** ผู้ไม่ลงทะเบียนล่วงหน้า งดรับ ทุกกรณี **

วิธีสมัคร

 • ๑. อ่านศึกษารายละเอียด
 • ๒. กดสมัครตามรอบที่ต้องการเข้าร่วมปฏิบัติ (ไม่เกินรอบละ ๑๘๐ ท่าน) หากกดสมัครไม่ได้แสดงว่า ครบตามจำนวนที่เปิดรับ
 • ๓. กรอกข้อมูลรายละเอียด ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามความเป็นจริง
 • ๔. ตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดในการสมัครอีกครั้ง และกดยืนยัน
 • ๕. เข้าตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร ในรอบที่ลงสมัครไว้ (จะแสดงรายชื่อทันทีหลังลงทะเบียนเสร็จ)
 • ๖. เตรียมความพร้อม สุขภาพกายใจ และเคลียร์หน้าที่การงาน เพื่อเดินทางมาปฏิบัติธรรมตามรอบวันที่ได้ลงทะเบียนไว้
  • ๖.๑ เตรียมบัตรประจำตัวประชาชนมายืนยันในวันแรกของการเข้าปฏิบัติ (ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.)
  • ๖.๒ เตรียมยารักษาโรคประจำตัว และของใช้ส่วนตัว มาให้พร้อมและเพียงพอกับจำนวนวันที่เข้าร่วมปฏิบัติธรรม
  • ๖.๓ เตรียมผ้าห่มส่วนตัวมาด้วย (ทางวัดงดการจัดเตรียมผ้าห่มในช่วงนี้)
  • ๖.๔ งดนำสิ่งของของมีค่า และเครื่องประดับติดตัวมา เพื่อความปลอดภัยในทรัพย์สินของท่าน ทางวัดจะไม่รับผิดชอบหากเกิดความเสียหายหรือสูญหาย
 • ๗. เดินทางมาวัด ตรวจคัดกรอก วัดอุณหภูมิ ตามลำดับหมายเลขที่ได้ลงทะเบียนไว้ พร้อมทั้งนำบัตรประจำตัวประชาชน มายืนยันตรวจเช็คข้อมูล ลงลายมือชื่อยืนยันในการเข้ารวมปฏิบัติธรรมตามใบสมัครที่ได้กรอกข้อมูลลงทะเบียนล่วงหน้า
 • ๘. รับบัตรประจำตัวผู้ปฏิบัติธรรม (ติดบัตรตลอดเวลาและตรงตำแหน่งที่เห็นได้ชัดเจน)
  รับชุดปฏิบัติธรรมตามจำนวนวันที่เข้าปฏิบัติที่ได้ลงทะเบียนไว้ เข้าที่พัก
  กรุณาเข้าปฏิบัติ และพัก ตามเวลา และให้ตรงสถานที่ตามที่ เจ้าหน้าที่ระบุ
 • ๙. วันแรกที่เข้าร่วมปฏิบัติธรรม เริ่มรอบค่ำ เวลา ๑๘.๐๐ น.
  วันสุดท้ายวันกลับ หลังจากปฏิบัติเสร็จรอบเช้า ทานอาหารเช้า เวลา ๐๗.๐๐ น.

สมัครลงทะเบียน

 • กรุณาตรวจสอบการลงทะเบียนให้ตรงรอบที่ต้องการเข้าร่วมปฏิบัติ
 • ลงทะเบียนแล้วไม่สามารถเดินทางมาตามกำหนดได้ รบกวนแจ้งยกเลิก
 • หากไม่แจ้งของดรับลงทะเบียนเป็นเวลา ๓ เดือน
 • ใน ๑ เดือนท่านสามารถลงทะเบียนได้รอบเดียวเท่านั้น หากท่านลงมากกว่า ๑ รอบ จะถือว่าการลงทะเบียนของท่านเป็นโมฆะ

รอบ ๓ วัน
(ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์)

๑๗ – ๑๙ ก.ค. ๖๓ (เต็ม)

สมัคร
ตรวจรายชื่อ

๒๔ – ๒๖ ก.ค. ๖๓ (เต็ม)

สมัคร
ตรวจรายชื่อ

๓๑ ก.ค. – ๒ ส.ค. ๖๓ (เต็ม)

สมัคร
ตรวจรายชื่อ

๗ – ๙ ส.ค. ๖๓

สมัคร
ตรวจรายชื่อ

รอบวันโกนชนวันโกน

๑๙ – ๒๗ ก.ค. ๖๓ (เต็ม)

สมัคร
ตรวจรายชื่อ

๒๗ ก.ค. – ๓ ส.ค. ๖๓ (เต็ม)

สมัคร
ตรวจรายชื่อ

๓ – ๑๑ ส.ค. ๖๓ (เต็ม)

สมัคร
ตรวจรายชื่อ

๑๑ – ๑๗ ส.ค. ๖๓

สมัคร
ตรวจรายชื่อ

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการลงทะเบียน หรือต้องการยกเลิก กรุณาติดต่อตามที่อยู่ติดต่อด้านล่าง

โทร : 099-4455944

LINE : amphawantemple << กด

เพจ : www.facebook.com/amphawantemple << กด

รบกวนติดต่อในเวลาปกติ
ช่วงเช้า เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. ช่วงบ่าย เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.