จดหมายของนายกุศล นามแก้ว

 บ้านเลขที่ ๑๐๓ ต.พระพุทธบาท

 อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

๕ พฤษภาคม ๒๕๓๗

กุศล นามแก้ว

กราบเท้านมัสการ หลวงพ่อที่เคารพสูงสุด

กระผมชื่อนาย กุศล นามแก้ว เป็นเจ้าของไร่ลูกปุ๋ย ไร่ของกระผมอยู่ห่างจากวัดหินหมากเป้งประมาณ ๒ กิโลเมตร กระผมป่วยมีโรคประจำตัว หมอตรวจและบอกกับผมว่าเป็นโรคหัวใจรั่วและหัอวใจโต ทำอะไรหน่อยก็เหนื่อย กระผมยังไม่มีโอกาสได้มากราบหลวงพ่อที่วัดอัมพวัน ได้รู้แต่จักหลวงพ่อทางวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ มีความสนใจที่จะได้ฟังเทปธรรมะและอ่านหนังสือ กฎแห่งกรรม ธรรมปฏิบัติ ของหลวงพ่อและอยากได้รูปของหลวงพ่อด้วย

ลุงเจริญ หินหุ้มเพ็ชร ได้ให้ความเมตตาส่งสิ่งของดังกล่าวไปให้กระผม ได้รับเมื่อ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๓๖ เป็นเวลา ๙ เดือนแล้ว

กระผมมีความเชื่อมั่นในธรรมะที่หลวงพ่อได้อบรมสั่งสอนมากที่สุด ไม่มีอะไรมาเทียบได้เลย ตั้งแต่กระผมได้รับเทปนั้น กระผมได้เปิดฟังทุกวัน และปฏิบัติตามคำสั่งสอนของหลวงพ่อในเทปนั้นทุกประการ รู้สึกว่ามีความพอใจเป็นอันมาก มีความปีติ และคิดถึงหลวงพ่ออยู่เสมอทุกเวลาที่เปิดฟัง

ทุกเช้าและค่ำ กระผมจะปฏิบัติธรรมเป็นประจำทุกวัน จะกราบรูปหลวงพ่อก่อน แล้วกล่าวปฏิญาณตนต่อหลวงพ่อ เสร็จแล้วจึงเริ่มบูชาพระรัตนตรัย พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ไหว้พ่อแม่ ครูอาจารย์ เสร็จแล้วจึงได้ปฏิบัติต่อไป ทำอย่างนั้นทุกวันไม่ได้ขาด

กระผมจึงขอชี้แจงรายละเอียด มาให้หลวงพ่อที่เคารพสูงสุดของกระผมทราบ ถ้ากระผมมิได้รับเทปธรรมะของหลวงพ่อ กระผมคงตายไปแล้ว กระผมจึงขอกราบขอบพระคุณหลวงพ่อเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ด้วย

ขณะนี้อาการป่วยของกระผมหายได้ ๙๐% เหลือเพียง ๑๐% ก็จะหายเป็นปกติ หมอที่ตรวจกระผมประหลาดใจมาก…ว่า โรคหายไปได้อย่างไร กระผมได้บอกหมอว่า ได้สวดมนต์และปฏิบัติธรรมทุกวัน

 

ผลที่เกิดจากการปฏิบัติตามคำสั่งสอนของหลวงพ่อนั้น ได้เกิดขึ้นกับกระผมหลายอย่างดังต่อไปนี้

๑. กระผมได้ฝันเห็นคนที่เกลียดเขามาก เนื่องจากกระผมได้แผ่เมตตาให้เขาได้รับความสุข ตามที่หลวงพ่อสอน

๒. งูที่มารบกวนสัตว์ที่อยู่ในสวนของกระผมนั้น ไม่มาให้เห็นอีกเลย แต่ก่อนตอนที่ยังไม่ปฏิบัติธรรมนั้น เห็นทุกวัน

๓. นิ่วที่อยู่ในร่างกายของกระผมออกมา ๒ ก้อน โดยไม่เจ็บ ไม่ปวดเลย

๔. เวลากระผมขออโหสิกรรมแก่เจ้ากรรมนายเวรแล้ว ที่หัวใจของกระผมลมวิ่งพรูดออกไปเลย หายใจได้คล่องสบายตั้งแต่นั้นมา

๕. สัตว์มีปีกทั้งหลาย มีเหยี่ยวและกาเป็นต้น ที่มารบกวนสัตว์เลี้ยงของกระผมนั้น ไม่มีมาอีกเลย

๖. กระผมฝันว่าลูกต้มน้ำร้อนไว้ให้กินยา พ่อกินข้าวแล้วไม่ได้กินยา ลูกนำน้ำร้อนมาให้พ่อกินยาด้วย และมีคนหนึ่งมาบอกกระผมว่า ไม่ต้องกินยาให้งดไว้ก่อน คนนั้นกระผมรู้จัก แต่เขาอยู่ไกลได้แต่เห็นหน้า

กระผมอยากได้ หนังสือมหาเมตตาใหญ่ จะนำมาไหว้สวดเป็นประจำ กระผมหาที่ไหนไม่ได้เลย จึงได้แต่ภาวนาดังนี้

* เมตตายะ ภิกขะเวหน้า ๓๑ ในหนังสือมนต์พิธี และสวด

* พุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ พาหุงมหากา ต่อด้วย

* ปัญจะมาเร ชิโนนาโถ ปัตโต สัมโพธิมุตตะมัง

* อรหัง พุทโธ อิติปิ โส ภควา นะมามิหัง

* อุ มะ พัด พา ยะ อุ พัด อะ หัง

* เมตตัญจะสัพพะโลกัสมิง มานะสัมภาวะเย อะปะริมาณัง

* เมตตาคุณณัง อะระหังเมตตา

กระผมสวดทั้งหมดนี้ครบอายุก่อนเข้านอนทุกวันเป็นประจำ กระผมอยากสวดมหาเมตตาใหญ่ด้วย ถ้าหลวงพ่อมี ขอได้โปรดให้ความอนุเคราะห์แก่กระผมด้วย

กระผมขอเพิ่มเติมอีกนิดนึงว่า วันไหนที่กระผมได้ดูโทรทัศน์ รายการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง เป็นรายการของหลวงพ่อ กระผมดีใจมาก กระผมจะได้ปฏิบัติตามเจ้าของที่เห็นด้วยตาเอง กระผมชอบลีลาการเทศน์ของหลวงพ่อมาก และเข้าใจข้อความดี

สุดท้ายนี้ กระผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยช่วยคุ้มครอง อภิบาลรักษาหลวงพ่อให้มีแต่ความสุข ความเจริญ ปราศจากภยันตรายทั้งปวง ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน มีอายุยืน ได้สั่งสอนลูกหลานให้ปฏิบัติธรรมตามคำสั่งสอน ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตามความประสงค์ของหลวงพ่อด้วยเทอญ

ขอแสดงความเคารพอย่างสูงสุด
กุศล นามแก้ว