เรื่องแปลกของนายเก็บ บัวหลวง

โดย บุญส่ง อินทวิรัตน์

เก็บ บัวหลวง ผู้จัดการประปา อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ในช่วงก่อน ๆ นั้น น้ำดื่มน้ำใช้ของศูนย์ฯ ได้รับความช่วยเหลือจากทางกรมทหารม้าที่ ๖
จ.ขอนแก่น โดยความอุปถัมภ์ของท่าน พ.อ.พิเศษ ขจร จิตวิเศษ ผู้บังคับการกรม ให้ทหารลำเลียงน้ำเข้าไปให้ทางศูนย์ฯ ตลอดมา แต่กระนั้นก็ยังไม่พอใช้ เพราะบางครั้ง ฝ่ายทหารเกิดติดราชการทางทหารเป็นครั้งคราว กระผมคิดอยู่เสมอว่า เราจะไปหาเงินจากที่ไหนมาซื้อน้ำดื่มน้ำใช้ให้พอเพียง น้ำบาดาลที่สูบขึ้นมาได้ ก็เพียงพอสำหรับใช้ในห้องน้ำเท่านั้น

จนกระทั่งคุณครูฉวีวรรณ บัวหลวง ซึ่งเป็นครูสอนอยู่โรงเรียนอนุบาล จ.ลพบุรี มาเข้าปฏิบัติธรรม ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน ทำให้ปัญหาเรื่องน้ำเกิดเปลี่ยนแปลงทันที

จำเดิมทีนั้น คุณเก็บ บัวหลวง สมัยเป็นผู้จัดการประปา อยู่ จ.สิงห์บุรี ราว ๆ ปี ๒๕๒๙ ท่านเป็นผู้ช่วยเหลือในการเดินท่อประปา ให้หลวงพ่อท่านเจ้าคุณฯ วัดอัมพวัน เป็นชุดแรก ซึ่งในสมัยนั้น หลวงพ่อท่านขอให้คุณเก็บ บัวหลวง ไปคิดค่าใช้จ่ายเงินที่ต้องใช้ในการเดินท่อประปา ภายในวัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี

คุณเก็บ บัวหลวง ก็คิดค่าใช้จ่ายอย่างละเอียด เพื่อที่จะให้งานออกมาดี และประหยัดที่สุด ซึ่งผลออกมาเป็นจำนวนเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเรื่องแปลกก็เกิดขึ้น เมื่อวันรุ่งขึ้น หลวงพ่อได้ให้คนนำเงินจำนวน ๓๐,๐๐๐บาท มาให้ ซึ่งตรงกับจำนวนเงินที่คุณเก็บ บัวหลวง คิดไว้ตอนกลางคืนพอดีเป๊ะเลย ทำให้คุณเก็บ บัวหลวง มีความเชื่อมั่นและศรัทธาในตัวหลวงพ่อ ตั้งแต่ตอนนั้นเป็นตนมา

ต่อมาเมื่อคุณเก็บ บัวหลวง ได้ย้ายมาเป็นผู้จัดการประปา อ.เมืองขอนแก่น อยู่ ๆ ภรรยาของท่านก็มีปรารภอย่างแรงกล้า ที่จะขอมาอยู่ปฏิบัติธรรมศูนย์ฯ เป็นเวลา ๙ วัน คุณเก็บ บัวหลวง จึงต้องคอยตามมาดูแล และถือโอกาสเยี่ยมชมศูนย์ฯ และเห็นปัญหาของศูนย์ฯ ท่านจึงให้ความช่วยเหลือ โดยการลำเลียงเอาน้ำประปามาให้ทางศูนย์ทุก ๆ ๒ วันไม่เคยขาด ดังนั้นน้ำดื่มน้ำใช้จึงเริ่มอุดมสมบูรณ์ และท่านยังบริจาคเงินเพื่อซื้อเหล็กสำหรับเสริมฐานยึดโครงสร้างของแท็งก์กักเก็บน้ำที่ทรุด และท่านเองก็ขอมาอยู่กรรมฐานต่อจากคุณครูฉวีวรรณ เป็นเวลา ๕ วัน

ถึงทุกวันนี้คุณเก็บ บัวหลวง จึงเป็นกรรมการบริหารท่านหนึ่งที่ทุ่มเททั้งกำลังใจ กำลังกาย และกำลังทรัพย์เพื่อช่วยเหลือทางศูนย์ฯ อย่างเข้มแข็ง ซึ่งเป็นเรื่องที่แปลกที่ท่านได้กลับเข้ามาช่วยหลวงพ่อจรัญ ถึงสองจังหวัด