Loading Events
This event has passed.

ในวันสุดท้ายของปี วัดอัพมวันได้จัดกิจกรรม สวดมนต์สร้างบารมีให้กับตัวเอง โดยในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกๆ ปี จะเริ่มกิจกรรมตั้งแต่ช่วงบ่ายประมาณ 15.00 น. จะมีคณะพระภิกษุนำญาติโยมสาธุชนเจิรญพุทธมนต์ในบทเมตตาใหญ่ ถือเป็นพิธีในช่วงต้นของการเจริญพุทธมนต์ข้ามปี..

ทางวัดอัมพวันได้จัดกิจกรรมตั้งแต่ช่วงบ่าย มีการเจริญพุทธมนต์บทเมตตาใหญ่ ช่วงเย็นสวดมนต์ทำวัตร และช่วงค่ำมีการขอขมาพระรัตรตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์และอื่นๆ ถวายปัจจัยชำระหนี้สงฆ์ ถวายสังฆทาน ร่วมสมทบทุนเข้ากองทุนพระธรรมสิงหบุราจารย์ และเจริญพุทธมนต์บทธัมจักรฯ จนถึงการชยันโตในเวลา ๐๐.๐๐ น. และปิดด้วยการสวดมนต์ทำวัตรเช้า

Go to Top