ติดต่อ วัดอัมพวัน

ร่วมทำบุญกับวัดอัมพวัน

กองทุนบำเพ็ญกุศลหลวงพ่อจรัญ

ค่าใช้จ่ายต่างๆในวัด ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าอาหารผู้ปฏิบัติธรรม และกิจการในวัดอัมพวัน

ชื่อบัญชี กองทุนบำเพ็ญกุศลหลวงพ่อจรัญ
เลขที่บัญชี ๐๐๘-๓-๒๙๑๒๖-๕
ธนาคาร กสิกรไทย
สาขา เทสโก้โลตัส อินทร์บุรี

วัดอัมพวัน เพื่อสร้างเจดีย์

ร่วมสร้าง พระเจดีย์ธรรมสิงหบุราจริยานุสรณ์ เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและสรีระสังขารหลวงพ่อจรัญ

ชื่อบัญชี วัดอัมพวัน เพื่อสร้างเจดีย์
เลขที่บัญชี ๐๐๙-๑-๗๒๓๑๕-๘
ธนาคาร กสิกรไทย
สาขา เทสโก้โลตัส อินทร์บุรี

ค่าไฟฟ้าวัดอัมพวัน

บัญชีค่าใช้จ่ายไฟฟ้าภายในวัดอัมพวัน

ชื่อบัญชี ค่าไฟฟ้าวัดอัมพวัน
เลขที่บัญชี ๒๓๖-๒-๒๑๗๗๗-๙
ธนาคาร กสิกรไทย
สาขา เทสโก้โลตัส อินทร์บุรี

การเดินทางมาวัด

โดยรถยนต์ส่วนตัว

ออกจากกรุงเทพฯโดยใช้ถนนพหลโยธิน แยกเข้าเส้นทางหลวงหมายเลข ๓๒ (สายเอเชีย) โดยขับตรงมาตลอดทาง ผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอ่างทอง ทางเข้าวัดจะตั้งอยู่บริเวณ กิโลเมตรที่ ๗๘ – ๗๙ ให้สังเกตุทางซ้ายมือ จะมีป้ายทางเข้าวัดอัมพวัน ระยะทางประมาณ ๑๓๐ กิโลเมตร

โดยรถโดยสารประจำทาง

ให้นั่งรถตู้หรือรถโดยสารประจำทางโดยขึ้นรถที่สถานีหมอชิต ๒

  • เดินทางโดยวินรถตู้ กรุงเทพ – สิงห์บุรี
    ค่าโดยสาร ๑๐๐ บาท
  • เดินทางโดยรถโดยสาร กรุงเทพ – สิงห์บุรี

แผนที่

*ใช้สองนิ้วเพื่อเลื่อนแผนที่

สถานปฏิบัติธรรมอื่นๆ

ตามแนวทางหลวงพ่อจรัญฯ

ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน

จ.ขอนแก่น

วัดตาลเอน

จ.พระนครศรีอยุธยา

วัดถ้ำพระผาคอก

จ.เชียงราย