เสียงเทศน์หลวงพ่อจรัญฯ

รวบรวมเทศนาธรรมจากหลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม พร้อมให้ดาวโหลดในรูปแบบไฟล์ MP3

ดาวน์โหลด

วิดีโอหลวงพ่อเทศนาธรรม

รวบรวมเทศนาธรรมจากหลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม พร้อมให้ดาวโหลดในรูปแบบไฟล์ MP4

ดาวน์โหลด

หนังสือกฎแห่งกรรม ธรรมปฏิบัติ

หนังสือธรรมะโดยหลวงพ่อจรัญฯ รวบรวมหลักธรรมคำสอน หลักการปฏิบัติธรรม และกฎแห่งกรรมจากประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติ

อ่าน

หนังสือแก่นแท้แห่งพระกรรมฐาน

หนังสือรวบรวมวิธีปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ตามแนวทางของหลวงพ่อจรัญฯ โดยไม่มีคำสอนหรือความเห็นอื่นใดเข้ามาปะปน เป็นคู่มือไว้อ่านทบทวน และตรวจสอบวิธีปฏิบัติ

อ่าน

บทความต่าง ๆ

บทความต่าง ๆ เกี่ยวกับธรรมะ วัดอัมพวัน และหลวงพ่อจรัญ ฯ

อ่าน