Loading Events

ขอเชิญท่านสาธุชนทุกท่าน ร่วมรับฟังเทศน์มหาชาติ มหาเวสสันดรชาดก ในวันเสาร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ศาลาสุธรรมภาวนา วัดอัมพวัน เริ่มตั้งแต่เวลาประมาณ ๖.๐๐ น. เป็นต้นไป