูกได้บวชใน โครงการสามเณรใจเพชร ๒ โดย สายยุทธ รัตนวิสุทธิพันธ์ สืบเนื่องมาจากการที่ดิฉันเริ่มเข้าวัดปฏิบัติธรรม ที่ศูนย์อบรมพัฒนาจิตสวนเวฬุวัน อ.เมือง จ.ขอนแก่น [...]

ลูกได้บวชใน โครงการสามเณรใจเพชร ๒2019-06-19T13:55:18+07:00

หลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวันพระผู้ยิ่งด้วยเมตตาธรรม

หลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน พระผู้ยิ่งด้วยเมตตาธรรม โดย หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม จาก หนังสือพุทโธโลยี ปัจจุบันนี้ ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการมีมากขึ้นและนำมาปรับปรุงความเป็นอยู่ของคนเราให้มีความสะดวกสบายยิ่งขึ้น เป็นที่น่าสังเกตว่าความผาสุกที่แท้จริงของคนเรา [...]

หลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวันพระผู้ยิ่งด้วยเมตตาธรรม2019-06-19T13:50:02+07:00

ปกิณกธรรม

ปกิณกธรรม โดย หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม ปัจจุบันอาตมานอน ตี ๓ ตี ๔ ทุกวัน เพราะโยมพากันมาจากทั่วประเทศ [...]

ปกิณกธรรม2019-06-19T13:40:46+07:00

เรียนรู้วิทยาศาสตร์ทางจิตต้องรู้จักฝืนใจ

เรียนรู้วิทยาศาสตร์ทางจิตต้องรู้จักฝืนใจ โดย หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม พระราชสุทธิญาณมงคง (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม) แห่งวัดอัมพวัน จังหวัดสิงห์บุรี ได้แสดง “ธรรมทัศนะ” [...]

เรียนรู้วิทยาศาสตร์ทางจิตต้องรู้จักฝืนใจ2019-06-19T13:39:06+07:00

ปัญญาในตัว

ปัญญาในตัว โดย หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม ๑๖ เมษายน ๒๕๓๙ เจริญสุขท่านผู้ใคร่ธรรมสัมมาปฏิบัติ ทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์ วันนี้เป็นวันพระเราก็แสวงหาพระ จิตใจจะได้ [...]

ปัญญาในตัว2019-06-19T13:37:29+07:00

สนิมในใจ

สนิมในใจ โดย หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม วันนี้เป็นวันพระ แรม ๑๔ ค่ำ จาตุททสี เรามาแสวงหาพระให้จิตใจสะอาด จิตใจได้สว่าง [...]

สนิมในใจ2019-06-19T13:33:15+07:00

ธัมโมวาทวันสงกรานต์

ธัมโมวาทวันสงกรานต์ โดย หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม ๑๓ เมษายน ๒๕๓๙ ท่านผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่าน ทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์ท่านนุ่งขาวห่มขาวมาบวชเนกขัมมปฏิบัติ ไม่ใช่มาบวชชีพราหมณ์อย่างที่ตั้งใจกันมาอย่างนั้น มาหาทางสงบให้กับชีวิต [...]

ธัมโมวาทวันสงกรานต์2019-06-19T13:31:42+07:00
Go to Top