ดวงชะตา* หลวงพ่อจรัญ

โดย สวัสดิ์ ทองประสาน**

เกิดวัน ๔ ฯ ๘ ค่ำ ปีมะโรง ๑๕

วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.. ๒๔๗๑
ลัคนาสถิตราศีสิงห์ เวลาประมาณ ๑๐.๐๐ น. (สิงห์บุรี)

๑. ดวงชะตาของหลวงพ่อ ได้ลักษณะลัคนานำพลติดต่อกันทั้ง ๖ ราศี มีดาวที่กุมลัคน์และกุมตนุลัคน์ล้วนเป็นดาวศุภเคราะห์ อันเรียงติดต่อกันไปตามลำดับ คือ ดาวศุกร์กุมลัคน์ ดาวพุธ ดาวจันทร์เกษตรกุมอาทิตย์ตนุลัคน์ และมีดาวพฤหัสบดีอยู่เรือนที่ ๑๐ จากอาทิตย์ตนุลัคน์ นี่เองเป็นเหตุบ่งชี้ว่า ท่านจะเป็นพระสงฆ์ที่บำเพ็ญประโยชน์โดยแท้ มุ่งแต่ความดี และมีปฏิปทาไปทางธรรมหนักยิ่งกว่าสิ่งใด ดาวมฤตยูเจ้าแห่งการเปลี่ยนแปลง มีดาวพฤหัสบดีนำหน้า ดาวพฤหัสบดีซึ่งหมายถึงคุณธรรม และการถือบวชดวงหนึ่งก็ตรีโกณถึงลัคนา บ่งถึงการเปลี่ยนแปลงการแก้ไขไปทางกุศล ทำให้ท่านเป็นนักบำเพ็ญบารมีที่สูงยิ่ง เหมือนพระโพธิสัตว์ที่เกิดมาบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ชาวโลกโดยแท้

๒. ดาวอาทิตย์ ตนุลัคน์ ซึ่งมีดาวคู่มิตรคือดาวจันทร์เกษตรเกาะกุมกับดาวพุธอยู่ราศี ทวาร ได้ เกณฑ์จันทร์ ครุ สุริยา เป็นเกณฑ์ที่ดีเยี่ยม ทำให้ท่านเจริญในพุทธศาสนามาตลอด เหมาะสมเป็นพระอาจารย์สอนพระกัมมัฏฐาน นำอุบาสกอุบาสิกาปฏิบัติธรรมเคร่งครัดอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน อีกอย่างหนึ่งดาวพุธได้แก่การประพันธ์ การเขียนหนังสือ มีดาวพฤหัสบดี ดาวฝ่ายธรรมลอยเหนือศรีษะ(อยู่เรือนที่ ๑๐) จากดาวอาทิตย์ตนุลัคน์หนังสือส่วนใหญ่ที่หลวงพ่อเขียนขึ้นจึงสอนเรื่องบุญและบาป เรื่องที่น่าสนใจและส่งให้ชื่อเสียงหลวงพ่อดังไปไกล คือ กฎแห่งกรรม – ธรรมปฏิบัติ ซึ่งขณะนี้พิมพ์ถึงเล่มที่ ๘ แล้ว ส่งผลให้หลวงพ่อดังไปทั่วประเทศและถึงต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา เป็นต้น

๓. ดาวศุกร์ อันเป็นดาวศิลปะการก่อสร้าง การทรงฌาน การมีจินตนาการสูงส่ง ทำให้หลวงพ่อได้สร้างวัด อัมพวันในปัจจุบันให้สวยงาม และสง่างามมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม ประดุจวิษณุกรรมเทพบุตรเนรมิตให้สง่างามอย่างรวดเร็ว เช่น ศาลาปฏิบัติธรรมขนาดใหญ่บรรจุผู้ปฏิบัติได้ถึง ๑,๐๐๐ กว่าคน โรงเรียนพระปริยัติธรรม สูง๔ ชั้น กุฏิกรรมฐานทั้งของบรรพชิตและคฤหัสถ์ แบ่งเป็นเขตพุทธาวาสและสังฆาวาส เป็นอารามอันสงบ สวยงามอยู่ ท่ามกลางธรรมชาติที่เหมาะสมอันเป็นดินแดนภาคกลางของไทย เหมาะกับลัคนาของท่านที่สถิตราศีสิงห์ และวัดก็ตั้งอยู่ในจังหวัดสิงห์บุรีอย่างมหัศจรรย์ ซึ่งวัดนี้สมเด็จพระญาณสังวรฯ สมเด็จพระสังฆราช องค์ปัจจุบันได้เคยเสด็จไปประทับดูกิจการของวัดและโปรดหลวงพ่อจรัญมากที่สุด เพราะลัคนาของสมเด็จฯ ก็มีดาวศุกร์กุมลัคน์ เช่นเดียวกับหลวงพ่อสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) วัดระฆังฯ ท่านนิยมสร้างพระสร้างวัดอันเป็นที่รู้กันก็เนื่องด้วยในดวงชะตาสมเด็จโต ก็มีดาวศุกร์กุมลัคน์ ราศีพฤษภ เช่นเดียวกันฉันนั้น

