ติดต่อ วัดอัมพวัน

ร่วมทำบุญกับวัดอัมพวัน

กองทุนบำเพ็ญกุศลหลวงพ่อจรัญ

ค่าใช้จ่ายต่างๆในวัด ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าอาหารผู้ปฏิบัติธรรม และกิจการในวัดอัมพวัน

ชื่อบัญชี กองทุนบำเพ็ญกุศลหลวงพ่อจรัญ
เลขที่บัญชี ๐๐๘-๓-๒๙๑๒๖-๕
ธนาคาร กสิกรไทย
สาขา เทสโก้โลตัส อินทร์บุรี

วัดอัมพวัน เพื่อสร้างเจดีย์

ร่วมสร้าง พระเจดีย์ธรรมสิงหบุราจริยานุสรณ์ เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและสรีระสังขารหลวงพ่อจรัญ

ชื่อบัญชี วัดอัมพวัน เพื่อสร้างเจดีย์
เลขที่บัญชี ๐๐๙-๑-๗๒๓๑๕-๘
ธนาคาร กสิกรไทย
สาขา เทสโก้โลตัส อินทร์บุรี

ค่าไฟฟ้าวัดอัมพวัน

บัญชีค่าใช้จ่ายไฟฟ้าภายในวัดอัมพวัน

ชื่อบัญชี ค่าไฟฟ้าวัดอัมพวัน
เลขที่บัญชี ๒๓๖-๒-๒๑๗๗๗-๙
ธนาคาร กสิกรไทย
สาขา เทสโก้โลตัส อินทร์บุรี

การเดินทางมาวัด

โดยรถยนต์ส่วนตัว

ออกจากกรุงเทพฯโดยใช้ถนนพหลโยธิน แยกเข้าเส้นทางหลวงหมายเลข ๓๒ (สายเอเชีย) โดยขับตรงมาตลอดทาง ผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอ่างทอง ทางเข้าวัดจะตั้งอยู่บริเวณ กิโลเมตรที่ ๗๘ – ๗๙ ให้สังเกตุทางซ้ายมือ จะมีป้ายทางเข้าวัดอัมพวัน ระยะทางประมาณ ๑๓๐ กิโลเมตร

โดยรถโดยสารประจำทาง

๑. ขึ้นรถตู้ที่หมอชิต
เดินไปที่สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก อาคาร B ช่องขายตั๋ว B1 ท่ารถตู้จักรพันธ์

๒. ขึ้นรถทัวร์ที่หมอชิต
เป็นรถทัวร์กรุงเทพฯ – วัดสิงห์ ซื้อที่อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น ๑ ราคาประมาณร้อยกว่าบาท ใช้เวลาเดินทางประมาณ ๓-๔ ชั่วโมง

๓. ขึ้นรถตู้ที่รังสิต
ท่ารถตู้อยู่ตรงข้างๆ ตลาดกินซ่า ตรงข้ามกับฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ราคา ๑๐๐ บาท ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ ๑ ชั่วโมง

วิธีการเดินทางอย่างละเอียด

แผนที่

*ใช้สองนิ้วเพื่อเลื่อนแผนที่

สถานปฏิบัติธรรมอื่นๆ

ตามแนวทางหลวงพ่อจรัญฯ

ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน