Loading Events
This event has passed.

เป็นโครงการบรรพชาสามเณรที่มุ่งเน้นการปฏิบัติธรรมตามแนวสติปัฏฐาน ๔ ตามแนวพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมสิงหบุราจารย์ (จรัญ ฐิตธมฺโม) แนะนำสั่งสอนไว้ ผู้เข้าร่วมโครงการต้องผ่านการเตรียมความพร้อมและคัดเลือกโดยการสอบนั่งสมาธิ นั่งคุกเข่าสวดมนต์ ความอดทน ความตั้งใจ ความมีระเบียบ เป็นเวลาทั้งหมด ๗ วัน ก่อนบรรพชาและบรรพชาเป็นสามเณรที่เคร่งครัดในศีล มีจริยาวัตรที่เรียบร้อย ณ วัดอัมพวัน
จ.สิงห์บุรี อีกเป็นระยะเวลา ๔ สัปดาห์

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้
https://goo.gl/J2yrjy

Go to Top