Loading Events
This event has passed.

วัดอัมพวัน จังหวัดสิงห์บุรี ขอเรียนเชิญท่านสาธุชน ร่วมอนุโมทนาบุญและร่วมงานในพิธียกมงกุฎ ครอบหยาดน้ำค้าง ยอดพระเจดีย์ธรรมสิงหบุราจาริยานุสรณ์ ในวันอาทิตย์ที่ ๗ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ บริเวณพระเจดีย์ธรรมสิงหบุราจริยานุสรณ์ วัดอัมพวัน จังหวัดสิงห์บุรี เริ่มพิธีตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป

เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามวรวิหาร เมตตาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองอำนวยการบำเพ็ญกุศลฯ ศาลา ร.๕ วัดอัมพวัน

ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่าน

Go to Top