Loading Events
This event has passed.

วันเสาร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ขอเรียนเชิญสาธุชนทุกท่าน ร่วมอนุโมทนาบุญ และร่วมงาน บรรพชาอุปสมบทหมู่พระภิกษุใหม่ เพื่อถวายเป็นอาจาริยบูชาแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อจรัญ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นจำนวนทั้งหมด ๑๓ รูป

บรรพชาอุปสมบท ณ อุโบสถวัดอัมพวัน จังหวัดสิงห์บุรี เริ่มตั้งแต่เวลาประมาณ ๐๘.๐๐ น.(ปลงผมนาค) ๑๒.๐๐ น. (เข้าพิธีในอุโบสถ)

(หมายเหตุ..พระภิกษุที่บวชวัดอัมพวัน ต้องบวชปฏิบัติกรรมฐานและศึกษาข้อวัตร อย่างน้อย ๑ เดือน)

Go to Top