อานิสงส์-สร้างส้วม

อานิสงส์-สร้างส้วม โดย หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม ผู้ที่เคยไปวัดอัมพวันมาแล้ว จะต้องรู้สึกตรงกันว่าได้รับความประทับใจอันเกิดจากความสะดวกสบายเรื่องห้องน้ำห้องส้วมเป็นพิเศษ เพราะความเมตตาของหลวงพ่อพระครูภาวนาวิสุทธิ์ มีผู้สำรวจแล้วพบว่าวัดอัมพวันในปัจจุบันมีห้องส้วมถึง ๒๐๐ ห้อง วันนั้นเป็นวันอาทิตย์ที่ประเทศศรีลังกา [...]

อานิสงส์-สร้างส้วม2017-07-02T15:42:49+07:00

วิปัสสนา-แก้กรรม

วิปัสสนา-แก้กรรม โดย หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม วันนี้จะเล่าเรื่องพิเศษให้ฟังสักเรื่องหนึ่ง เป็นเรื่องการปฏิบัติวิปัสสนาแล้วสามารถแก้กรรมได้ กล่าวถึงนายไกร พัฒนทายาท ทำงานอยู่ที่สำนักงานไร่ยาสูบ เพชรบูรณ์บ้านเดิมอยู่จังหวัดแพร่ เป็นลูกของมัคทายกวัด [...]

วิปัสสนา-แก้กรรม2017-07-02T15:36:51+07:00

ปาฏิหาริย์คุณยายละม้าย

ปาฏิหาริย์คุณยายละม้าย โดย หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม “มีสติตัวเดียวสามารถทำอะไรได้ทั้งหมด” คุณนายละม้าย เกษแก้ว เป็นคนอ่านหนังสือไม่ออก สามีเป็นทหารอากาศ ชื่อ นาวาอากาศตรีวาท [...]

ปาฏิหาริย์คุณยายละม้าย2017-07-02T15:35:41+07:00

วิธีสู้เวทนา

วิธีสู้เวทนา โดย หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม ธรรมบรรยาย ๒๘ ส.ค. ๒๙ หอประชุม วัดอัมพวัน อาตมาอาพาธวันนี้ไม่สบายมาก [...]

วิธีสู้เวทนา2017-07-02T14:27:02+07:00

วิปัสสนา-พัฒนาจิต

วิปัสสนา-พัฒนาจิต โดย หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม ณ อุโบสถวัดอัมพวัน ค่ำวันที่ ๑๗ ต.ค. ๒๙ การเจริญวิปัสสนากรรมฐาน [...]

วิปัสสนา-พัฒนาจิต2017-07-02T14:24:54+07:00

คติความตายคือนิยายชีวิต

คติความตายคือนิยายชีวิต โดย หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม เรื่อง คนตายไปแล้วจะไปเกิดหรือไม่นั้น มีความเข้าใจกันไปหลายกระแส บางท่านก็เข้าใจว่าร่างกายของคนเรานี้ ประกอบขึ้นด้วยรูปหรือวัตถุ เมื่อคนตายร่างกายก็จะฝังจมดินไป ไม่สามารถจะไปเกิดอีกได้ [...]

คติความตายคือนิยายชีวิต2017-07-02T14:16:22+07:00

ภาพนิมิตที่สวนสามพราน

ภาพนิมิตที่สวนสามพราน โดย หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม ๙ ธ.ค. ๓๐ อาตมาจะชี้แจงเกี่ยวกับภาพนิมิตแก่ญาติโยม ผู้ใคร่ธรรมสัมมาปฏิบัติในที่ประชุมนี้ ว่าภาพนิมิตนี้มีความจริงอย่างไร [...]

ภาพนิมิตที่สวนสามพราน2017-07-02T14:10:47+07:00

วิญญาณรายงานตัว

วิญญาณรายงานตัว โดย หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม อาตมามีเรื่องวิญญาณจะเล่าให้ฟังสักเรื่องหนึ่ง เป็นเรื่องวิญญาณมารายงานตัวเพื่อเจริญกรรมฐานที่วัดอัมพวัน เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๕-๒๕๒๖ เขาคือ [...]

วิญญาณรายงานตัว2017-07-02T14:07:27+07:00

แม่กาหลง

แม่กาหลง โดย หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม ๑๑ พ.ค. ๓๑ อาตมามาอยู่เข้าพรรษาที่วัดอัมพวันวันนี้เริ่มต้นตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๐๐ ก่อนหน้านั้นคือเมื่อพ.ศ.๒๔๙๙ [...]

แม่กาหลง2017-07-02T13:59:38+07:00

สัมโมทนียกถา

สัมโมทนียกถา โดย สมเด็จพระญาณสังวร ๒๗ มี.ค. ๓๑ ในนามแห่งคณะสงฆ์ ซึ่งประกอบด้วยท่านเจ้าคณะภาค เจ้าคณะท้องถิ่น เจ้าอาวาส [...]

สัมโมทนียกถา2017-07-02T13:54:50+07:00
Go to Top