Loading Events
This event has passed.

วันเสาร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ขอเรียนเชิญสาธุชนทุกท่าน ร่วมอนุโมทนาบุญ และร่วมงาน บรรพชาอุปสมบทหมู่พระภิกษุใหม่ เพื่อถวายเป็นอาจาริยบูชาแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อจรัญ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

บรรพชาอุปสมบท ณ อุโบสถวัดอัมพวัน จังหวัดสิงห์บุรี เริ่มตั้งแต่เวลาประมาณ ๐๘.๐๐ น.(ปลงผมนาค) ๑๒.๐๐ น. (เข้าพิธีในอุโบสถ)

(หมายเหตุ..พระภิกษุที่บวชวัดอัมพวัน ต้องบวชปฏิบัติกรรมฐานและศึกษาข้อวัตร อย่างน้อย ๑ เดือน)

*บวชรุ่นนี้ต้องเข้าพรรษาเท่านั้น

Go to Top