๔. ดาวพลูโต หมายถึงดาวที่เกี่ยวกับการฝึกฝนจิต โยคหน้าดาวพฤหัสบดีซึ่งตรีโกณกับลัคนา และดาวพฤหัสบดีนี้ก็อยู่ในเรือนที่ ๑๐ ภพกัมมะจากอาทิตย์ตนุลัคน์ กิจกรรมหรือการงานของหลวงพ่อจึงโน้มเอียงไปทางการปฏิบัติธรรม การฝึกฝนไปในฝ่ายวิปัสสนาธุระ สมดังนามสมณศักดิ์ตั้งแต่ดำรงตำแหน่งเป็นพระครูสัญญาบัตรนามว่า พระครูภาวนาวิสุทธิ์ ต่อมาได้รับพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าฯ ให้ดำรงสมณศักดิ์เป็นถึงพระราชาคณะในราชทินนาม พระภาวนาวิสุทธิคุณ และเมื่อปี ๒๕๓๕ ได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้เลื่อนเป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ พระราชสุทธิญาณมงคล อันเป็นสมณศักดิ์ของพระเถระฝ่ายวิปัสสนาโดยแท้

๕. นอกจากเป็นพระอาจารย์สอนวิปัสสนากรรมฐานแล้ว ในอดีตหลวงพ่อยังมีความเชี่ยวชาญในแพทย์แผนโบราณ เพราะพื้นดวงดาวที่เกี่ยวกับวงการแพทย์ คือดาวพลูโตและดาวเนปจูน จากภพมรณะมากุมลัคน์และดาวพลูโต เจ้าเรือนกัมมะจากอาทิตย์ตนุลัคน์มาสถิตภพลาภะโยคหลังลัคนาอีกด้วย ท่านจึงมีความเชี่ยวชาญ การเยียวยารักษาโรคต่าง ๆ ได้ช่วยรักษาชีวิตคนที่เป็นโรคร้ายให้หายขาดได้เป็นจำนวนมาก

๖. ลัคนาของท่านมีดาวบาปเคราะห์ทำมุมกากบาท หรือจตุโกณเป็นจุดเบียนดวงชะตาคือเนปจูนมรณะมากุมลัคนา ดาวเสาร์อยู่ภพที่ ๔ ดาวอังคาร – ราหู อยู่ภพที่ ๑๐ ถ้าไม่เกิดอุบัติเหตุ ก็ต้องถูกผ่าตัดด้วยโรคร้ายแรงอย่างใดอย่างหนึ่งในชีวิตของท่านครั้งหนึ่งเป็นแน่แท้ หลวงพ่อจึงหนีกรรมเก่าไปไม่พ้น คือเมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๒๑ หลวงพ่อมีอายุ ๕๐ ปี อังคารเจ้าอุบัติเหตุลอยเหนือศีรษะขณะเกิดทำมุมจตุโกณเสวยอายุ และดาวจันทร์พื้นดวงอยู่ภพวินาศนะ จึงได้ประสบอุบัติเหตุถูกรถชนอย่างแรงถึงอวัยวะส่วนคอหัก แต่พระจันทร์ที่เข้าแทรกนั้นมีดาวศุภเคราะห์คู่มิตรเกาะกุม คือดาวพุธ ด้วยอำนาจฌานสมาธิที่หลวงพ่อได้ฝึกอบรมจิตให้มั่นคงอยู่ในพระกัมมัฏฐาน ท่านจึงรอดชีวิตมาได้

