Loading Events
This event has passed.

สรรพสิ่งย่อมต้องการแผ่นดินเป็นที่รองรับ นอกจากบิดามารดา ที่ให้กำเนิดแก่เราซึ่งเป็นผู้มีพระคุณยิ่งแล้ว เรายังมีครูบาอาจารย์ เพื่อนพ้องอีกมากมาย ที่ช่วยให้เราเติบโตเป็นคนดีมีคุณภาพ และมีความสุข ตลอดจนแผ่นดินสำหรับเป็นที่เกิด ที่อยู่อาศัย อยู่กินเจริญเติบโต ขับถ่ายของเสียและที่ตาย หากเราไร้ซึ่งแผ่นดินแล้วเราจะดำรงชีวิตอยู่อย่างยากเย็น พระแม่ธรณีและผืนแผ่นดินที่เราเกิด จึงเป็นแผ่นดินแม่ผู้มีพระคุณแก่ตัวเราเป็นอย่างยิ่ง พระเดชพระคุณหลวงพ่อเห็นความสำคัญในข้อนี้ ทั้งสมัยก่อน ๗๐๐ กว่าปีที่แล้ว สมัยกรุงศรีสัชนาลัยเป็นเมืองหลวง ต่อมาพระร่วงต้องการจะย้ายเมืองมาที่สุโขทัย เมืองเก่ามันคับแคบ จึงทำบุญแผ่นดินก่อนที่จะสร้างเมืองเสียก่อน ซึ่งตรงกับวันที่ ๑๔ มกราคม พระเดชพระคุณหลวงพ่อจึงยึดเอาวันที่ ๑๔ มกราคมของทุกปี จัดงานทำบุญอุทิศให้ แม่พระธรณี แม่ศรีโพสพ แม่นพดารา จะได้อยู่เย็นเป็นสุข เหล่าลูกศิษย์ที่รู้ข่าวจึงมาร่วมกันในงานบุญนี้…