Project Description

โครงการสามเณรวัดอัมพวัน รุ่นที่ ๑

เป็นโครงการบรรพชาสามเณรที่มุ่งเน้นการปฏิบัติธรรมตามแนวสติปัฏฐาน ๔ ตามแนวพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมสิงหบุราจารย์ (จรัญ ฐิตธมฺโม) แนะนำสั่งสอนไว้ ผู้เข้าร่วมโครงการต้องผ่านการเตรียมความพร้อมและคัดเลือกโดยการสอบนั่งสมาธิ นั่งคุกเข่าสวดมนต์ ความอดทน ความตั้งใจ ความมีระเบียบ เป็นเวลาทั้งหมด ๗ วัน ก่อนบรรพชาและบรรพชาเป็นสามเณรที่เคร่งครัดในศีล มีจริยาวัตรที่เรียบร้อย ณ วัดอัมพวัน
จ.สิงห์บุรี อีกเป็นระยะเวลา ๔ สัปดาห์

กำหนดการ

รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ เป็นต้นไป (จนถึงวันเริ่มโครงการ)
เตรียมความพร้อม ๒๕ มีนาคม – ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
บรรพชา ๑ – ๒๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑

สถานที่ในการจัดทำโครงการ

ณ วัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี ในการปฐมนิเทศผู้ปกครองและผู้เข้าร่วมโครงการ เตรียมความพร้อมเพื่อบรรพชา พิธีบรรพชา ลาสิกขา และอบรมปฏิบัติสมณธรรม โดยคณะสงฆ์จากวัดอัมพวัน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เยาวชนชาย อายุ ๑๒ – ๑๙ ปี
 • มีความตั้งใจและสมัครใจในการบรรพชาเป็นสามเณร  ไม่ได้ถูกผู้ปกครองบังคับ
 • ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองในการขอบรรพชา
 • สามารถรักษาศีล ๘ (ขณะเตรียมความพร้อม) และศีล ๑๐ (ขณะบรรพชา) ได้อย่างบริบูรณ์
 • มีร่างกายสมบูรณ์  แข็งแรง  ช่วยเหลือตัวเองได้
 • มีสุขภาพจิตปกติ  ไม่เป็นโรคประสาท โรคจิต ลมชัก  ลมบ้าหมู  ไม่เป็นโรคติดต่อ หรือมีร่างทรง
 • ไม่ติดสิ่งเสพติดทุกชนิด
 • อยู่ปฏิบัติได้ตลอดตามระยะเวลาของโครงการ (ห้ามลาสิกขาก่อนกำหนด)
 • ต้องผ่านการทดสอบ ท่องคำขอบรรพชาได้ สามารถสวดมนต์ ทำกรรมฐานเป็นเวลา ๑ ชั่วโมงได้
  ดาวน์โหลดคำขอบรรพชา

 • สามารถปฏิบัติตามระเบียบที่ทางโครงการกำหนดไว้ได้อย่างเคร่งครัด

การเตรียมตัวเพื่อเข้าร่วมโครงการ

๑.    โครงการสามเณร จะมีการคัดเลือกผู้สมัครที่เต็มใจ และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมต่อการบรรพชา ผู้สมัครทุกคนจะต้องเข้าร่วมโครงการไม่ต่ำกว่า ๔ วัน จึงจะได้รับอนุญาตให้กลับบ้าน ยกเว้นมีเหตุตามที่วิทยากรและพี่เลี้ยงเห็นเหมาะสม เมื่อบรรพชาแล้วห้ามลาสิกขาก่อนกำหนด

๒.    ผู้สมัครทุกโครงการจะต้องรักษาศีล ๑๐ ต้องตื่นนอนเช้า มีการปฏิบัติวิปัสสนาอย่างต่ำวันละ ๖ ชั่วโมง(ขึ้นอยู่กับโครงการ) ที่ต้องการความตั้งใจ ความอดทน และระเบียบวินัยที่เข้มงวด ดังนั้นจึงควรมีการเตรียมตัวและเตรียมใจให้ดีก่อนเข้าร่วมโครงการ

