โครงการสามเณรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

วัดอัมพวัน วัดอัมพวัน, พรหมบุรี, สิงห์บุรี

โครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยได้พระราชทานพระราชทรัพย์จำนวนหลายล้านบาทเพื่อเด็กนักเรียนเหล่านี้ได้เรียนสูงขึ้น โดยไม่ต้องทำสัญญาผูกพันใด ๆ ไม่ต้องทำงานชดใช้ทุน เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีถวายต่อพระองค์ท่าน เด็กที่ได้รับความเมตตาจากพระองค์ท่านจึงเข้ารับบรรพชาบวชเป็นสามเณรและอบรมที่วัดอัมพวัน ใช้เวลาในการอบรมบรรพชา ๑๔ วัน

วันกตัญญู

วัดอัมพวัน วัดอัมพวัน, พรหมบุรี, สิงห์บุรี

๑๕ เมษายน..ขอเรียนเชิญท่านสาธุชน ร่วมทำบุญสร้างกุศลและสงฆ์น้ำหลวงพ่อเพ็ชร ที่วัดอัมพวัน จังหวัดสิงห์บุรี เนื่องในวันกตัญญู

บรรพชาอุปสมบทหมู่พระภิกษุใหม่

วัดอัมพวัน วัดอัมพวัน, พรหมบุรี, สิงห์บุรี

วันเสาร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ขอเรียนเชิญสาธุชนทุกท่าน ร่วมอนุโมทนาบุญ และร่วมงาน บรรพชาอุปสมบทหมู่พระภิกษุใหม่ เพื่อถวายเป็นอาจาริยบูชาแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อจรัญ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นจำนวนทั้งหมด [...]

บรรพชาอุปสมบทหมู่พระภิกษุใหม่ รุ่นเข้าพรรษา

วัดอัมพวัน วัดอัมพวัน, พรหมบุรี, สิงห์บุรี

วันเสาร์ที่ ๒๔ มิ.ย. ๖๐ ขอเชิญชวนศิษยานุศิษย์ร่วมงาน บรรพชาอุปสมบทที่โบสถ์วัดอัมพวัน อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี กำหนดการ ๘.๐๐ [...]

บรรพชาอุปสมบทหมู่พระภิกษุใหม่ รุ่นเข้าพรรษา

วัดอัมพวัน วัดอัมพวัน, พรหมบุรี, สิงห์บุรี

วันอาทิตย์ที่ ๒ ก.ค. ๖๐ ขอเชิญชวนศิษยานุศิษย์ร่วมงาน บรรพชาอุปสมบทที่โบสถ์วัดอัมพวัน อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี กำหนดการ ๘.๐๐ น.ปลงผมนาค [...]

วันปิยมหาราช

วัดอัมพวัน วัดอัมพวัน, พรหมบุรี, สิงห์บุรี

กำหนดการ ๐๙.๐๐ น.พร้อมกันที่ศาลาร.๕ ประธานในพิธีอ่านประวัติความเป็นมา ๑๐.๐๐ น.บังสุกุลให้อดีตบูรพมหากษัตริย์ไทย และนิมนต์พระเจริญพระพุทธมนต์ ๑๑.๐๐ ถวายเพลและไทยธรรม รับพร

บรรพชาอุปสมบทหมู่พระภิกษุใหม่ รุ่นแรกหลังออกพรรษา

วัดอัมพวัน วัดอัมพวัน, พรหมบุรี, สิงห์บุรี

วันเสาร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ขอเชิญร่วมงานบรรพชาอุปสมบท ที่โบสวัดอัมพวัน อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี ๘.๐๐ น.ปลงผมนาค [...]

มุฑิตาสักการะ เนื่องในงานทำบุญอายุวัฒนมงคล ๕ รอบ ๖๐ ปี “พระครูปลัดสิทธิวรวัฒน์”

วัดอัมพวัน วัดอัมพวัน, พรหมบุรี, สิงห์บุรี

ขอเรียนเชิญคณะศิษยานุศิษย์วัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี เข้าร่วมมุฑิตาสักการะ เนื่องในงานทำบุญอายุวัฒนมงคล ๕ รอบ ๖๐ ปี “พระครูปลัดสิทธิวรวัฒน์” เจ้าอาวาสวัดอัมพวัน [...]

บรรพชาสามเณร

วัดอัมพวัน วัดอัมพวัน, พรหมบุรี, สิงห์บุรี

กำหนดการ ๐๘.๓๐ น.  ปลงผมนาค ๑๐.๓๐ น.  พิธีขอขมา ๑๑.๐๐ น.  รับประทานอาหาร [...]

บรรพชาอุปสมบทหมู่พระภิกษุใหม่

วัดอัมพวัน วัดอัมพวัน, พรหมบุรี, สิงห์บุรี

วันเสาร์ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ขอเชิญชวนศิษยานุศิษย์ร่วมงาน บรรพชาอุปสมบทที่โบสถ์วัดอัมพวัน อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี กำหนดการ ๘.๐๐ [...]

Go to Top