ถนนสายใหม่

ถนนสายใหม่ โดย พระนรินทร์ สุภากาโร  ในที่สุด ชาวบ้านวัดอัมพวันรวมทั้งชาวบ้านจากหมู่บ้านข้างเคียง รวมทั้งพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ที่เดินทางมานมัสการและปฏิบัติธรรม ณ วัดอัมพวัน [...]

ถนนสายใหม่2019-06-18T14:22:05+07:00

หลวงพ่อเล่าเรื่องสมเด็จย่า

หลวงพ่อเล่าเรื่องสมเด็จย่า โดย พระนรินทร์ สุภากาโร หลังจากการเสด็จสวรรคต ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ “สมเด็จย่าของปวงพสกนิกรชาวไทย” เมื่อวันอังคารที่ ๑๘ [...]

หลวงพ่อเล่าเรื่องสมเด็จย่า2019-06-18T14:18:46+07:00

เมื่ออาตมาอยู่เรียนวิชากับหลวงพ่อเดิม

เมื่ออาตมาอยู่เรียนวิชากับหลวงพ่อเดิม โดย หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม  เมื่อประมาณปลายปี พ.ศ. ๒๔๙๑ หลังจากเสร็จสิ้นการรับกฐินแล้ว อาตมามีความตั้งใจ มุ่งมั่นที่จะลาสิกขากลับไปใช้ชีวิตเป็นเพศฆราวาส ตั้งใจที่จะเป็นลาพระอุปัชฌาย์ขอให้ท่านสึกให้ [...]

เมื่ออาตมาอยู่เรียนวิชากับหลวงพ่อเดิม2019-06-18T14:12:26+07:00

มักกะลีผล

มักกะลีผล โดย หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม ก.ค. ๒๖ เมื่อสมัยเป็นเด็ก อาตมาอยู่กับคุณยาย ตอนนั้นอาตมาไม่ได้สนใจเรื่องบุญกุศล และเรื่อง พระเวสสันดรแต่ประการใด [...]

มักกะลีผล2019-06-10T15:01:58+07:00

แผ่เมตตาสอนกรรมฐาน

แผ่เมตตาข้ามทวีป ตอนที่ ๒ แผ่เมตตาสอนกรรมฐาน โดย พระนรินทร์ สุภากาโร หลังจากที่โยมตรีรัตน์ และโยมสุนีย์ ได้พูดคุยและเล่าเหตุการณ์ต่าง [...]

แผ่เมตตาสอนกรรมฐาน2019-06-10T14:45:14+07:00

แผ่เมตตาพยุงเครื่องบิน

แผ่เมตตาข้ามทวีป ตอนที่ ๑ แผ่เมตตาพยุงเครื่องบิน โดย พระนรินทร์ สุภากาโร เมื่อเช้าวันที่ ๒๘ กันยายน [...]

แผ่เมตตาพยุงเครื่องบิน2019-06-10T14:42:51+07:00

พิธีถวายปริญญาบัตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถวายปริญญา ปรัชญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ แด่ พระราชสุทธิญาณมงคล รายงานกิจการของมหาวิทยาลัยรามคำแหง  โดย รองศาสตราจารย์ รังสรรค์ [...]

พิธีถวายปริญญาบัตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์2019-06-10T14:16:58+07:00

พระโอวาท สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทาน พระราชสุทธิญาณมงคล

พระโอวาท สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทาน พระราชสุทธิญาณมงคล ขออนุโมทนาสาธุการ ท่านเจ้าคุณพระราชสุทธิญาณมงคล พร้อมทั้งท่านศรัทธาสาธุชน ศิษยานุศิษย์วัดอัมพวันทั้งหลาย [...]

พระโอวาท สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทาน พระราชสุทธิญาณมงคล2019-06-10T13:51:49+07:00

ถวายพระพรสมเด็จพระสังฆราช

ถวายพระพรสมเด็จพระสังฆราช โดย หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม ๒๔ ก.ย. ๓๗ ขอประทานกราบทูลฝ่าบาทโปรดทราบ เกล้ากระหม่อมพระราชสุทธิญาณมงคล พร้อมด้วยญาติโยม คณะศิษย์ [...]

ถวายพระพรสมเด็จพระสังฆราช2019-06-10T12:32:25+07:00

พระราชศรัทธาของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ต่อวัดอัมพวัน

พระราชศรัทธาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ต่อวัดอัมพวัน โดย หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม ๙ พ.ค. ๓๘ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ [...]

พระราชศรัทธาของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ต่อวัดอัมพวัน2019-06-10T12:27:52+07:00
Go to Top