Project Description

โครงการสามเณรวัดอัมพวัน รุ่นที่ ๑

เป็นโครงการบรรพชาสามเณรที่มุ่งเน้นการปฏิบัติธรรมตามแนวสติปัฏฐาน ๔ ตามแนวพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมสิงหบุราจารย์ (จรัญ ฐิตธมฺโม) แนะนำสั่งสอนไว้ ผู้เข้าร่วมโครงการต้องผ่านการเตรียมความพร้อมและคัดเลือกโดยการสอบนั่งสมาธิ นั่งคุกเข่าสวดมนต์ ความอดทน ความตั้งใจ ความมีระเบียบ เป็นเวลาทั้งหมด ๗ วัน ก่อนบรรพชาและบรรพชาเป็นสามเณรที่เคร่งครัดในศีล มีจริยาวัตรที่เรียบร้อย ณ วัดอัมพวัน
จ.สิงห์บุรี อีกเป็นระยะเวลา ๔ สัปดาห์

กำหนดการ

รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ เป็นต้นไป (จนถึงวันเริ่มโครงการ)
เตรียมความพร้อม๒๕ มีนาคม – ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
บรรพชา๑ – ๒๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑

สถานที่ในการจัดทำโครงการ

ณ วัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี ในการปฐมนิเทศผู้ปกครองและผู้เข้าร่วมโครงการ เตรียมความพร้อมเพื่อบรรพชา พิธีบรรพชา ลาสิกขา และอบรมปฏิบัติสมณธรรม โดยคณะสงฆ์จากวัดอัมพวัน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เยาวชนชาย อายุ ๑๒ – ๑๙ ปี
 • มีความตั้งใจและสมัครใจในการบรรพชาเป็นสามเณร  ไม่ได้ถูกผู้ปกครองบังคับ
 • ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองในการขอบรรพชา
 • สามารถรักษาศีล ๘ (ขณะเตรียมความพร้อม) และศีล ๑๐ (ขณะบรรพชา) ได้อย่างบริบูรณ์
 • มีร่างกายสมบูรณ์  แข็งแรง  ช่วยเหลือตัวเองได้
 • มีสุขภาพจิตปกติ  ไม่เป็นโรคประสาท โรคจิต ลมชัก  ลมบ้าหมู  ไม่เป็นโรคติดต่อ หรือมีร่างทรง
 • ไม่ติดสิ่งเสพติดทุกชนิด
 • อยู่ปฏิบัติได้ตลอดตามระยะเวลาของโครงการ (ห้ามลาสิกขาก่อนกำหนด)
 • ต้องผ่านการทดสอบ ท่องคำขอบรรพชาได้ สามารถสวดมนต์ ทำกรรมฐานเป็นเวลา ๑ ชั่วโมงได้
  ดาวน์โหลดคำขอบรรพชา

 • สามารถปฏิบัติตามระเบียบที่ทางโครงการกำหนดไว้ได้อย่างเคร่งครัด

การเตรียมตัวเพื่อเข้าร่วมโครงการ

๑.    โครงการสามเณร จะมีการคัดเลือกผู้สมัครที่เต็มใจ และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมต่อการบรรพชา ผู้สมัครทุกคนจะต้องเข้าร่วมโครงการไม่ต่ำกว่า ๔ วัน จึงจะได้รับอนุญาตให้กลับบ้าน ยกเว้นมีเหตุตามที่วิทยากรและพี่เลี้ยงเห็นเหมาะสม เมื่อบรรพชาแล้วห้ามลาสิกขาก่อนกำหนด

๒.    ผู้สมัครทุกโครงการจะต้องรักษาศีล ๑๐ ต้องตื่นนอนเช้า มีการปฏิบัติวิปัสสนาอย่างต่ำวันละ ๖ ชั่วโมง(ขึ้นอยู่กับโครงการ) ที่ต้องการความตั้งใจ ความอดทน และระเบียบวินัยที่เข้มงวด ดังนั้นจึงควรมีการเตรียมตัวและเตรียมใจให้ดีก่อนเข้าร่วมโครงการ

