Loading Events
This event has passed.

วันอาทิตย์ที่ ๒ ก.ค. ๖๐
ขอเชิญชวนศิษยานุศิษย์ร่วมงาน
บรรพชาอุปสมบทที่โบสถ์วัดอัมพวัน
อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี

กำหนดการ
๘.๐๐ น.ปลงผมนาค
๙.๓๐ น.พิธีขอขมาพ่อแม่นาค
๑๑.๓๐ น.เวียนนาครอบโบสถ์
๑๒.๓๐ น.เริ่มพิธีบรรพชาอุปสมบท
๑๕.๐๐ น.เสร็จพิธี

หมายเหตุ :
ท่านใดต้องการบรรพชาอุปสมบท
ถวายกุศลแด่หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม
และในหลวง ร.๙ สมัครได้ที่พระครูสังฆรักษ์ธเนศ (งดโทรสมัครทุกกรณี)

*บวชรุ่นนี้ต้องเข้าพรรษาเท่านั้น

Go to Top