ทานน้ำใจ

ทานน้ำใจ โดย หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม ๖ พ.ค. ๓๔ อารัมภกถา ญาติโยมได้มาบำเพ็ญทาน โดยเสียสละเวลา [...]

ทานน้ำใจ2017-07-18T15:38:53+07:00

ทางสายเอก

ทางสายเอก โดย หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม ๖ พ.ค. ๓๔ การปฏิบัติเราใช้ สติปัฏฐานสี่ ทางสายเอกของพระพุทธเจ้า [...]

ทางสายเอก2017-07-18T15:34:49+07:00

การกำหนดจิต

การกำหนดจิต โดย หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม วันนี้จะอรรถาธิบายถึงเรื่องการกำหนดจิต สำรวมสติสังวรระวัง ในการเจริญสติปัฏฐานสี่ ตามหลักพระพุทธเจ้าสอน สูตรการสอนของพระพุทธเจ้าไม่ยาก แต่จุดมุ่งหมายของการทำสติให้เกิดผลานิสงส์ที่จะพึงได้จากตัวเองผู้กระทำ [...]

การกำหนดจิต2017-07-18T15:24:37+07:00

บุญบันดาล

บุญบันดาล โดย หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม เพชรตาแมว เจ้าเมืองพุก คุณนายเสงี่ยม ฤกษ์เสงี่ยม [...]

บุญบันดาล2017-07-18T15:20:47+07:00

ยิ่งเกลียดยิ่งใกล้

ยิ่งเกลียดยิ่งใกล้ อุ่นเรือน นันทพงษ์ นางวิสาขา แห่งวัดอัมพวัน โดย หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม บทนำ ปลายเดือนเมษายน [...]

ยิ่งเกลียดยิ่งใกล้2017-07-18T15:00:31+07:00

การรับส่งทางโทรจิต

การรับส่งทางโทรจิต โดย หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม บทนำ การแผ่เมตตาเป็นความจริงที่พิสูจน์ได้ ถ้าใครจิตถึงขั้นก็สามารถส่งโทรจิตได้เป็นมหัศจรรย์ทันที คุณสายสมร ปิ่นเฉลียว ได้นำพระพุทธรูปปางสุโขทัย [...]

การรับส่งทางโทรจิต2017-07-18T14:53:51+07:00

กรรมฐานป้องกันยาพิษ

กรรมฐานป้องกันยาพิษ โดย หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม มีเรื่องอัศจรรย์เรื่องหนึ่ง เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๘ มีครอบครัวหนึ่งพ่อแม่เป็นคนใจบุญกุศล แต่ใจบุญสำหรับเอาหน้า [...]

กรรมฐานป้องกันยาพิษ2023-11-18T05:06:01+07:00

เจรจาภาษาหนูภาษาแมว

เจรจาภาษาหนูภาษาแมว โดย บุญสงค์ เพชรแสน ผมโชคดีบังเอิญได้อ่านบทความที่ น.ส.พ.มหัศจรรย์ ได้นำเรื่องหลวงพ่อจรัญ ทะเลาะกับหนู เรื่องย่อ ๆ มีอยู่ว่า [...]

เจรจาภาษาหนูภาษาแมว2017-07-18T14:51:11+07:00

พระพุทธรูปเป็นเหตุ

พระพุทธรูปเป็นเหตุ โดย หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม ๓ พ.ค. ๒๕๓๓ มีคนมาถามอาตมาเรื่องพระพุทธรูปให้โทษ ของเก่าของแก่สวยงามให้โทษอย่างไร มีข้อพิสูจน์ประการใด [...]

พระพุทธรูปเป็นเหตุ2017-07-18T14:48:41+07:00

อานิสงส์การปฏิบัติธรรม

อานิสงส์การปฏิบัติธรรม โดย สุวรรณา ดารามาศ คุณสุวรรณา ดารามาศ ดิฉัน นางสุวรรณา ดารามาศ [...]

อานิสงส์การปฏิบัติธรรม2017-07-18T14:46:08+07:00
Go to Top