ธรรมะผู้สูงอายุ

ธรรมะผู้สูงอายุ โดย หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม วันนี้เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ที่เราเรียกว่า วันมหาสงกรานต์ ทางราชการจัดเป็นวันปูชนียบุคคลที่ควรเคารพบูชา ทางพระพุทธศาสนาให้กตัญญูต่อบรรพบุรุษของตน วันนี้คือวันผู้สูงอายุ [...]

ธรรมะผู้สูงอายุ2018-03-12T15:48:14+07:00

ยากแท้…แต่ไม่เคย

ยากแท้...แต่ไม่เคย โดย หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม ๗ เม.ย. ๓๔ วันนี้เป็นวันธรรมะสวนะ เป็นวันที่พุทธบริษัททั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์ มาสร้างกุศลด้วยทาน [...]

ยากแท้…แต่ไม่เคย2018-02-13T15:02:28+07:00

ทุกข์

ทุกข์ โดย หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม ๑๑ เม.ย . ๓๕ เจริญพรญาติพี่น้องทุกท่าน โยมหญิงโยมชายทุกคน [...]

ทุกข์2018-03-12T15:46:42+07:00

จิตหลังอาสัญกาล

จิตหลังอาสัญกาล โดย หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม ๒๓ เม.ย . ๓๕ ในปัจจุบันแม้โลกจะมีความเจริญทางเทคโนโลยีสูงมาก มนุษย์สามารถสร้างดาวเทียม [...]

จิตหลังอาสัญกาล2018-03-12T15:45:27+07:00

การอุทิศส่วนกุศล

การอุทิศส่วนกุศล โดย หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม ๑๔ พ.ค. ๓๕ วันนี้จะขอฝากญาติโยมไว้ การอุทิศส่วนกุศล และการแผ่ส่วนกุศลไม่เหมือนกัน [...]

การอุทิศส่วนกุศล2018-03-12T15:44:47+07:00

กรรมใดใครก่อ

กรรมใดใครก่อ โดย เกรียง สุปันตี นางประไพพรรณ สุปันตี นายเกรียง สุปันตี [...]

กรรมใดใครก่อ2018-03-12T15:43:04+07:00

แฝดพี่แฝดน้อง

 แฝดพี่แฝดน้อง โดย ปราณี-ประนอม หิรัญเสวก ปราณี-ประนอม หิรัญเสวก คู่แฝด ฝาแฝดพบหลวงพ่อ           [...]

แฝดพี่แฝดน้อง2018-03-12T15:38:49+07:00

กรรมฐานเปลี่ยนนิสัยได้

กรรมฐานเปลี่ยนนิสัยได้ โดย สมถวิล บุญราศรี ๑๐ เม.ย. ๓๕ นางสมถวิล บุญราศรี [...]

กรรมฐานเปลี่ยนนิสัยได้2018-03-12T15:37:22+07:00

ประสบการณ์ในชีวิต

ประสบการณ์ในชีวิต โดย จ.ส.อ.เหลือ กล่อมปัญญา จ.ส.อ. เหลือ กล่อมปัญญา ผมรู้จักพระครูภาวนาวิสุทธิ์คุณ ตั้งแต่ท่านเป็นพระอาจารย์จรัญ [...]

ประสบการณ์ในชีวิต2018-03-12T15:36:35+07:00

เครดิตคือคุณธรรม

เครดิตคือคุณธรรม โดย หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม ที่สหรัฐอเมริกา อาตมาไปประสบมา มีบ้านกระท่อมหลังหนึ่งอยู่กันสองสามีภรรยา มีบุตรธิดา ๓ คน [...]

เครดิตคือคุณธรรม2018-03-12T15:35:38+07:00
Go to Top