Loading Events
This event has passed.

กำหนดการ

๐๙.๐๐ น.พร้อมกันที่ศาลาร.๕ ประธานในพิธีอ่านประวัติความเป็นมา

๑๐.๐๐ น.บังสุกุลให้อดีตบูรพมหากษัตริย์ไทย และนิมนต์พระเจริญพระพุทธมนต์

๑๑.๐๐ ถวายเพลและไทยธรรม รับพร

Go to Top