“เหนือฟ้ายังมีฟ้า แต่ไม่มีอะไรเหนือกฎแห่งกรรม

– พระธรรมสิงหบุราจารย์

พระธรรมสิงหบุราจารย์ (จรัญ ฐิตธมฺโม) เป็นพระภิกษุชาวไทย ในสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย อดีตเจ้าอาวาสวัดอัมพวัน อำเภอพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรี และเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๓

ท่านมีชื่อเสียงในระดับประเทศจากการเป็นพระนักพัฒนา พระนักเทศน์ และพระวิปัสสนาจารย์ แนวทางการสืบทอดพระพุทธศาสนาของท่านเน้นหนักที่การสั่งสอนเรื่องกฎแห่งกรรม โดยยกเหตุการณ์ที่ท่านประสบและนับเป็นกฎแห่งกรรมขึ้นมาเป็นอุทาหรณ์อยู่เสมอ และเน้นการพัฒนาจิตใจคนด้วยการทำวิปัสสนากรรมฐานด้วยหลักสติปัฏฐาน ๔ แบบพองหนอ-ยุบหนอ นอกจากนี้ท่านยังเป็นผู้ที่ส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนหมั่นสวดมนต์ด้วยพุทธชัยมงคลคาถา (พาหุงมหากา) เพื่อเป็นเครื่องเจริญสติอย่างแพร่หลายอีกด้วย

หลวงพ่อจรัญ5

ประวัติหลวงพ่อจรัญ

หลวงพ่อจรัญ4

พระธรรมสิงหบุราจารย์ (จรัญ ฐิตธมฺโม)

ฉายา ฐิตธมฺโม
อายุ ๘๗ ปี ๕ เดือน ๑๐ วัน
พรรษา ๖๘
วิทยฐานะ นักธรรมโท
สังกัด วัดอัมพวัน ต.บ้านแป้ง อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี

ชาติกำเนิด

ชื่อ จรัญ
สกุล จรรยารักษ์
เกิด วันพุธ แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ ปีมะโรง
ตรงกับวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๗๑
ณ บ้านม่วงหมู่ ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี
บิดา แพ จารรยารักษ์
มารดา เจิม จรรยารักษ์
หลวงพ่อจรัญ1
หลวงพ่อจรัญ2

อุปสมบท

เมื่อ วันพฤหัสบดี ขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือน ๘ ค่ำ ปีชวด
ตรงกับวันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๑
ณ วัดพรหมบุรี ต.บ้านแป้ง อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี
พระอุปัชฌาย์ พระครูพรหมจริยคุณ วัดแจ้งพรหมนคร ต.ต้นโพธิ์ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี
พระกรรมวาจาจารย์ พระปลัดกิมเฮง วัดพุทธาราม ต.บ้านแป้ง อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี
อนุสาวนาจารย์ พระอธิการช่อ วัดพรหมบุรี ต.บ้านแป้ง อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี

การศึกษา

หลวงพ่อจรัญได้ธุดงค์ไปตามป่าเขาลำเนาไพรและที่ต่างๆ เพื่อแสวงหาความรู้และประสบการณ์ทั้งทางสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน และได้ฝากตัวเป็นศิษย์ศึกษาวิชากับพระอาจารย์หลายท่าน อาทิ ศึกษาคชศาสตร์กับพระครูนิวาสธรรมขันธ์ (เดิม พุทฺธสโร) ตำบลหนองโพ อำเภอพยุหคีรี(ในขณะนั้น) ปัจจุบันอยู่ในอำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ต่อมาเรียนกับพระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์ (ลี ธมมฺธโร) และพระอริยคุณาธาร (เส็ง ปุสฺโส) จังหวัดขอนแก่น และได้ศึกษาการทำเครื่องรางของขลัง น้ำมันมนต์ กับหลวงพ่อจง พุทฺธสโร วัดหน้าต่าง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และหลวงพ่อสนั่น วัดเสาธงทอง จังหวัดอ่างทอง และ หลวงพ่อจาด วัดบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี และได้ศึกษาสมถกรรมฐานกับพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ที่วัดปากน้ำภาษีเจริญ อำเภอภาษีเจริญ จังหวัดธนบุรี ศึกษาและปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานกับพระราชสิทธิมุนี (โชดก ญาณสิทฺธิ) วัดมหาธาตุ กรุงเทพฯ และได้ศึกษาพระอภิธรรมกับอาจารย์เตชิน (ชาวพม่า) ที่วัดระฆังโฆษิตาราม จังหวัดธนบุรี และศึกษาการพยากรณ์จากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (อยู่ ญาโณทโย) วัดสระเกศ จังหวัดกรุงเทพฯ และศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้วิทยาศาสตร์ทางจิตกับ อาจารย์ พ.อ. ชม สุคันธรัต

