วันรับผู้ปฏิบัติธรรม

ประชาชนทั่วไปทุกๆ ท่านที่มีศรัทธาสามารถเข้าลงทะเบียนปฏิบัติธรรมได้ตลอดปีในวันศุกร์และวันโกน โดยลงทะเบียนได้ในวันเข้าปฏิบัติก่อนเวลา ๑๖.๐๐ น.

ยังไม่เปิดรับชาวต่างชาติที่ไม่เข้าใจภาษาไทย

สตรีมีครรภ์ ไม่ควรมาปฏิบัติธรรม

ทางวัดอัมพวันจะจัดที่พักและอาหารให้ผู้ปฏิบัติธรรม รวมถึงหากไม่มีชุดก็จะให้ยืม โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ผู้สนใจควรเข้าลงทะเบียนตามวันดังต่อไปนี้

๑) วันศุกร์ (๓ วัน)
สำหรับผู้ที่ต้องการมาปฏิบัติธรรม ๓ วัน ทางสำนักจะรับสมัครทุกวันศุกร์ ต้องอยู่ปฏิบัติธรรม วันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

๒) วันโกน (๗ วัน)
สำหรับผู้ที่ต้องการมาปฏิบัติธรรม ๗ วัน ทางสำนักจะรับสมัครทุกวันโกน (วันก่อนวันพระ ๑ วัน) ต้องอยู่ปฏิบัติธรรมต่อเนื่อง ๗ วัน

หากมาไม่ตรงกับวันศุกร์และวันโกน ทางวัดไม่รับเข้าปฏิบัติธรรมไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

สิ่งที่ควรเตรียม

ผู้ปฏิบัติควรเตรียมสิ่งของดังต่อไปนี้

๑) บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่แสดงเฉพาะบุคคล

๒) ของใช้ส่วนตัวที่จำเป็น
เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่ เป็นต้น (ควรงดเว้นการสวมใส่เครื่องประดับ)

๓) ผ้าห่ม
ทางวัดไม่มีผ้าห่มเตรียมไว้ให้ ท่านต้องนำผ้าห่มมาด้วยตนเอง

๔) ชุดปฏิบัติธรรมสีขาว
ชาย กางเกงขายาวสีขาว เสื้อแขนสั้นสีขาว
หญิง เสื้อแขนยาว ผ้าถุงสีขาว สไบสีขาว

ในกรณีที่ท่านไม่สามารถหาชุดขาวได้ ทางวัดมีให้ยืม ครบทุกอย่าง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

๕) ตั้งใจปฏิบัติธรรมเพียงอย่างเดียวเท่านั้น
เพราะหลวงพ่อจรัญฯ ได้เป็นผู้อนุเคราะห์ในเรื่องของที่พักพร้อม โดยท่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ขอเพียงตั้งใจปฏิบัติธรรมอย่างเดียว

“ถ้าท่านตั้งใจปฏิบัติธรรม โดย
กินน้อย พูดน้อย นอนน้อย ทำความเพียรให้มาก
แล้วไม่สนใจใครทั้งหมด ตัดปริโพธกังวลให้หมด
(พะว้าภวังค์ ห่วงโน่น ห่วงนี่ ห่วงนั่น)
ท่านจะไม่ขาดทุน

– พระธรรมสิงหบุราจารย์

การเดินทางมาวัดอัมพวัน

เพิ่มเติม

ขั้นตอนการเข้าปฏิบัติธรรม

๑. มาลงทะเบียนเข้าปฏิบัติใน วันศุกร์ หรือ วันโกน ก่อนสี่โมงเย็น ( ๑๖.๐๐ น.)

จุดลงทะเบียนขั้นที่ 1

๒. ติดต่อเจ้าหน้าที่ขอทราบระเบียบปฏิบัติและใบลงทะเบียน

จุดลงทะเบียนขั้นที่ 2

๓. ส่งใบลงทะเบียนพร้อมบัตรประชาชนหรือใบขับขี่รถยนต์

จุดลงทะเบียนขั้นที่ 3

๔. รับบัตรและขอยืมชุดขาว (ถ้าไม่มี คนละไม่เกิน ๒ ชุด)

จุดลงทะเบียนขั้นที่ 4

๕. เข้าที่พักให้ถูกต้อง ตรงตามที่ระบุในบัตร

๖. ไปรับประทานอาหารที่โรงทานฆราวาส (ศาลาหอฉันท์ใหม่)

๗. ศึกษาระเบียบและตารางเวลาปฏิบัติธรรม คำบูชาพระ, ศีล บทสวดมนต์ ท่องจำบทแผ่เมตตาและบทอุทิศส่วนกุศล (หน้า ๑๙)

๘. แต่งชุดขาว หลังสี่โมงเย็น แล้วมาพร้อมกัน ณ ศาลาปฏิบัติธรรมเวลา ๑๗.๐๐ น. (ห้าโมงเย็น) เพื่อรับทราบวิธีปฏิบัติธรรมการปฏิบัติตัวและกิจกรรมระหว่างอยู่ปฏิบัติธรรมในวัด

  • ห้าม! แต่งชุดขาวก่อนสี่โมงเย็น
  • กระเป๋าสตางค์หรือสิ่งมีค่าโปรดพกติดตัว ห้ามทิ้งไว้ในที่พัก
  • หากมีการยืมชุดขาว เมื่อใช้เสร็จให้นำส่ง ณ จุดคืนผ้าของทางวัด

กำหนดเวลาการปฏิบัติธรรม

การแต่งกายผู้ปฏิบัติธรรม

ผู้ปฏิบัติธรรมวัดอัมพวัน ควรแต่งกายดังนี้

ผู้ปฏิธรรมชาย หน้า

ผู้ปฏิบัติธรรมชาย : หน้า

ผู้ปฏิธรรมชาย หลัง

ผู้ปฏิบัติธรรมชาย : หลัง

ผู้ปฏิธรรมหญิง หน้า

ผู้ปฏิบัติธรรมหญิง : หน้า

ผู้ปฏิธรรมหญิง ข้าง

ผู้ปฏิบัติธรรมหญิง : ข้าง

“มานั่งกรรมฐานกลับไปแล้ว เลิกเลย ไม่ปฏิบัติต่อ เหมือนแบตเตอรี่ ไม่หมั่นเติมน้ำกลั่น รถท่านจะสตาร์ทไม่ติด รับรองรถท่านเสียแน่ แต่ถ้าท่านรักษาหม้อแบตเตอรี่ไว้ได้ หมั่นเจริญสมาธิภาวนา ท่านจะยิ่งดีมีปัญญา แก้ไขปัญหาได้

– พระธรรมสิงหบุราจารย์