Loading Events

วัดอัมพวัน จังหวัดสิงห์บุรี ขอเรียนเชิญท่านสาธุชน ร่วมอนุโมทนาบุญและร่วมงานในพิธีเททองหล่อหลวงพ่อเพ็ชร เพื่อเป็นพระประธานประจำพระเจดีย์ธรรมสิงหบุราจริยานุสรณ์ และหล่อรูปเหมือนหลวงพ่อดำ (พระในป่า) ในวันอาทิตย์ที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ บริเวณพระเจดีย์ธรรมสิงหบุราจริยานุสรณ์ วัดอัมพวัน จังหวัดสิงห์บุรี เริ่มพิธีตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป

หากท่านสนใจร่วมทำบุญสามารถติดต่อได้ที่ศาลา ร.๕ โดยจะรับบริจาคเป็นปัจจัยและทองคำเท่านั้น (ไม่รับแหวนทุกชนิด)