สมณศักดิ์และผลงานต่างๆ

พ.ศ.๒๔๘๗ สำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนสุวิทดารามาศ อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี
พ.ศ.๒๔๙๒ สอบไล่ได้ นักธรรมโท สำนักเรียนคณะจังหวัดสิงห์บุรี
ความรู้พิเศษ แพทย์แผนโบราณ
ความชำนาญ การเจริญสติปัฏฐานสี่, บรรยายธรรมปฏิบัติ
พ.ศ.๒๕๐๐ เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดอัมพวัน ต.บ้านแป้ง อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี
พ.ศ.๒๕๐๑ เป็นเจ้าอาวาสวัดอัมพวัน ต.บ้านแป้ง อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี
พ.ศ.๒๕๑๗ เป็นผู้รักษาการแทน เจ้าคณะอำเภอพรหมบุรี จ.สิงห์บุรี
พ.ศ.๒๕๑๘ เป็นเจ้าคณะอำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
พ.ศ.๒๕๑๙ ได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์
พ.ศ.๒๕๔๑ เป็นรองเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี, เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี
พ.ศ.๒๕๔๒ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี
พ.ศ.๒๕๕๒ ได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี
พ.ศ.๒๕๕๗ ได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๓
พ.ศ.๒๕๐๑ ได้รับแต่งตั้งเป็น พระครูปลัดจรัญ ฐิตธมฺโม ฐานานุกรม ของ พระสุนทรธรรมประพุทธ เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด (แต่จำพรรษาที่วัดอัมพวัน สิงห์บุรี) เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม
พ.ศ.๒๕๑๑ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นตรีที่ พระครูภาวนาวิสุทธิ์
พ.ศ.๒๕๑๖ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็น พระครูเทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นเอก ฝ่ายวิปัสสนาธุระ
พ.ศ.๒๕๒๕ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระครูเจ้าคณะอำเภอชั้นเอก
พ.ศ.๒๕๓๑ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระภาวนาวิสุทธิคุณ เมื่อวันจันทร์ที่ ๕ ธันวาคม
พ.ศ.๒๕๓๕ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่
พระราชสุทธิญาณมงคล ศรีพหลนราทร ธรรมิกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
เมื่อวันพุธที่ ๑๒ สิงหาคม ในฐานะที่เป็นพระสงฆ์ที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อประเทศชาติ และพระศาสนาเป็นกรณีพิเศษ
พ.ศ.๒๕๔๔ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่
พระเทพสิงหบุราจารย์ ภาวนาวิธานโกศล วิมลธรรมานุสิฐ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
เมื่อวันพุธที่ ๕ ธันวาคม
พ.ศ.๒๕๔๗ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่
พระธรรมสิงหบุราจารย์ ภาวนาปฏิภาณโกศล โสภณธรรมนุสิฐ พิพัฒนกิจสุนทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม
 • ๑) พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
  สาขาครุศาสตร์ และใบประกาศสดุดีเกียรติคุณ ของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
  เมื่อวันเสาร์ที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๖
 • ๒) ครุศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์
  สาขาวิชาสังคมศาสตร์ จากสภาฝึกหัดครู
  เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๐ มีนาคม พุทธศักราช๒๕๓๖
 • ๓) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
  สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๓๗
 • ๔) ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
  สาขาวิชา ปรัชญา และศาสนา จากสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน พุทธศักราช๒๕๓๙
 • ๕) ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ คุรุศาสตร์ 
  สาขาพระพุทธศาสนาจากสถาบันราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี
  เมื่อวันพุธที่ ๑๙ มกราคม พุทธศักราช  ๒๕๔๔
 • ๖) ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์(ศาสนศึกษา)
  มหาวิทยาลัยมหิดล
  เมื่อวันพุธที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๔๖
 • ๗) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
  กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
  เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
 • ๑) ประกาศนียบัตร จาก โรงเรียนแพทย์แผนโบราณ วัดพระเชตุพนฯ พระนคร
  ได้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร   วิชาแพทย์แผนโบราณ    เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๕    สาขา  เวชกรรม
  ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๐ เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๑๕
 • ๒) ประกาศนียบัตร จาก โรงเรียนแพทย์แผนโบราณ วัดพระเชตุพนฯ พระนคร
  ได้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร    วิชาแพทย์แผนโบราณ    เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๕  สาขา เภสัชกรรม
  ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๑๕

พุทธศักราช ๒๕๑๓

 • ได้รับพัดพัฒนาวัดดีเด่น จากสมเด็จพระสังฆราช ณ วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร

