คำกล่าวถวายรายงาน

คำกล่าวถวายรายงาน ในพิธีเปิด กุฏิบุญถิ่น อัตถากร รับรองพระเถระ โดย หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม ๒๗ มี.ค.๓๑ [...]