๗. ดาวฝ่ายมาตุคามที่จะรบกวนเพศบรรพชิตของท่าน ก็ถูกกำราบเสียจนหมดโอกาส นั่นคือดาวมฤตยูปัตนิไปอยู่ภพมรณะ ทั้งยังมีดาวบาปเคราะห์เสาร์ตรีโกณให้โทษอย่างแรง และมีบาปเคราะห์ราหู อังคารโยกหน้าที่ทำลายดาวมฤตยูปัตนิ อีกจุดหนึ่งด้วย

ดาวจันทร์อันเป็นตัวแทนสตรีเพศ แม้จะเป็นเกษตรกุมดาวอาทิตย์ตนุลัคน์และพุธคู่มิตร แต่ดาวจันทร์ก็ถูกทำลายถึง ๓ จุด คือ

จันทร์ ไปสถิตภพทุสถานะที่เสีย คือ อยู่ภพวินาศนะประการหนึ่ง

จันทร์ ถูกดาวบาปเคราะห์เนปจูนและดาวพลูโตบีบหน้าบีบหลังประการสอง

จันทร์ ถูกดาวบาปเคราะห์ขนาดใหญ่ คือ ดาวมฤตยู ดาวเสาร์ทำมุมตรีโกณทำลายอย่างยับเยินประการที่สาม

ดูคู่ครองจากอาทิตย์ตนุลัคน์ ก็เห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้น เพราะดาวเสาร์ปัตนิ ถูกดาวบาปเคราะห์ตรีโกณทำลายอีกจุดหนึ่ง ดาวเสาร์ยังถูกดาวบาปเคราะห์ มุมกากบาท คือดาวอังคาร ราหู และ เนปจูน ทำลายเป็นจุดที่สอง จึงกล่าวได้เต็มปากว่า ดวงนี้เป็นดวงของนักบวชที่หลุดพ้นจากวิถีการครองเรือนโดยสิ้นเชิงแล้ว

เพราะเหตุดังกล่าวมาแล้ว หลวงพ่อจึงไม่มีความอาลัยไยดีในการครองเรือนอันเป็นโลกียสุข หมดชาติวาสนากันที่ในเรื่องคู่ มุ่งปรารถนาแต่โลกุตตรธรรม ยินดีแต่การประพฤติพรหมจรรย์สมเป็น สัมมาสัมพุทธสาวก คือ สงฆ์สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแท้จริง

เมื่อกล่าวถึงดวงจันทร์ในด้านฝ่ายดี จันทร์ซึ่งหมายถึงสตรีกุมดาวอาทิตย์ ตนุลัคน์นี้เป็นเกษตรได้เกณฑ์ปัจมหาบุรุษโยคอันเป็นเกณฑ์ที่สำคัญของโหรอินเดีย ก็ถือว่าหลวงพ่อมีสตรีสูงศักดิ์และสตรีที่มีหลักฐาน หลักทรัพย์มั่นคง มีดาวพฤหัสบดีอยู่ภพที่ ๑๐ (จากจันทร์) พฤหัสบดี หมายถึงความมุ่งมั่นในบุญกุศลเป็นเบื้องหน้า สตรีเหล่านั้นได้พากันชักนำบุรุษมาบำเพ็ญกุศลปฏิบัติธรรมจากทุกสารทิศและผลที่เกิดจากการปฏิบัติธรรม เขาได้พากันบริจาคทรัพย์สร้างถาวรวัตถุในวัดอัมพวันให้สง่างามเป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง (ได้รับรางวัลจากกรมการศาสนาปี ๒๕๑๓) เนรมิตให้คล้ายกับวัดบุพพารามมหาวิหารของนางวิสาขามหาอุบาสิกาในสมัยพุทธกาลฉะนั้น

๘. ดาวศุกร์ (ที่กุมลัคน์) เป็นดาวฝ่ายโลกีย์ เมื่อมีดาวพฤหัสบดีตรีโกณถึง ทำให้ศุกร์ได้รับเชื้อจากดาวพฤหัสบดี ดาวสมณะอย่างเต็มที่ไม่เบี่ยงเบนไปทางอกุศลได้เลย นอกจากหนทางแห่งกุศลและศุกร์บันดาลความสำเร็จในด้านฌานสมาธิอย่างเต็มที่

อันที่จริงศุกร์ ซึ่งหมายถึงกามก็หมดเชื้ออยู่แล้ว เพราะศุกร์ในดวงชะตาทำมุมกากบาทกับดาวบาปเคราะห์ราหู อังคาร และเสาร์อริ ซ้ำยังถูกดาวเนปจูนจากภพมรณะ และเกตุเกาะกุมทำลายศุกร์อีกจุดหนึ่งด้วย ทำให้การฝักใฝ่ทางกาม ไม่มีหนทางที่จะกลับมากำเริบอีกต่อไป

