ประกาศ

การเข้าปฏิบัติธรรมที่วัดอัมพวัน ต้องลงทะเบียนล่วงหน้ามาก่อนเท่านั้น
** ผู้ไม่ลงทะเบียนล่วงหน้า งดรับ ทุกกรณี **

ลงทะเบียน

วันรับผู้ปฏิบัติธรรม

ผู้ปฏิบัติธรรมจะต้องแจ้งความจำนงลงทะเบียนล่วงหน้าเท่านั้น ก่อนวันเข้าปฏิบัติธรรม

เดินทางมาปฏิบัติตามรอบวันที่ได้ลงทะเบียนไว้ จะมีเจ้าหน้าที่เป็นผู้ดูแลอำนวยความสะดวก และตรวจเช็คข้อมูลตามที่ได้ลงทะเบียนล่วงหน้า โดยจะมีเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสับเปลี่ยนกันมาทำหน้าที่จัดที่พัก แนะนำขั้นตอนแก่ผู้มาใหม่

สตรีมีครรภ์ ไม่ควรมาปฏิบัติธรรม

ทางวัดอัมพวันจะจัดที่พักและอาหารให้ผู้ปฏิบัติธรรม รวมถึงหากไม่มีชุดก็จะให้ยืม โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ผู้สนใจควรเข้าลงทะเบียนตามวันดังต่อไปนี้

๑) วันศุกร์ (๓ วัน)
ทางสำนักจะรับสมัครล่วงหน้าทาง “ออนไลน์” ก่อนวันศุกร์ โดยต้องเดินทางมาเข้าปฏิบัติให้ตรงรอบ และอยู่ปฏิบัติธรรม วันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

๒) วันโกน (๗-๘ วัน)
ทางสำนักจะรับสมัครล่วงหน้าทาง “ออนไลน์” ก่อนถึงวันโกน (ก่อนวันพระ ๑ วัน) โดยต้องเดินทางมาเข้าปฏิบัติให้ตรงรอบ และอยู่ปฏิบัติธรรมต่อเนื่องจนถึงวันโกนถัดไป

ไม่รับผู้ปฏิบัติธรรมที่ไม่ได้ลงทะเบียนไว้ล่วงหน้า และเมื่อครบวันกลับไม่อนุญาตให้อยู่ต่อ เว้นแต่มีเหตุสำคัญและได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ 

สิ่งที่ควรเตรียม

ผู้ปฏิบัติควรเตรียมสิ่งของดังต่อไปนี้

๑) บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่แสดงเฉพาะบุคคล

๒) ของใช้ส่วนตัวที่จำเป็น
เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่ เป็นต้น (ควรงดเว้นการสวมใส่เครื่องประดับ)

๓) ชุดปฏิบัติธรรมสีขาว
ชาย กางเกงขายาวสีขาว เสื้อแขนสั้นสีขาว
หญิง เสื้อแขนยาว ผ้าถุงสีขาว สไบสีขาว

ในกรณีที่ท่านไม่สามารถหาชุดขาวได้ ทางวัดมีให้ยืม ครบทุกอย่าง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

๔) ผ้าห่มส่วนตัว
ทางวัดงดการจัดเตรียมผ้าห่มในช่วงนี้ เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ Covid-19

๕) ตั้งใจปฏิบัติธรรมเพียงอย่างเดียวเท่านั้น
เพราะหลวงพ่อจรัญฯ ได้เป็นผู้อนุเคราะห์ในเรื่องของที่พักพร้อม โดยท่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ขอเพียงตั้งใจปฏิบัติธรรมอย่างเดียว

“ถ้าท่านตั้งใจปฏิบัติธรรม โดย
กินน้อย พูดน้อย นอนน้อย ทำความเพียรให้มาก
แล้วไม่สนใจใครทั้งหมด ตัดปลิโพธกังวลให้หมด
(พะว้าภวังค์ ห่วงโน่น ห่วงนี่ ห่วงนั่น)
ท่านจะไม่ขาดทุน

– พระธรรมสิงหบุราจารย์

การเดินทางมาวัดอัมพวัน

เพิ่มเติม

ขั้นตอนการเข้าปฏิบัติธรรม

๑. ลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนถึงวันเข้าปฏิบัติ

๒. มาลงทะเบียนยืนยัน เข้าปฏิบัติตามรอบและวันที่ลงทะเบียนไว้ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.

จุดลงทะเบียนขั้นที่ 1

๓. ติดต่อเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบข้อมูลตามลำดับที่ได้ลงทะเบียนไว้ คัดกรอก ตรวจวัดอุณหภูมิ รับใบลงทะเบียน ลงชื่อ

จุดลงทะเบียนขั้นที่ 2

๔. ส่งใบลงทะเบียนพร้อมบัตรประชาชนหรือใบขับขี่รถยนต์

จุดลงทะเบียนขั้นที่ 3

๕. รับบัตรและขอยืมชุดขาวตามจำนวนวันที่ลงทะเบียน

จุดลงทะเบียนขั้นที่ 4

๖. เข้าที่พักให้ถูกต้อง ตรงตามที่ระบุในบัตร

๗. ไปรับประทานอาหารที่โรงทานฆราวาส (ศาลาหอฉันท์ใหม่) อย่าเพิ่งเปลี่ยนชุดขาว

๘. ศึกษาระเบียบและตารางเวลาปฏิบัติธรรม คำบูชาพระ, ศีล บทสวดมนต์ ท่องจำบทแผ่เมตตาและบทอุทิศส่วนกุศล (หน้า ๑๙)

๙. แต่งชุดขาว หลังสี่โมงเย็น แล้วมาพร้อมกัน ณ ศาลาปฏิบัติธรรมเวลา ๑๗.๐๐ น. (ห้าโมงเย็น) เพื่อรับทราบวิธีปฏิบัติธรรมการปฏิบัติตัวและกิจกรรมระหว่างอยู่ปฏิบัติธรรมในวัด

  • ห้าม! แต่งชุดขาวก่อนสี่โมงเย็น
  • กระเป๋าสตางค์หรือสิ่งมีค่าโปรดพกติดตัว ห้ามทิ้งไว้ในที่พัก
  • ชุดขาวที่ยืม ที่ใช้แล้วให้นำส่ง ณ จุดคืนผ้าของทางวัดภายในวันนั้น

กำหนดเวลาการปฏิบัติธรรม

การแต่งกายผู้ปฏิบัติธรรม

ผู้ปฏิบัติธรรมวัดอัมพวัน ควรแต่งกายดังนี้

ผู้ปฏิธรรมชาย หน้า

ผู้ปฏิบัติธรรมชาย : หน้า

ผู้ปฏิธรรมชาย หลัง

ผู้ปฏิบัติธรรมชาย : หลัง

ผู้ปฏิธรรมหญิง หน้า

ผู้ปฏิบัติธรรมหญิง : หน้า

ผู้ปฏิธรรมหญิง ข้าง

ผู้ปฏิบัติธรรมหญิง : ข้าง

“มานั่งกรรมฐานกลับไปแล้ว เลิกเลย ไม่ปฏิบัติต่อ เหมือนแบตเตอรี่ ไม่หมั่นเติมน้ำกลั่น รถท่านจะสตาร์ทไม่ติด รับรองรถท่านเสียแน่ แต่ถ้าท่านรักษาหม้อแบตเตอรี่ไว้ได้ หมั่นเจริญสมาธิภาวนา ท่านจะยิ่งดีมีปัญญา แก้ไขปัญหาได้

– พระธรรมสิงหบุราจารย์