** ผู้ไม่ลงทะเบียนล่วงหน้า งดรับ ทุกกรณี **

วิธีสมัคร

 • ๑. อ่านศึกษารายละเอียด
 • ๒. กดสมัครตามรอบที่ต้องการเข้าร่วมปฏิบัติ (ไม่เกินรอบละ ๑๘๐ ท่าน) หากกดสมัครไม่ได้แสดงว่า ครบตามจำนวนที่เปิดรับ
 • ๓. กรอกข้อมูลรายละเอียด ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามความเป็นจริง
 • ๔. ตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดในการสมัครอีกครั้ง และกดยืนยัน
 • ๕. เข้าตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร ในรอบที่ลงสมัครไว้ (จะแสดงรายชื่อทันทีหลังลงทะเบียนเสร็จ)
 • ๖. เตรียมความพร้อม สุขภาพกายใจ และเคลียร์หน้าที่การงาน เพื่อเดินทางมาปฏิบัติธรรมตามรอบวันที่ได้ลงทะเบียนไว้
  • ๖.๑ เตรียมบัตรประจำตัวประชาชนมายืนยันในวันแรกของการเข้าปฏิบัติ (ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.)
   * หากเลขบัตรประชาชนที่ท่านลงทะเบียนไว้ไม่ตรงกับบัตรประชาชน ขออนุญาติไม่รับเข้าปฏิบัติธรรม
  • ๖.๒ เตรียมยารักษาโรคประจำตัว และของใช้ส่วนตัว มาให้พร้อมและเพียงพอกับจำนวนวันที่เข้าร่วมปฏิบัติธรรม
  • ๖.๓ เตรียมผ้าห่มส่วนตัวมาด้วย (ทางวัดงดการจัดเตรียมผ้าห่มในช่วงนี้)
  • ๖.๔ งดนำสิ่งของของมีค่า และเครื่องประดับติดตัวมา เพื่อความปลอดภัยในทรัพย์สินของท่าน ทางวัดจะไม่รับผิดชอบหากเกิดความเสียหายหรือสูญหาย
 • ๗. เดินทางมาวัด ตรวจคัดกรอก วัดอุณหภูมิ ตามลำดับหมายเลขที่ได้ลงทะเบียนไว้ พร้อมทั้งนำบัตรประจำตัวประชาชน มายืนยันตรวจเช็คข้อมูล ลงลายมือชื่อยืนยันในการเข้ารวมปฏิบัติธรรมตามใบสมัครที่ได้กรอกข้อมูลลงทะเบียนล่วงหน้า
 • ๘. รับบัตรประจำตัวผู้ปฏิบัติธรรม (ติดบัตรตลอดเวลาและตรงตำแหน่งที่เห็นได้ชัดเจน)
  รับชุดปฏิบัติธรรมตามจำนวนวันที่เข้าปฏิบัติที่ได้ลงทะเบียนไว้ เข้าที่พัก
  กรุณาเข้าปฏิบัติ และพัก ตามเวลา และให้ตรงสถานที่ตามที่ เจ้าหน้าที่ระบุ
 • ๙. วันแรกที่เข้าร่วมปฏิบัติธรรม เริ่มรอบค่ำ เวลา ๑๘.๐๐ น.
  วันสุดท้ายวันกลับ หลังจากปฏิบัติเสร็จรอบเช้า ทานอาหารเช้า เวลา ๐๗.๐๐ น.

สมัครลงทะเบียน

 • กรุณาตรวจสอบการลงทะเบียนให้ตรงรอบที่ต้องการเข้าร่วมปฏิบัติ
 • ลงทะเบียนแล้วไม่สามารถเดินทางมาตามกำหนดได้ รบกวนแจ้งยกเลิก
 • ทางวัดยังไม่เปิดรับชาวต่างชาติ
 • หากไม่แจ้งของดรับลงทะเบียนเป็นเวลา ๓ เดือน
 • ใน ๑ เดือนท่านสามารถลงทะเบียนได้รอบเดียวเท่านั้น หากท่านลงมากกว่า ๑ รอบ จะถือว่าการลงทะเบียนของท่านเป็นโมฆะ
 • ทางวัดจะเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้า​ ๔​ รอบเท่านั้น(เฉพาะวันโกน)​ และจำกัดจำนวนคน​ หากมีรอบใดเริ่มปฏิบัติ​ จะมีเพิ่มรอบต่อไปเข้ามาแทนที่
  • รอบวันศุกร์ เปิดลงทะเบียนล่วงหน้าวันจันทร์ภายในอาทิตย์นั้นๆ
  • รอบวันโกน จะเพิ่มรอบในทุกเช้าวันพระ และทางวัดจะเปิดให้ลงทะเบียนอีกครั้ง(แทนที่ผู้ที่ยกเลิกการลงทะเบียน)ทางเพจเฟสบุ๊ควัดอัมพวัน ทุกๆ ๒ วันก่อนเริ่มรอบนั้นๆ

รอบ ๓ วัน
(ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์)

๒ – ๔ ต.ค. ๖๓

สมัคร
ตรวจรายชื่อ

รอบวันศุกร์ที่

 • ๑๑-๑๓ ก.ย.
 • ๑๘-๒๐ ก.ย.
 • ๒๕-๒๗ ก.ย.
 • ๒๓-๒๕ ต.ค.

งดเปิดรับลงทะเบียน เนื่องจากมีโครงการกองทัพบก

รอบวันโกนชนวันโกน

๒๔ ก.ย. – ๑ ต.ค. ๖๓

สมัคร
ตรวจรายชื่อ

๑ ต.ค. – ๙ ต.ค. ๖๓

สมัคร
ตรวจรายชื่อ

๙ ต.ค. – ๑๕ ต.ค. ๖๓

สมัคร
ตรวจรายชื่อ

๑๕ ต.ค. – ๒๓ ต.ค. ๖๓

สมัคร
ตรวจรายชื่อ

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการลงทะเบียน หรือต้องการยกเลิก กรุณาติดต่อตามที่อยู่ติดต่อด้านล่าง

โทร : 099-4455944

LINE : amphawantemple << กด

เพจ : www.facebook.com/amphawantemple << กด

รบกวนติดต่อในเวลาปกติ
ช่วงเช้า เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. ช่วงบ่าย เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.