เมื่อข้าพเจ้าไปปฏิบัติกรรมฐานครั้งแรก

เมื่อข้าพเจ้าไปปฏิบัติกรรมฐานครั้งแรก โดย จรรยา ชูสุวรรณ จรรยา ชูสุวรรณ ข้าพเจ้ารู้จักวัดอัมพวันและหลวงพ่อภาวนาวิสุทธิ์ จากการที่ได้อ่านหนังสือกฎแห่งกรรม ธรรมปฏิบัติเล่มแรก [...]

เมื่อข้าพเจ้าไปปฏิบัติกรรมฐานครั้งแรก2017-07-14T14:49:55+07:00

ประสบการณ์การปฏิบัติธรรม

ประสบการณ์การปฏิบัติธรรม โดย โสภา ปัทมดิลก คุณโสภา ปัทมดิลก ดิฉันเกิดที่จังหวัดนราธิวาส อำเภอสุไหงโกลก เมื่อ [...]

ประสบการณ์การปฏิบัติธรรม2017-07-14T14:47:06+07:00

ยาเทวดารักษาโรคลำไส้เน่า

ยาเทวดารักษาโรคลำไส้เน่า โดย หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม ๒๐ มี.ค.๓๔ กรรมฐานนี่ละเอียดอ่อนมาก ถ้าคนมีโรคนะ อาจช่วยให้ทุเลาเบาบางหรืออาจหายได้ อาตมาขอเจริญพรด้วยใจจริง [...]

ยาเทวดารักษาโรคลำไส้เน่า2017-07-14T14:14:22+07:00

นิมิตของลูกสาวนายพลลี

นิมิตของลูกสาวนายพลลี โดย ฉวีวรรณ ชัยศิริ น.ส.ฉวีวรรณ ชัยศิริ ข้าพเจ้าชื่อ ฉวีวรรณ [...]

นิมิตของลูกสาวนายพลลี2017-07-14T14:11:17+07:00

ความมหัศจรรย์แห่งกุศลกรรม

ความมหัศจรรย์แห่งกุศลกรรม โดย เจริญสุข ยืนตระกูล ตอนที่ ๑ กำเนิดบุญ สทฺธา สาธุ ปติฏฐิตา  [...]

ความมหัศจรรย์แห่งกุศลกรรม2017-07-13T16:14:24+07:00

หนี้กรรมข้ามชาติของอาตมา

หนี้กรรมข้ามชาติของอาตมา โดย หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม ๒๔  มิ.ย. ๒๖ วันนี้จะเล่าเรื่องดาบของแม่ทัพ ทำให้คนฝันและต้องมาที่วัดนี้ ไปได้มาอย่างไร [...]

หนี้กรรมข้ามชาติของอาตมา2017-07-13T15:53:40+07:00

เสียงร้องประหลาด

เสียงร้องประหลาด โดย หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม ๑๐ เม.ย. ๓๔ มีคนถามอาตมาถึงเรื่อง เสียงประหลาดที่ท่านเจ้าเมืองปราจีนบุรี (นายประมวล [...]

เสียงร้องประหลาด2017-07-13T14:55:10+07:00

มะขามกายสิทธิ์

มะขามกายสิทธิ์ โดย หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม ๑๐ เม.ย. ๓๔ สมัยอาตมามาอยู่วัดนี้ใหม่ ๆ ชาวบ้านร่ำลือกันว่า [...]

มะขามกายสิทธิ์2017-07-13T14:38:42+07:00

พรหมนคร เมืองแห่งความหลัง

พรหมนคร เมืองแห่งความหลัง โดย หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม ๒๗ มี.ค. ๓๔ จะขอเล่าประวัติเมืองพรหมนครว่ามีประวัติมาอย่างไร ต่อเนื่องกับเมืองพรหมนคร [...]

พรหมนคร เมืองแห่งความหลัง2017-07-13T14:36:30+07:00

ปฐมเหตุต้นพุทราในพระราชวังโบราณอยุธยา

ปฐมเหตุต้นพุทราในพระราชวังโบราณอยุธยา โดย หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม ๒๘ พ.ค. ๒๕๓๔ ขอฝาก พ.อ.ทองคำ ศรีโยธิน [...]

ปฐมเหตุต้นพุทราในพระราชวังโบราณอยุธยา2017-07-13T14:18:34+07:00
Go to Top