ประสบการณ์ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่วัดอัมพวัน

ประสบการณ์ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่วัดอัมพวัน โดย สว่างจิต ศรีระษา สว่างจิต ศรีระษา รับราชการที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปัจจุบันช่วยราชการที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี [...]

ประสบการณ์ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่วัดอัมพวัน2019-05-09T15:39:11+07:00

ปฏิบัติกรรมฐานเพื่ออุทิศส่วนกุศล

ปฏิบัติกรรมฐานเพื่ออุทิศส่วนกุศล โดย เฉลา เรียวเรืองแสงกุล เฉลา เรียงเรืองแสงกุล และคณะที่มาปฏิบัติฯ ดิฉันพร้อมครอบครัว [...]

ปฏิบัติกรรมฐานเพื่ออุทิศส่วนกุศล2019-05-09T15:20:05+07:00

เวฬุวันกับข้าพเจ้า

เวฬุวันกับข้าพเจ้า โดย อุบล ลุคะราช อุบล ลุคะราช นับเป็นครั้งแรกในชีวิต ที่ดิฉันได้มาเจริญวิปัสสนากรรมฐาน [...]

เวฬุวันกับข้าพเจ้า2019-05-09T15:18:17+07:00

ชีวิตนี้มีค่า

ชีวิตนี้มีค่า โดย หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม ขอเจริญพรท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี และบรรดาญาติพี่น้องทั้งหลาย ผู้ใคร่ธรรมสัมมาปฏิบัติในวันนี้ อาตมาดีใจ ซึ้งใจที่ท่านสนใจธรรมะ วันนี้จะบรรยายธรรมะเรื่องชีวิตนี้มีค่า [...]

ชีวิตนี้มีค่า2019-05-09T14:13:42+07:00

การสร้างบารมีในการปฏิบัติ

การสร้างบารมีในการปฏิบัติ โดย หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗ ขอนอบน้อมพระรัตนตรัย คือ คุณพระพุทธเจ้า [...]

การสร้างบารมีในการปฏิบัติ2019-05-09T14:08:05+07:00

ปัญญาในการแก้ปัญหา

ปัญญาในการแก้ปัญหา โดย หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม ๘ มีนาคม ๒๕๓๗ เจริญพรผู้ปฏิบัติธรรมทุกๆ ท่าน ที่ใคร่ธรรมสัมมาปฏิบัติ [...]

ปัญญาในการแก้ปัญหา2019-05-09T15:56:08+07:00

การเมืองเรื่องธรรมะ

การเมืองเรื่องธรรมะ โดย หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม ๑๐ ธันวาคม ๒๕๓๖ ขอเจริญพรพี่น้องชาวไทยทุกท่าน วันนี้ขอท่านสาธุชนพี่น้องชาวไทย โปรดสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว [...]

การเมืองเรื่องธรรมะ2019-05-09T13:57:00+07:00

พระประจำใจ

พระประจำใจ โดย หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม เจริญสุข ท่านผู้ใฝ่ธรรมสัมมาปฏิบัติทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์ วันนี้เป็นวันอุโบสถ วันพระแรม ๑๕ ค่ำ [...]

พระประจำใจ2019-05-09T13:55:20+07:00
Go to Top