การเดินทางจากกรุงเทพฯ(หมอชิต) มาวัดอัมพวัน

การเดินทางจากกรุงเทพฯ(หมอชิต) มาวัดอัมพวัน ๑. ขึ้นรถตู้ที่หมอชิต เดินไปที่สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก อาคาร B ช่องขายตั๋ว B1 ท่ารถตู้จักรพันธ์ [...]