๙. ดาวพฤหัสบดีเจ้าแห่งการเดินทางไกลสถิตภพที่ ๙ มีดาวเสาร์บาปเคราะห์ไปเบียนภพที่ ๔ หมายถึงบ้านประการหนึ่ง ดาวอาทิตย์ตนุลัคน์มีดาวมฤตยูหมายถึงการท่องเที่ยวหรือการไปต่างถิ่นต่างแดนประการที่ ๒ ทำให้หลวงพ่อสมัยเมื่ออุปสมบทแล้วจึงได้ออกเดินธุดงค์จาริกท่องเที่ยวไปเรียนพระกรรมฐานพระอาจารย์หลายสำนัก เช่นไปศึกษาพระกรรมฐานกับหลวงพ่อเดิม จังหวัดนครสวรรค์, หลวงพ่อลี วัดอโศการาม จังหวัดสมุทรปราการ หลวงพ่อสด วัดปากน้ำ, พระราชสิทธิมุนี (โชดก) ป.ธ.๙ วัดมหาธาตุ และศึกษาพระอภิธรรมกับพระอาจารย์เตชิน วัดระฆังโฆสิตธาราม กรุงเทพมหานคร และดาวพฤหัสบดีที่อยู่ในภพที่ ๙ นี้เป็นเกณฑ์ที่สูงส่งหมายถึงโชคลาภจากแดนไกล จากผลงานของท่านที่ได้ปรับปรุงพัฒนาวัดอัมพวันให้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างเปิดอบรม เผยแผ่พระพุทธศาสนา สอนปฏิบัติธรรม และวิปัสสนากรรมฐานตั้งแต่ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดอัมพวัน เมื่อปี ๒๕๐๐ และภายหลังได้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอพรหมบุรี

ผลงานของท่านจึงเลิศสมดังพุทธภาษิตที่ว่า “สตญฺจ คนฺโธ ปฏิวาตเมติ” เพราะกลิ่นหอมฟุ้งทั้งตามลม ทวนลมทั้ง ในด้านอาณาจักร คือเป็นวัดศูนย์กลางพัฒนาจิตใจกำลังพล กองทัพบก และส่วนราชการอื่น ๆ โดยเฉพาะข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการได้พากันหมุนเวียนเข้าไปปฏิบัติธรรมวัดอัมพวันอย่างไม่หยุดยั้งและ ในด้านพุทธจักร กรมการศาสนาได้เจาะจงเอาวัดอัมพวัน เป็นศูนย์ฝึกหัดครูสอนพระปริยัติธรรม ทั้งแผนกบาลีและแผนกธรรมทั่วประเทศและมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงฆ์ไทย ได้นำนักศึกษาจำนวนกว่า ๔๐๐ รูปมาปักกลดฝึกการปฏิบัติวิปัสสนากับหลวงพ่อทุกปี และในด้านต่างประเทศ หลวงพ่อยังได้จาริกไปประกาศพระศาสนาทั้งในอเมริกา สิงคโปร์ ศรีลังกา เป็นต้น มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงฆ์ไทย จึงได้มีมติถวายปริญญาพุทธ ศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เมื่อต้นปี ๒๕๓๖ และสภาการฝึกหัดครูได้มีมติถวายปริญญาครุศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสังคมศึกษาเมื่อกลางปีพุทธศักราช ๒๕๓๖ เพื่อประกาศเกียรติคุณยกย่องท่านให้ปรากฏสมเป็นสัตบุรุษ ตามพุทธภาษิตที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า “สร้างร่มเงาให้ความร่มเย็นแก่ผู้อื่นทั้งคนและหมู่สัตว์แล้ว ส่วนตนเองยืนหยัดรับความร้อนของแสงแดดอย่างไม่พรั่นพรึง ถึงคราวมีลูกผลก็มีเพื่อผู้อื่น สัตว์อื่นได้รับประทาน หาใช่มีเพื่อตนเองไม่ พฤกษชาติฉันใด สัตบุรุษก็ฉันนั้น