พุทธศักราช ๒๕๒๖

 • โล่เกียรติคุณนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ในสาขาสังคมสงเคราะห์อาสาสมัครฝ่ายกิจการศาสนา ( มูลนิธิอังสุสิงห์ )

พุทธศักราช ๒๕๒๘

 • รับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  ในฐานะที่ได้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ด้านส่งเสริมชักชวนประชาชนให้มาปฏิบัติธรรมอย่างจริงจัง
  เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ พฤษภาคม

พุทธศักราช ๒๕๒๙

 • เข็มเกียรติคุณนักพัฒนาดีเด่น แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง เมื่อวันอังคารที่ ๖ พฤษภาคม

พุทธศักราช ๒๕๓๔

 • รับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
  เป็นรางวัลโล่ห์ดีเด่น และรับประกาศเกียรติคุณในฐานะผู้ส่งเสริมวัฒนธรรมดีเด่นประจำปี พุทธศักราช ๒๕๓๓
  เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔๓๔
 • รับรางวัลเกียรติบัตร เพื่อประกาศเกียรติคุณในด้านการพัฒนา สิ่งแวดล้อมดีเด่น เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม
 • รับรางวัลเกียรติบัตร เพื่อประกาศเกียรติคุณในฐานะผู้มีอุปการะคุณต่อห้องสมุด เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม

พุทธศักราช ๒๕๓๗

 • รับพระราชทานรางวัลมูลนิธิสมาน-คุณหญิงเบญจา แสงมะลิ กระทรวงศึกษาธิการ สาขาพระสงฆ์
  จาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันจันทร์ที่ ๑ สิงหาคม
 • รับพระราชทานโล่รางวัล “มหิดลวรานุสรณ์”ของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
  จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ธันวาคม

พุทธศักราช ๒๕๔๐

 • รับโล่เกียรติยศบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก
  จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวง วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน

พุทธศักราช ๒๕๔๑

 • รับโล่เกียรติยศ ผู้ทำคุณประโยชน์แก่กระทรวงศึกษาธิการ
  กระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการครบรอบ ๑๐๖ ปี เมื่อวันพุธที่ ๑ เมษายน
 • รับโล่เกียรติคุณ ผู้เผยแผ่วิปัสสนาดีเด่น
  เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ ๔๘ ของยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน
 • รับโล่เกียรติคุณ บุคคลดีเด่นประเภทผู้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือการประถมศึกษา ประมาณค่าไม่ต่ำกว่า ๕ ล้านบาท
  เนื่องในวันประถมศึกษาแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๔๑ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน
 • รับเกียรติบัตร  บุคคลดีเด่นประเภทผู้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือการประถมศึกษา
  เนื่องในวันประถมศึกษาแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๔๑

พุทธศักราช ๒๕๔๔

 • ได้รับพระราชทานโล่ ผลงานเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเยาวชนสาขาคุณธรรมและจริยธรรม
  ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ
  โดยได้รับการยกย่องให้เป็น พระผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเยาวชน สาขาคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี ๒๕๔๔ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน

พุทธศักราช ๒๕๔๕

 • ได้รับคัดเลือกรับรางวัล  ของดีเมืองไทย  ประจำปี ๒๕๔๔
  ประเภทผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา

พุทธศักราช ๒๕๔๗

 • ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ ชั้น ๑
  เป็นผู้สนับสนุนการดำเนินการ โครงการตามพระราชดำริด้วยดีตลอดมา

พุทธศักราช ๒๕๔๘

 • ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นครูภูมิปัญญาไทย ด้านปรัชญาศาสนาและประเพณี

พุทธศักราช ๒๕๔๙

 • ได้รับรางวัล “บัวทิพย์”
  หน่วยงานผู้มอบ กองทุน ๑๐๐ ปี พระพุทธวรญาณ (กิตฺติทินน มหาเถระ) เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๗ ธันวาคม

พุทธศักราช ๒๕๕๐

 • รับประทานโล่ห์และเข็มผู้ทำคุณประโยชน์ นิตยสาร To Be Number One
  One จากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัมนาพรรณวดี เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์
 • รับประกาศเกียรติบัตร ได้ช่วยเหลือสนับสนุนงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันอุทกภัย พ.ศ.๒๕๔๙
  เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน
 • รับโล่ห์ สรรเสริญความร่วมมือและความเสียสละ
  เป็นผู้สนับสนุนกิจกรรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม

พุทธศักราช ๒๕๕๑

 • รับโล่ห์ ประกาศเกีรติคุณ จาก คุรุสภา เป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี ๒๕๕๑
  จาก ศาสตราจารย์ ดร.เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ ประธานกรรมการคุรุสภา

