ชีวประวัติหลวงพ่อพระครูภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม)

ชีวประวัติหลวงพ่อพระครูภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม) โดย หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม ท่านพระครูปลัดจรัญ ฐิตธมฺโม ได้มารักษาการตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดนี้เมื่อ พ.ศ. [...]