๑๐. ดาวที่อำนวยโยคเกณฑ์สำคัญและมีอิทธิพลให้หลวงพ่อมีวาสนาสูงเด่นคือ

๑๐.๑ ลัคนาอยู่ในอัฒจักร หรือมาลัยโยค โดยมีศุกร์กุมเด่นอยู่นำหน้าดาวทั้งหลาย ทำให้เป็นดวงมีวาสนาบารมีอย่างยิ่ง
๑๐.๒ ดาวอังคารและราหูอยู่ในดวงหลักคือ “ปัศวะทสเกณฑ์” ตามโหราศาสตร์ไทยที่ว่า สุริยันจันทราภุมมครุสถิต และเป็นทสเกณฑ์กั้นศักดิ์ ล้ำเลอคุณ คือ ถ้าดำรงตำแหน่งครองเรือนจะได้ดีกว่าคนในถิ่นนั้นถ้าเป็นพระสงฆ์จะมีสมณศักดิ์เป็นถึงพระราชาคณะ
๑๐.๓ ดาวพฤหัสบดีสถิตภพที่๙ ภพที่ดีเด่นในดวงชะตา จึงให้คุณอันยิ่งใหญ่แก่ดวงของหลวงพ่อทำให้เป็นที่รักเคารพของบรรดาศิษยานุศิษย์ทั้งหลาย
๑๐.๔ ดาวอาทิตย์ตนุลัคน์ มีดาวศุภเคราะห์คู่มิตรเกาะกุม คือ จันทร์กับดาวพุธมีดาวศุกร์นำหน้า และดาวพฤหัสบดีอยู่เรือนที่ ๑๐ จากจันทร์และทั้งหมดอยู่ในราศีทวาร ได้เกณฑ์จันทร์ ครุ สุริยา ทั้งจันทร์เป็นดาวหลักเข้าด้วย ย่อมบ่งถึงดวงชะตาหลวงพ่อสูงส่ง มีชื่อเสียงขจรไปทั่วประเทศและต่างประเทศ
๑๐.๕ อีกอย่างหนึ่ง อาทิตย์ตนุลัคน์ ก็อยู่ในท่ามกลางของดาวที่กระจายอยู่ติดต่อกันถึง ๖ ราศี และดาวมหาภูตรูปทั้ง ๔ ธาตุ คือ อาทิตย์ พลูโต พฤหัสบดี ธาตุไฟ จันทร์ อังคาร เนปจูน ธาตุน้ำ พุธ ราหู ธาตุดิน ศุกร์ เกตุ มฤตยู ธาตุลม ประชุมครบกันทำให้หลวงพ่อมีอิทธิฤทธิ์อย่างแรงกล้า ไม่ว่าดำริจะสร้างถาวรวัตถุที่เกี่ยวกับวัด แล้วทุกอย่างก็สำเร็จได้รวดเร็วเหมือนวิษณุกรรมเทพบุตรเนรมิตขึ้นฉะนั้น

ผู้เขียนได้วิจารณ์ดวงชะตาพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดอัมพวันครบ ๑๐ ข้อ ตามบารมี ๑๐ ทัศ ที่หลวงพ่อได้บำเพ็ญประโยชน์เกื้อกูลต่อพุทธบริษัทสมเป็นสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้า โดยใช้วิชาการโหราศาสตร์เป็นที่ตั้ง หากจะมีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยท่านโหราจารย์ทั้งหลายด้วย ถ้าจะมีคุณงามความดีอยู่บ้าง ผู้เขียนขออุทิศถวายพระเดชพระคุณหลวงพ่อจรัญ และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และบารมีที่หลวงพ่อได้บำเพ็ญมา จงดลบันดาลให้หลวงพ่อมีอายุยืนยาว มีสุขภาพแข็งแรง อยู่เป็นหลักชัยแห่งพระอรหันต์ นำศิษยานุศิษย์ทั้งหลายสู่โชคสมหวังของชีวิต คือ พระนิพพานในอนาคตกาลด้วยเทอญ

เมื่อมีชีวิตอยู่ ประกอบกิจด้วยอำนาจ โลภะ ตายไปจะเป็น เปรต

เมื่อยังมีชีวิตอยู่ ประกอบกอบกิจด้วยอำนาจ โทสะ ตายไปจะเป็น อสุรกายดุร้าย

เมื่อยังมีชีวิตอยู่ ประกอบกอบกิจด้วยอำนาจโมหะ ตายไปจะเป็น เดรัจฉาน

* จากนิตยสารโหราเวสม์ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๓๗

** ปัจจุบันเป็นอนุศาสนาจารย์กองทัพบก ยศพันตรี