“คำปรารภถึงการสร้างเจดีย์ของหลวงพ่อ

ที่มาของการสร้างเจดีย์นั้น ได้มาจากการปรารภของพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่เคยพูดคุยกับพระครูวินัยธรวรพงษ์ (เลขาฯ) ตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ และได้มีการร่างแบบและกำหนดสถานที่ก่อสร้างเจดีย์ โดยผ่านความเห็นชอบจากหลวงพ่อมาแล้ว ที่ผ่านมายังไม่ดำเนินการต่อเพราะยังไม่ถึงเวลา

แต่บัดนี้เป็นเวลาที่เหมาะสมแล้ว จึงได้ดำเนินการจากเจตนารมณ์ของหลวงพ่อเป็นสิ่งสุดท้ายที่ท่านปรารภไว้ว่าจะต้องทำให้สำเร็จ เพื่อเป็นอนุสรณ์สถาน ฝากไว้ให้อนุชนคนรุ่นหลังสืบต่อไป

“ลักษณะของพระเจดีย์ฯ

ชั้นล่างเป็นห้องโถงกว้างใหญ่ที่พระภิกษุสงฆ์และพุทธบริษัทสามารถใช้ปฎิบัติศาสนกิจต่างๆ ชั้นที่ ๒ เพื่อบรรจุพระสรีระสังขารรวมทั้งอัฐบริขารต่างๆของหลวงพ่อ ส่วนชั้น ๓ หรือชั้นบนสุด เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นอกจากนั้นที่ฐานโดยรอบชั้นล่างของพระเจดีย์ยังสามารถใช้เพื่อการเวียนเทียนประทักษิณ

ร่วมทำบุญสร้างพระเจดีย์ฯ

เพิ่มเติม

ความคืบหน้าพระเจดีย์ฯ

อัพเดทการสร้างพระเจดีย์ฯ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓

โมเดลพระเจดีย์ฯ ณ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑

[iframely] https://sketchfab.com/models/e6e673909f4b442887e4073481d16649 [/iframely]

ภาพโมเดลจำลองพระเจดีย์ฯ

ภาพจำลองพระเจดีย์ฯ

ภาพจำลองพระเจดีย์

ชั้น G : ลานจอดรถ ความจุประมาณ ๑๔๐ คัน

ชั้น G : ลานจอดรถ ความจุประมาณ ๑๔๐ คัน

ชั้น ๑ : อเนกประสงค์/ ที่ปฏิบัติธรรม

ชั้น ๑ : อเนกประสงค์/ ที่ปฏิบัติธรรม

ชั้น ๒ : บรรจุสรีระสังขารของพระเดชพระคุณหลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม

ชั้น ๒ : บรรจุสรีระสังขารของพระเดชพระคุณหลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม

ชั้น ๓ (บนสุด) : บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ

ชั้น ๓ (บนสุด) : บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ

ร่วมทำบุญสร้างพระเจดีย์ฯ

สำหรับญาติโยมท่านใดมีจิตศรัทธา อยากมีส่วนร่วมทำบุญสร้างพระเจดีย์สิงหบุราจริยานุสรณ์
สามารถร่วมถวายปัจจัยได้ที่วัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี ณ จุดร่วมทำบุญสร้างเจดีย์ที่ทางวัดได้จัดไว้

และเพื่อง่ายต่อการบริหารจัดการและอำนวยความสะดวก
ทางคณะกรรมการดำเนินการได้เปิดบัญชีธนาคารไว้เพื่อรองรับการสร้างเจดีย์ไว้

ชื่อบัญชี “วัดอัมพวัน เพื่อสร้างเจดีย์

ธนาคารกสิกรไทย สาขาเทสโก้โลตัส อินทร์บุรี

เลขที่บัญชี ๐๐๙-๑-๗๒๓๑๕-๘

และหากญาติโยมท่านใดมีกำลังทรัพย์มาก มีจิตศรัทธามาก ต้องการร่วมทำบุญมากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป
ทางคณะกรรมการวัดได้จัดให้ลงทะเบียน เพื่อจะนำรายชื่อสลักจารึกลงแผ่นศิลาเป็นอนุสรณ์สืบต่อไป
*** ปิดรับสลักรายชื่อแล้ว ***

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐๖๒-๓๐๖-๑๘๓๑

รายนามผู้ร่วมสร้างพระเจดีย์ฯ