มาตรการเปิดรับผู้ปฏิบัติธรรม

สืบเนื่องจากทางวัดอัมพวันได้เปิดรับผู้ปฏิบัติธรรมเป็นปกติโดยไม่จำกัดจำนวน ท่านสามารถมาเข้าปฏิบัติธรรมที่วัดอัมพวันโดยมีเงื่อนไขดังนี้

  • รับรอบวันโกนชนวันโกน และรอบ ๓ วัน (ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์)
  • หากมาไม่ตรงกับวันศุกร์และวันโกน ทางวัดไม่รับเข้าปฏิบัติธรรมไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
  • ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่แสดงเฉพาะบุคคล
  • รับเฉพาะผู้มีอายุตั้งแต่ ๑๔ ปีขึ้นไปเท่านั้น
  • ผ้าห่มท่านต้องนำมาเอง ทางวัดไม่มีแจกให้

ขั้นตอนการลงทะเบียน และเข้าปฏิบัติธรรม

ท่านมีตัวเลือกในการสมัครเข้าปฏิบัติธรรมได้ ๒ วิธี คือ

เดินทางมาลงทะเบียนที่วัด

ลงทะเบียนกรอกข้อมูลล่วงหน้าทางออนไลน์

วิธีเตรียมตัวล่วงหน้าโดยละเอียด

คลิก

รอบวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

๒๑ – ๒๓ มิ.ย. ๖๗

สมัคร
ตรวจรายชื่อ

ยกเลิกการลงทะเบียน

ยกเลิกรอบวันศุกร์

รอบวันโกนชนวันโกน

๒๐ – ๒๘ มิ.ย. ๖๗

สมัคร
ตรวจรายชื่อ

ยกเลิกการลงทะเบียน

ยกเลิกรอบวันโกน

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการลงทะเบียน กรุณาติดต่อตามที่อยู่ติดต่อด้านล่าง

โทร :
098-469-0597
080-454-6277

รบกวนติดต่อในเวลาปกติ
ช่วงเช้า เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. ช่วงบ่าย เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.