Loading Events
This event has passed.

วันเสาร์ที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ ขอเรียนเชิญสาธุชนทุกท่าน ร่วมอนุโมทนาบุญ และร่วมงาน บรรพชาอุปสมบทหมู่พระภิกษุใหม่

บรรพชาอุปสมบท ณ อุโบสถวัดอัมพวัน จังหวัดสิงห์บุรี เริ่มตั้งแต่เวลาประมาณ ๐๘.๐๐ น.(ปลงผมนาค) ๑๒.๐๐ น. (เข้าพิธีในอุโบสถ)

(หมายเหตุ..พระภิกษุที่บวชวัดอัมพวัน ต้องบวชปฏิบัติกรรมฐานและศึกษาข้อวัตร อย่างน้อย ๑ เดือน)

Go to Top