Loading Events
This event has passed.

โครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยได้พระราชทานพระราชทรัพย์จำนวนหลายล้านบาทเพื่อเด็กนักเรียนเหล่านี้ได้เรียนสูงขึ้น โดยไม่ต้องทำสัญญาผูกพันใด ๆ ไม่ต้องทำงานชดใช้ทุน เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีถวายต่อพระองค์ท่าน เด็กที่ได้รับความเมตตาจากพระองค์ท่านจึงเข้ารับบรรพชาบวชเป็นสามเณรและอบรมที่วัดอัมพวัน ใช้เวลาในการอบรมบรรพชา ๑๔ วัน

Go to Top