พุทธศักราช ๒๕๕๒

 • รับโล่พุทธคุณูปการ วัชรเกียรติคุณ
  คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันพุธที่ ๒๒ เมษายน
 • รับโล่เกียรติคุณ กรมเสมียนตรา กระทรวงกลาโหม
  ในโครงการสร้างสมานฉันท์เพื่อความมั่นคงของชาติและพระพุทธศาสนา เมื่อ วันศุกร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม
 • ได้รับเกียรติคุณเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น เฉลิมพระเกียรติ ๘๒ พรรษา

พุทธศักราช ๒๕๕๓

 • รับรางวัลการส่งเสริมการศึกษาเพื่อสันติภาพ
  จากมูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพพระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) เมื่อ วันอังคารที่ ๒๘ ธันวาคม

พุทธศักราช ๒๕๕๔

 • รับรางวัลจากกระทรวงศึกษาธิการ
  เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการประจำปี ๒๕๕๔ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑ เมษายน
 • รับรางวัล “วัดต้นแบบด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาพ”
  จาก จังหวัดสิงห์บุรี เมื่อวันที่ ๑ กันยายน

พุทธศักราช ๒๕๕๗

 • รับพัดสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม
  จากสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธีมอบพัด

พุทธศักราช ๒๕๕๘

 • รับประกาศเกียรติคุณ และ เสาอโศก รางวัล “เสาอโศกผู้นำศีลธรรม”
  จาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ ณ วันที่ ๖ เดือน มิถุนายน
 • รับโล่เกียรติคุณ “๑๐๐ ปี ชาตกาล หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก”
  เป็นผู้มีผลงานดีเด่นที่ได้รับการยกย่องและมีผลงานสำเร็จดียิ่งด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
  จาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ เมื่อ วันที่ ๗ มิถุนายน
 • รับโล่เกียรติคุณ จาก สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช
  เพื่อประกาศว่าเป็น “ผู้สนับสนุนกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา” มอบให้ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน

พุทธศักราช ๒๕๒๘

 • รับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์
  ในฐานะที่ได้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ด้านส่งเสริมชักชวนประชาชนให้มาปฏิบัติธรรมอย่างจริงจัง
  เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๘

พุทธศักราช ๒๕๓๔

 • ได้รับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
  เป็นรางวัลโล่ห์ดีเด่น และประกาศเกียรติคุณดีเด่น ทางวัฒนธรรมในปี พุทธศักช ๒๕๓๓

พุทธศักราช ๒๕๓๗

 • ได้รับพระราชทานรางวัลมูลนิธิสมาน-คุณหญิงเบญจา แสงมะลิ กระทรวงศึกษาธิการ สาขาพระสงฆ์
  จาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  เมื่อวันจันทร์ที่ ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๓๗ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
 • รับพระราชทานโล่รางวัล “มหิดลวรานุสรณ์”ของสภาสังคมสงเคราะห์ แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
  จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๓๗ ณ ห้องทองแดง พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

พุทธศักราช ๒๕๔๗

 • ได้รับพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติ ชั้น ๑
  เป็นผู้สนับสนุนการ ดำเนินการ โครงการตามพระราชดำริด้วยดีตลอดมา
  โดยมี สำนักงานโครงการ ส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นผู้มอบให้

พุทธศักราช ๒๕๕๐

 • รับประทานโล่ห์และเข็มผู้ทำคุณประโยชน์ นิตยสาร To Be Number One
  จากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัมนาพรรณวดี เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๐

พุทธศักราช ๒๕๕๘

 • รับประกาศเกียรติคุณ และ เสาอโศก รางวัล “เสาอโศกผู้นำศีลธรรม”
  จาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ
  เพื่อแสดงว่า พระธรรมสิงหบุราจารย์ เป็นผู้มีความตั้งใจ เสียสละ ทุ่มเท และอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา
  จึงมองรางวัล “เสาอโศกผู้นำศีลธรรม” เพื่อยกย่อง และประกาศเกียรติคุณ ให้ปรากฏแผ่ไพศาล
  เป็นบุคคลต้นแบบที่ดีของชาวพุทธสืบไป ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๘
  ลงนามโดย สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช
  ณ ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
 • รับโล่เกียรติคุณ จาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ
  “๑๐๐ ปี ชาตกาล หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก”
  เป็นผู้มีผลงานดีเด่นที่ได้รับการยกย่อง และมีผลงาน สำเร็จดียิ่งด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
  เมื่อ วันที่ ๗ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๘ ณ กระทรวงการต่างประเทศ

คนมีบุญวาสนาจะกตัญญูต่อพ่อแม่
คนเถียงพ่อเถียงแม่เอาดีไม่ได้

– พระธรรมสิงหบุราจารย์