ประกาศ

วัมอัมพวันยกเลิกการลงทะเบียนเข้าปฏิบัติธรรมผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป ทุกท่านสามารถมาสมัครได้ด้วยตนเองที่วัดอัมพวันตามปกติ ดังนี้

📌 รอบ 3 วัน
เข้าวันศุกร์ – ออกวันอาทิตย์
📌 รอบ 7 วัน
เข้าวันโกน – ออกวันโกนถัดไป

ไม่รับผู้ที่มาไม่ตรงกับวันศุกร์และวันโกน
ไม่ต้องโชว์เอกสารการฉีดวัคซีน
ไม่ต้องตรวจ ATK
แต่ต้องสวมหน้ากากอนามัย

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการลงทะเบียน กรุณาติดต่อตามที่อยู่ติดต่อด้านล่าง

โทร :
098-469-0597
080-454-6277

รบกวนติดต่อในเวลาปกติ
ช่วงเช้า เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. ช่วงบ่าย เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.