๓.    ผู้สมัครจะได้รับการสนับสนุนชุดขาวจากทางวัด โดยผู้สมัครจะต้องเตรียม เตรียมชุดชั้นใน และสิ่งของดังต่อไปนี้ “เท่านั้น” คือ สบู่เหลว แชมพู (ขวดใส) ยาสีฟัน แปรงสีฟัน ผ้าเช็ดตัว รองเท้าแตะ และยาประจำตัว(ถ้ามี) ให้เตรียมของที่นำเข้าร่วมโครงการทั้งหมดใส่ถุงพลาสติกใสขนาดใหญ่ และเตรียมถุงใส่เสื้อผ้าใช้แล้วอีก ๑ ใบ พร้อมเขียนชื่อและชื่อเล่นให้เรียบร้อย กรุณาอย่านำกระเป๋าเสื้อผ้ามา เนื่องจากไม่มีพื้นที่สำหรับวางกระเป๋า(จะมีการตรวจสอบสิ่งของที่เตรียมมาในวันเปิดโครงการ)

๔.    ห้ามนำสิ่งของต่อไปนี้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ แป้ง โฟมล้างหน้า โลชั่น โรลออน สเปรย์กำจัดกลิ่นตัว (ถ้ามีกลิ่นตัวให้ใช้สารส้มแทน) เครื่องสำอาง/เครื่องประทินผิว/เครื่องประดับ/ของเสริมสวยทุกชนิด เช่น กระจก สร้อยคอ สร้อยข้อมือ สายรัดข้อมือ แหวน สายสิญจ์ ตะกรุด ตุ้มหู กิ๊บ โบว์ และที่คาดผมสีฉูดฉาด (ใช้ได้แค่สีดำ น้ำเงิน น้ำตาล) รวมทั้งโทรศัพท์มือถือ เกม  MP3 สมุด/หนังสือ นาฬิกา อาวุธ ยาเสพติด ยาดม ลูกอม ของขบเคี้ยวทุกชนิด สิ่งของมีค่า และเงิน

๕.    ผู้ปกครองควรนำเยาวชนมาลงทะเบียนในวันเริ่มโครงการ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๓๐ น. (ควรรับประทานอาหารเที่ยงมาให้เรียบร้อย) ผู้ปกครองควรเข้าร่วมการปฐมนิเทศเวลา ๑๓.๐๐ น. (โดยประมาณ) จะใช้เวลาปฐมนิเทศประมาณ ๑ ชั่วโมง

๖.    ช่วงเวลาดำเนินโครงการผู้ปกครองควรหลีกเลี่ยงการมาเยี่ยมผู้สมัคร ให้มาส่งและมารับตามวันเวลาที่กำหนดเท่านั้น (สามารถติดตามข่าวสาร Facebook : วัดอัมพวัน จังหวัดสิงห์บุรี , www.amphawan.net) ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองอำนวยการฯ วัดอัมพวัน ๐๖๒-๓๐๖๑๘๓๑

** ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

**อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยอาจไม่มีการแจ้งล่วงหน้า**

ตารางประจำวันของสามเณร

๐๔.๐๐ น. ทำวัตรเช้า, ปฏิบัติธรรมฯ
๐๗.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเช้า
๐๘.๐๐ น. ปฏิบัติธรรมฯ
๑๑.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเพล
๑๒.๐๐ น. สรงน้ำ ซักผ้า พักผ่อน
๑๓.๐๐ น. ปฏิบัติธรรมฯ
๑๕.๓๐ น. ฉันน้ำปานะ สรงน้ำ ซักผ้า พักผ่อน
๑๗.๐๐ น. ทำวัตรเย็น, ปฏิบัติธรรมฯ
๒๑.๐๐ น. สวดพาหุงฯ น้ำปานะ จำวัด

** ปิดรับสมัครด้วยระบบออนไลน์แล้ว หากท่านสนใจสมัครเข้าโครงการสามารถนำบุตรหลานมาสมัครได้ที่วัดอัมพวันภายในวันที่ ๒๕ มี.ค. ก่อนเวลา ๑๒.๐๐ น. **

รายนามผู้สมัครโครงการสามเณรวัดอัมพวัน รุ่น ๑

(อัพเดทล่าสุด วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๒๒.๒๕ น.)

wdt_ID ลำดับ ชื่อ นามสกุล
1 1 อนุรักษ์ อารีย์
2 2 พีรวิชญ์ วิภาสวัชรโยธิน
3 3 กัณฑ์อเนก ไข่แก้ว
4 4 ภูมิยศ เตียวไพสิฐพงษ์
5 5 ธนกฤษ พงศ์สุประดิษฐ์
6 6 กิจสหพัฒธ์ ยาแก้ว
7 7 นราธิป จันทรสุนทร
8 8 พงศ์ธัช บุญมี
9 9 ธนภัทร ยอดแก้ว
10 10 นิติภูมิ ทานกระโทก