๓.    ผู้สมัครจะได้รับการสนับสนุนชุดขาวจากทางวัด โดยผู้สมัครจะต้องเตรียม เตรียมชุดชั้นใน และสิ่งของดังต่อไปนี้ “เท่านั้น” คือ สบู่เหลว แชมพู (ขวดใส) ยาสีฟัน แปรงสีฟัน ผ้าเช็ดตัว รองเท้าแตะ และยาประจำตัว(ถ้ามี) ให้เตรียมของที่นำเข้าร่วมโครงการทั้งหมดใส่ถุงพลาสติกใสขนาดใหญ่ และเตรียมถุงใส่เสื้อผ้าใช้แล้วอีก ๑ ใบ พร้อมเขียนชื่อและชื่อเล่นให้เรียบร้อย กรุณาอย่านำกระเป๋าเสื้อผ้ามา เนื่องจากไม่มีพื้นที่สำหรับวางกระเป๋า(จะมีการตรวจสอบสิ่งของที่เตรียมมาในวันเปิดโครงการ)

๔.    ห้ามนำสิ่งของต่อไปนี้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ แป้ง โฟมล้างหน้า โลชั่น โรลออน สเปรย์กำจัดกลิ่นตัว (ถ้ามีกลิ่นตัวให้ใช้สารส้มแทน) เครื่องสำอาง/เครื่องประทินผิว/เครื่องประดับ/ของเสริมสวยทุกชนิด เช่น กระจก สร้อยคอ สร้อยข้อมือ สายรัดข้อมือ แหวน สายสิญจ์ ตะกรุด ตุ้มหู กิ๊บ โบว์ และที่คาดผมสีฉูดฉาด (ใช้ได้แค่สีดำ น้ำเงิน น้ำตาล) รวมทั้งโทรศัพท์มือถือ เกม  MP3 สมุด/หนังสือ นาฬิกา อาวุธ ยาเสพติด ยาดม ลูกอม ของขบเคี้ยวทุกชนิด สิ่งของมีค่า และเงิน

๕.    ผู้ปกครองควรนำเยาวชนมาลงทะเบียนในวันเริ่มโครงการ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๓๐ น. (ควรรับประทานอาหารเที่ยงมาให้เรียบร้อย) ผู้ปกครองควรเข้าร่วมการปฐมนิเทศเวลา ๑๓.๐๐ น. (โดยประมาณ) จะใช้เวลาปฐมนิเทศประมาณ ๑ ชั่วโมง

๖.    ช่วงเวลาดำเนินโครงการผู้ปกครองควรหลีกเลี่ยงการมาเยี่ยมผู้สมัคร ให้มาส่งและมารับตามวันเวลาที่กำหนดเท่านั้น (สามารถติดตามข่าวสาร Facebook : วัดอัมพวัน จังหวัดสิงห์บุรี , www.amphawan.net) ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองอำนวยการฯ วัดอัมพวัน ๐๖๒-๓๐๖๑๘๓๑

** ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

**อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยอาจไม่มีการแจ้งล่วงหน้า**

ตารางประจำวันของสามเณร

๐๔.๐๐ น.ทำวัตรเช้า, ปฏิบัติธรรมฯ
๐๗.๐๐ น.ฉันภัตตาหารเช้า
๐๘.๐๐ น.ปฏิบัติธรรมฯ
๑๑.๐๐ น.ฉันภัตตาหารเพล
๑๒.๐๐ น.สรงน้ำ ซักผ้า พักผ่อน
๑๓.๐๐ น.ปฏิบัติธรรมฯ
๑๕.๓๐ น.ฉันน้ำปานะ สรงน้ำ ซักผ้า พักผ่อน
๑๗.๐๐ น.ทำวัตรเย็น, ปฏิบัติธรรมฯ
๒๑.๐๐ น.สวดพาหุงฯ น้ำปานะ จำวัด

** ปิดรับสมัครด้วยระบบออนไลน์แล้ว หากท่านสนใจสมัครเข้าโครงการสามารถนำบุตรหลานมาสมัครได้ที่วัดอัมพวันภายในวันที่ ๒๕ มี.ค. ก่อนเวลา ๑๒.๐๐ น. **

รายนามผู้สมัครโครงการสามเณรวัดอัมพวัน รุ่น ๑

(อัพเดทล่าสุด วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๒๒.๒๕ น.)

wdt_IDลำดับชื่อนามสกุล
11อนุรักษ์อารีย์
22พีรวิชญ์วิภาสวัชรโยธิน
33กัณฑ์อเนกไข่แก้ว
44ภูมิยศเตียวไพสิฐพงษ์
55ธนกฤษพงศ์สุประดิษฐ์
66กิจสหพัฒธ์ยาแก้ว
77นราธิปจันทรสุนทร
88พงศ์ธัชบุญมี
99ธนภัทรยอดแก้ว
1010นิติภูมิทานกระโทก