โครงการอบรมวัดอัมพวัน

โครงการอบรม ณ วัดอัมพวัน เพื่อความสะดวกสบายของท่านที่มีจิตศรัทธาสนใจเข้าปฏิบัติธรรมเป็นหมู่คณะ สามารถศึกษาข้อมูลและระเบียบการขอเข้าปฏิบัติได้ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

โครงการอบรม โดยวัดอัมพวัน

ระเบียบการขอเข้าอบรมเป็นหมู่คณะ

ติดต่อฝ่ายอบรม

ปฏิทินโครงการอบรม

โครงการอบรมโดยวัดอัมพวัน

ติดต่อฝ่ายอบรม

เจ้าหน้าที่ฝ่ายอบรม

ศาลาสุธรรมภาวนา
๕๓ หมู่ ๔ วัดอัมพวัน ต.พรหมบุรี อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี ๑๖๑๖๐

โทรศัพท์

โทร. ๐๘๑-๗๕๐๐๙๔๒

fb.com/amphawantemple