หลวงพ่อจรัญ สอนกรรมฐาน

ดาวน์โหลด

กฎแห่งกรรม – กรรมกำหนด

ดาวน์โหลด

กฎแห่งกรรม กับ ศีล ๕

ดาวน์โหลด

กรรมฐาน ทำให้ชีวิตรุ่งเรือง

ดาวน์โหลด

ทำงานอย่างไรไม่ให้เครียด

ดาวน์โหลด

กรรมฐานแก้ไขปัญหาชีวิต

ดาวน์โหลด

หลวงพ่อไขปัญหาธรรม

ดาวน์โหลด

บาป – บุญ มีจริงหรือ?

ดาวน์โหลด

สามเณร ช่วยเตี่ยขึ้นจากนรกได้

ดาวน์โหลด

เรามานั่งเจริญพระกรรมฐาน
เพื่อต้องการจะชนะมาร อิสระเสรี
ต้องการจะชนะใจตนเอง
มารอยู่ในตัวเรา ไม่ใช่มารอยู่ที่คนอื่น
ว่าคนนี้ไม่ดีคนนั้นไม่ดี
ข้อเท็จจริงตัวเราเลวที่สุดแล้ว มันไม่ดีจึงว่าคนอื่นเขา
ถ้าหากว่าเราดีจริงแล้ว จะไม่ว่าใครเลย
และจะไม่บ่นใครด้วย

– พระธรรมสิงหบุราจารย์